Informacije

Juiced 2 Hot Import Nights22.01.2008. @ 17:01:03
Galerija slika
Pošaljite komentar


Da li ste primetili jednu stvar vezanu za najave igara? Gotovo sve po pravilu odiÅ”u pozitivnim tonom, navode vam Å”ta nas sve lepo oĆØekuje u finalnoj verziji, uz iznoÅ”enje poneke primedbe u nadi da Ʀe ih razvojni tim ozbiljno shvatiti. Naravno, ni mi nismo imuni na tu pojavu, ali ne mislimo da je to neÅ”to loÅ”e, naprotiv. Jednostavno, nije u redu samo bezobzirno napadati projekte u koje su uloženi milioni dolara i godine razvoja... Makar pre nego Å”to se on u konaĆØnom obliku pojavi pred nama. Sva ova priĆØa ima poentu, jer je i ova igra najavljena odavno, gde smo u njoj videli potencijalno ono Å”to ameriĆØke kolege nazivaju >sleeper hit< ā€“ naslov od kojeg niko ne oĆØekuje niÅ”ta, a on sve iznenadi svojim kvalitetom i uspehom na tržiÅ”tu. U meĆ°uvremenu, stvari su samo iÅ”le na vodenicu Juiced Games-a, jer je glavni konkurent Need For Speed Pro Street dobio status polupromaÅ”aja, ostavivÅ”i tako otvoren put za Juiced 2 da mu preotme mesto na tronu vodeƦe arkadne vožnje.
Iako je možda neobiĆØno poĆØeti jedan opis priĆØom o kontrolom sistemu, u ovom sluĆØaju to je jednostavno neophodno, iz prostog razloga Å”to je on osmiÅ”ljen na vrlo specifiĆØan naĆØin, s tim Å”to >specifiĆØan< ovde ima pre svega negativnu konotaciju. Naime, Juiced 2 je jedna od za sada joÅ” uvek retkih igara koja bezuslovno zahteva kupovinu Microsoftovog Xbox360 kontrolera ili nekog sliĆØnog ureĆ°aja koji poseduje famoznu >x-input< kompatibilnost. U prevodu - svi klasiĆØni džojpedi i oni najjeftiniji ali i oni za koje ste platil par desetina evra ovde su potpuno beskorisni i ma Å”ta pokuÅ”avali, neƦete moƦi da ih koristite. Naravno, ne treba ni pogaĆ°ati da igranje preko tastature ne predstavlja nikakvu alternativu, veƦ nereÅ”ivi hendikep i pre svega vrlo frustrirajuƦe iskustvo, a zaboravite i na bilo kakvu podrÅ”ku za volane. Za ovako radikalan stav koji je zauzeo Juiced Games i koji Ʀe sigurno odbiti mnoge kupce, ne vidimo nikakav valjani razlog. Pod uslovom da ste se veƦ ranije pomirili sa tim i da posedujete odgovarajuƦi hardver, tj. džojped, na ovaj problem možete u potpunosti zaboraviti ā€“ iako je konfurisanje tastera nemoguƦe, neki od ponuĆ°enih 9 setup-ova sigurno Ʀe vam odgovarati, baÅ” kao i ĆØinjenica da Ʀete gotovo sve radnje moƦi da obavljate bez upotrebe miÅ”a i tastature, kao da ste za konzolom.
Naravno, ne treba posebno pojaÅ”njavati da je Juiced 2 joÅ” jedna u nizu igara koja za osnovnu tematiku ima uliĆØne trke, pokuÅ”avajuƦi da se pritom sa par originalnih elemenata izbori za sopstveni identitet. Karijeru veƦ standardno starujete sa dna, kreirajuƦi vozaĆØa kroz sasvim solidan editor (mada zbog nesretnog modeliranja ljudskih likova neƦete baÅ” moƦi da napravite sebe, ili makar neku zgodnu plavuÅ”u) i poĆØevÅ”i od >ruki lige< lagano se uspinjete ka samom vrhu. Å ta je onda zapravo toliko razliĆØito? Pa... Rekli bismo ne baÅ” mnogo. Za poĆØetak, ne postoji apsolutno nikakva priĆØa ā€“ vi ste tu gde jeste, niko vam ne preti, niko ne pokuÅ”ava da vam se približi, jednostavno samo idete iz trke u trku, >budžite< automobil i pokuÅ”avate da doĆ°ete do vrha, boreƦi se protiv nekoliko bezliĆØnih protivnika koji Ʀe vam biti rivali od poĆØetka do kraja. Makar je sistem takmiĆØenja reÅ”en jako dobro ā€“ da bi ste napredovali u viÅ”e lige, potrebno je da ostvarite odreĆ°ene ciljeve koji se postavljaju pred vas, s tim Å”to ako ste dovoljno veÅ”ti, možete da ih ispunite po nekoliko u jednoj trci. Na primer pobedite, a istovremeno zaplaÅ”ite odreĆ°enog rivala (vozeƦi neko vreme iza njega dok mu se ne napuni >intimidation< skala) i zabeležite traženi >air time<. Na manjim nivoima težine ovo je lako ostvarljivo, ali u kasnijim fazama igre postaje pakleno teÅ”ko zbog AI rutine. Nikoga ne treba da ĆØudi joÅ” jedna implementacija >catch-up logic<-a, Å”to znaĆØi da nikada neƦete moƦi da se odlepite od svojih rivala, pa vas samo jedna greÅ”ka naĆØinjena u kasnoj fazi trke može koÅ”tati pobede. Toliko promovisani DNA sistem koji bi trebao da jasno definiÅ”e karakter svakog vozaĆØa zbog toga nema nikavog efekta, jer se redovno deÅ”ava da takmiĆØari sa >nabudženim< karakteristima zavrÅ”e jako loÅ”e u plasmanu. Osim standardnih trka koje se odvijaju na ulicama metropola kao Å”to su London, Tokio ili Pariz, pred vama Ʀe se naƦi pojedinaĆØni i drift challenge, eliminaciona ili recimo timska takmiĆØenja za koja Ʀete morati da angažujete (tj. platite) kolegu. Upravljanje vozilom je arkadno i kao takvo nije loÅ”e jer je priliĆØno izazovno, mada je ĆØudno Å”to je model ponaÅ”anja u drift modovima totalno drugaĆØiji, kao da konstantno vozite po ledu.
Vrlo važan element odnosi se na >upgrade< (poboljÅ”anje) automobila koji je zamiÅ”ljen dosta ambiciozno ā€“ moguƦnosti za vizuelnu modifikaciju su zaista dobre i dozvoljavaju kreiranje pravih remek dela. Kada je reĆØ o poboljÅ”anju performansi, one se implementiraju preko kit-paketa i to na krajnje nestandardan naĆØin. Naime, svaki od njih morate otkljuĆØati, i to tako Å”to Ʀete prvo zavrÅ”iti neki kratki challenge ā€“ recimo, proƦi ceo krug za odreĆ°eno vreme bez udaranja, osvojiti traženi broja poena kontinualnim boĆØnim klizanjem ili pobedom nad rivalom koji ima mnogo brže vozilo, ali startuje sa par sekundi zakaÅ”njenja. Tek kada ovo ispunite imate moguƦnost da kupite odgovarajuƦi paket za unapreĆ°enje performansi koji se zatim sam instalira ā€“ doduÅ”e, vi odreĆ°ujete proizvoĆ°aĆØa delova, ali krajnji efekat je isti.
Online opciji posveƦena je iznenaĆ°ujuƦe velika pažnja, gde pre svega mislimo na moguƦnost igranja celokupne karijere preko Interneta, sa živim protivnicima. Upravo zbog toga, joÅ” je veƦa Å”teta Å”to ovaj režim nije malo bolje osmiÅ”ljen. Bez obzira Å”to je PC verzija zasnovana na onima za PlayStation 3 i Xbox360, ne bismo baÅ” rekli da je grafika neki veliki adut ovog naslova ā€“ kao Å”to rekosmo, ljudski modeli ne izgledaju baÅ” naroĆØito lepo, a prilikom uvoda u trku nije teÅ”ko primetiti i da okolni objekti ne deluju niÅ”ta bolje nego na proÅ”loj generaciji konzola. Pogled iz unutraÅ”njosti automobila je jednostavno užasan, a jedino Å”to upuƦuje da je ovo naslov iz 2007. godine jesu modeli automobila i refleksije na putu. MuziĆØku podlogu uglavnom ĆØine nekakve tehno numere uz poneki izlet u rock (Queens of the Stone Age), semplovi automobila su dobri, a baÅ” kao i novom Need For Speed-u, komentar trka nije baÅ” neÅ”to u ĆØemu Ʀete uživati.
Iako je po nama bolja od Pro Street-a, igra Juiced 2 predstavlja priliĆØno razoĆØarenje. Zbog toga ne treba da žale samo igraĆØi veƦ i razvojni tim ā€“ bolju Å”ansu da potuku Need For Speed serijal možda nikada neƦe imati!


Vladimir DolapĆØev
Platforma: PC
IzdavaĆØ: THQ
Naziv: Juiced 2 Hot Import Nights
Razvojni tim: Juiced Games
Za: moguƦnost igranja celokupne karijere preko Interneta, dobro osmiÅ”ljen sistem takmiĆØenja
Protiv: proseĆØna grafika i zvuk, podrÅ”ka samo za >x-input< kompatibilne kontrolere, >catch-up logic<, prevelika memorijska zahtevnost
Minimalna konfiguracija: Pentium 4 3Ghz/AMD XP X2 4200+, 1,5 GB RAM, GeForce 6600/Radeon X1300 256MB
Test konfiguracija: Core 2 Duo 2,75Ghz, 3GB RAM, GeForce 8800GT, savrÅ”en >frame rate< u 1680x1050 pri maksimumu detalja uz najveƦi kvalitet antialiasinga
Cena: 50 evra
Kontakt: www.juiced2hin.com