Informacije

Colin McRae DiRT !07.08.2007. @ 14:37:51
Galerija slika
Pošaljite komentar


Kada je reĆØ o novom nastavku Colin McRae serijala, za Codemasters je jedina deviza bila ā€“ uspeh po svaku cenu. Bez obzira na vernu publiku koja veƦ godinama kupuje svaki nastavak nezavisno od promenljivog kvaliteta istih, dobar deo tržiÅ”nog kolaĆØa su oduvek oduzimali konkurenti, poput veƦ toliko puta pominjanog WRC serijala za PlayStation 2, zastraÅ”ujuƦe realnog Richard Burns Rally-ja ili dve Rallisport Challenge igre za originalni Xbox. Ipak, za ovu britansku kompaniju najporazniji je podatak o vrlo slaboj prodaji njihovih naslova na tržiÅ”tu Severne Amerike, gde veƦ tradicionalno nemaju naklonost igraĆØkih medija. OdluĆØivÅ”i da ubije dve muve jednim udarcem, Codemasters je naizgled uĆØinio pravi potez ā€“ prvo, iskoristio je vakuum na tržiÅ”tu, jer je ponuda novih reli igara trenutno vrlo slaba, a drugo angažovanjem severnoameriĆØkog reli Å”ampiona Travisa Pastrane-a uĆØinjen je dodatni korak ka približavaju DiRT-a do sada vrlo neprisupaĆØnom terenu. Na svu sreƦu, >amerikanizovanje< igre nije toliko izraženo da bi odbilo dosadaÅ”nje fanove, mada postoje drugi faktori preko kojih Ʀe neki teÅ”ko moƦi da preĆ°u.
Bez obzira na spektakularne najave, DiRT je u osnovi i dalje stari Colin McRae Rally koji je prilagoĆ°en aktuelnom trenutku. Next-gen atributi su svakako realno prisutni, ali do nekih drastiĆØnih promena nije doÅ”lo, pa je DiRT okrenut istoj publici kao i ranije. Ukratko, to znaĆØi da fiziĆØki model i dalje igra podjednako na kartu simulacije i neoptereƦujuƦe zabave, stvarajuƦi tako kao krajni rezultat dobar balans koji neƦe odgovarati samo onima koji do sada nisu voleli ovaj serijal. Bez obzira na svoj polusimulacijski karakter koji praÅ”ta dosta greÅ”aka, izazov je ipak veliki. Prvo, svako vozilo koje je prisutno u igri (a ima svega, od klasiĆØnih reli automobila, preko bagija, džipova do kamiona) ima jedinstven kontrolni sistem, drugo model oÅ”teƦenja je izuzetan (na viÅ”im nivoima jedan iole jaĆØi sudar automatski vas briÅ”e iz plasmana) i treƦe, konfiguracija dobrog dela staza je takva da se greÅ”ke ne toleriÅ”u.
Karijera se u DiRT-u dosta razlikuje od onoga Å”to smo viĆ°ali do sada, makar kada je reĆØ o reli igrama (sliĆØan recept ipak je primenjen u Race Driver-u 3). Svi Å”ampionati poslagani su u obliku piramide, gde svaki sledeƦi nivo donosi znatno teže izazove. Naravno, da biste uopÅ”te mogli da napredujete neophodno je da pobeĆ°ujete i osvajate poene, koji zatim automatski otkljuĆØavaju naredne trke. Ovaj mod nije toliko težak jer u njemu u svakom trenutku možete korigovati nivo izazova. Osim poena, plasmani vam donose i novac koji koristite za kupovinu nekog od desetina raspoloživih ĆØetvorotoĆØkaÅ”a i njihovih varijacija. Ako ipak viÅ”e volite klasiĆØne Å”ampionate, i njih možete voziti u okviru posebnog moda, baÅ” kao i >time attack<, tradicionalno najbolji naĆØin da se upoznate sa zaista brojnim stazama. Prvo veliko razoĆØarenje je >online multiplayer<, koji je ostao ograniĆØen na solo trke, i to u klasiĆØnoj reli varijanti gde nemate direktan kontakt sa protivnicima, veƦ se jedino uporeĆ°uje ostvareno vreme. S obzirom da se mnogi Å”ampionati u igri baziraju upravo na duelima sa rivalima na stazi, ovakva odluka postaje joÅ” nejasnija.ZvuĆØna podloga nas je zaista iznenadila vrhunskim kvalitetom, pre svega kada je reĆØ o bogatstvu i raznovrsnosti semplova vezanih za doĆØaravanje zvuka motora i kontakta vozila sa podlogom, odnosno objektima oko staze. SuvozaĆØ, koji deluje kao savrÅ”eni predstavnik ameriĆØke omladine (sa sve odgovarajuƦim akcentom i slengom), je neÅ”to na Å”ta nismo navikli, a Å”to je opet oĆØigledno uraĆ°eno zbog motoa >uspeh po svaku cenu<, o kojem smo veƦ priĆØali na poĆØetku. No, to zaista nije neÅ”to Å”to bi trebalo da utiĆØe na vaÅ” stav o ovoj igri...
Kao retko kada, grafiĆØkoj podlozi zaista moramo posvetiti ogromnu pažnju. Sve Å”to su obeƦali na tom polju programeri su ispunili. Bez ikakve dileme, DiRT je daleko najlepÅ”a reli igra na tržiÅ”tu i definitivno predstavlja kvantni skok u odnosu na prethodnike. Detaljnost automobila i ostalih tipova vozila je neverovatna, možemo slobodno reƦi neviĆ°ena, a Å”to je podjednako važno - i kvalitet samih staza je na istom nivou. Umesto da stvori ogroman broj generiĆØkih trka smeÅ”tenih u svega par razliĆØitih okruženja, razvojni tim je koristio stvarne lokacije, Å”to je ispostavilo se, pun pogodak. Detaljnost tih istih staza je takoĆ°e za primer, bez obzira Å”to neƦete imati mnogo prilike da osmatrate okolinu. Jedino Å”to zaista odudara jesu dva detalja ā€“ kokpit, koji iako animiran ne može da se poredi sa kvalitetom istog u Test Drive Unlimited-u i potpuno odsustvo padavina ā€“ jednostavno, zaboravite na kiÅ”u i sneg, odnosno nagle promene uslova na stazi. ƈak i kada to imamo na umu, ostaje konstatacija da je DiRT zaista grafiĆØki spektakl, pravi praznik za oĆØi koji ĆØak i na najnižem nivou detalja izgleda impozantno... A to Ʀe svakako biti jedina uteha za gotovo sve vas koji ĆØitate ovaj tekst. Kao i sam demo, puna verzija ovog naslova je strahovito zahtevna i to je i pored svih hvalospeva na raĆØun grafike ipak posledica slabe optimizacije koda. Kako drugaĆØije opisati ĆØinjenicu da smo na naÅ”oj ipak solidnoj test konfiguraciji (sa debelo overklokovanim procesorom i grafiĆØkom karticom) imali velike problem sa >frame rate<-om, ĆØak i pri najnižim setovanjima i to sa iskljuĆØenim HDR-om (zaÅ”ta vam je potreban poseban program, o kome možete ĆØitati u posebno izdvojenom tekstu). Kada joÅ” proĆØitate da ni najjaĆØi procesori danaÅ”njice u kombinaciji sa 8800GTX karticama nisu dovoljni za stabilan >frame rate<, ne možete a da se ne zapitate zaÅ”to Codemasters želi da toliko smanji broj potencijalnih kupaca? Ako je PC igraĆØima za utehu, ni vlasnici Xbox360 nisu bili mnogo bolje sreƦe, jer >frame rate< ĆØesto varira, i zna vrlo ozbiljno da se spusti kada je veƦi broj rivala na stazi.
Posebno se pitamo Å”ta su radili beta testeri, jer im je promakao jedan krajnje bizaran bag ā€“ naime, igra bezuslovno zahteva da budete povezani na Internet, jer Ʀe u suprotnom svaki put snimljene pozicije okarakterisati kao oÅ”teƦene! Možemo samo da zamislimo koliko Ʀe ovim podatkom biti zadovoljna armija naÅ”ih igraĆØa koji su joÅ” uvek na modemu ili nemaju nikakvu Internet konekciju! Ako je za utehu, >patch< koji to ispravlja je najavljen i možda je veƦ aktuelan u trenutku dok ĆØitate ovaj tekst. Ono na ĆØemu je Codemasters ipak nastavio da insistira jeste >Starforce< zaÅ”tita, koja i u najnovijoj generaciji mora da se integriÅ”e u Windows, nalik na legalan >spyware< softver. NajsmeÅ”nije od svega jeste Å”to je ogroman novac dat na ovaj sistem bio potpuno uzaludan, s obzirom da su ga piratske grupe danas u potpunosti razbile.
Bez obzira na naÅ” generalno pozitivan utisak o igri, u ovom trenutku DiRT Ʀe biti interesantan samo igraĆØima sa vrlo jakim konfiguracijama, i to onima koji su i do sada voleli ovaj serijal. Svima ostalima moƦiƦe da posluži kao vrlo efikasan >benchmark<...Borba za >frame rate<


Ako niste vlasnik 8800 GTX SLI sistema, moraƦete sami da se potrudite da optimizujete perfomanse igre. Na svu sreƦu, na tom planu može da se uradi dosta, mimo standardnih podeÅ”avanja dostupnih u opcijama. Prvi korak je svakako instaliranje >patch<-a (u trenutku pisanja, aktuelna je verzija 1.1) koji popravlja perfomanse pri najviÅ”em nivou detalja. Dalje, možete da poveƦate prioritet izvrÅ”avanja igre, tako Å”to Ʀete promeniti link za startovanje u C:WindowsSystem32cmd.exe /c start DiRT /high C:Program FilesCodemastersDiRTDiRT.exe Naravno, ovo važi samo ako ste DiRT instalirati na default lokaciju. Na kraju, tu je i DiRT HDR tweaker koji dozvoljava da iskljuĆØite HDR za malo ozbiljniji porast performansi.


Vladimir DolapĆØevPlatforma: PC
IzdavaĆØ: Codemasters
Za: najlepŔa igra u istoriji žanra, bogat sadržaj
Protiv: nezamisliva hardverska zahtevnost, bagovi
Minimalna konfiguracija: Core 2 Duo E4300 ili AMD ekvivalent, 1GB RAM, GeForce 7900GS
Test konfiguracija: Core 2 Duo E4300 , 2GB RAM, GeForce 7900GS, igrivo u 1680x1050 sa minimumom detalja i iskljuĆØenim HDR-om.
Cena: 50 evra
Kontakt: http://www.codemasters.com/dirt/


KategorijaOcena (5 - 10)
UKUPNO0.00