Informacije

Logitech G25 Racing Wheel08.02.2007. @ 23:58:02
Galerija slika
Pošaljite komentar


U redakciju je pre nekoliko dana stigao Logitech G25 Racing Wheel, koji trenutno predstavlja neÅ”to najbolje Å”ta ova poznata kompanija može da ponudi. Ovaj igraĆØki volan cenovno svakako ukazuje na tu ĆØinjenicu, s obzirom da koÅ”ta oko 290 evra! I pre svake dalje priĆØe zaista treba reƦi da je ovo najbolje Å”to možete kupiti u ovoj kategoriji >gejming< periferalija. Samo je pitanje ā€“ vredi li toliko para? PokuÅ”aƦemo da damo naÅ” sud, posebno imajuƦi u vidu prethodno iskustvo testiranja dva najpopularnija Logitech-ova volana ā€“ >Formula EX< i >MOMO<.
Ovaj model pripada Logitech-ovoj >G< seriji, gde je >G< skraƦeno od >Gaming<. Ova serija je rezervisana iskljuĆØivo za najbolje proizvode u gami. >Benchmark< bi bila reĆØ koja najbolje opisuje ove proizvode. Logitech G25 Racing Wheel je tako najbolji proizvod ove kompanije u ovoj kategoriji, a verovatno i na ĆØitavom tržiÅ”tu igraĆØkih volana. To Ʀe vam biti jasno ĆØim raspakujete kutiju, iako možda niste ĆØitali ovaj tekst i ne znate Å”ta vas oĆØekuje. Nakon testiranja neÅ”to jeftinijih >Formula EX< i >MOMO< volana, nismo mogli pretpostaviti u ĆØemu može biti tolika razlika u korist modela G25. Prvo Å”ta Ʀete zapaziti jeste mnogo bolji kvalitet materijala kojim su odreĆ°eni delovi volana obloženi. Kao Å”to i sam proizvoĆ°aĆØ kaže ā€“ koža je prava koža, a aluminijum je pravi aluminijum. Druga stvar koja ĆØini razliku u odnosu na prethodne modele jeste jedan ureĆ°aj viÅ”e nego uobiĆØajeno. Uz sam obruĆØ volana i donje papuĆØice, dobijate i potpuno odvojenu ruĆØicu menjaĆØa. Sve one brojne komande sa >Formula EX< volana su sada premeÅ”tene na ovaj >centralni greben<, koji praktiĆØno simulira jedan deo komandne table pravog, trkaĆØkog automobila. Sa druge strane, prednost u odnosu na dosadaÅ”nji top-model >MOMO< jeste uopÅ”te ĆØinjenica da ti tasteri postoje u veƦem broju, odnosno da nisu ograniĆØeni na samo Å”est koliko ih >MOMO< ima. SledeƦi novitet je i sama ruĆØica menjaĆØa, koja omoguƦava manuelno menjanje brzina u igri. Smatramo da je ovo najveƦa prednost ovog modela, jer igranju zaista donosi novu, posebnu dimenziju i veliku dozu realistiĆØnosti. Maksimalan broj stepena prenosa (brzina) je Å”est, plus rikverc. Kao i obruĆØ upravljaĆØa, tako je i ova ruĆØica obložena pravom kožom. U tome nema nikakve koristi osim tog specifiĆØnog oseƦaja, koji se doživljava i u pravom automobilu. A taj oseƦaj je sjajan. Pravi aluminijum je pozadina svih spomenutih tastera, a od istog tog materijala su izraĆ°ene i polugice iza volana. One su tu kako bi i pomoƦu njih mogli menjati brzine, a postoji i treƦi naĆØin ā€“ prebacivanjem na >sekvencijalni< mod, kada ruĆØicu manuelnog pretvarate u klasiĆØan sekvencijalni (gore-dole) menjaĆØ. Ovo se ostvaruje prekidaĆØem koji se nalazi iza same palice. Da pomognem mnogima koji neƦe prelistavati uputstvo za upotrebu ā€“ morate pritisnuti ruĆØicu na dole, pa tek onda prebaciti u sekvencijalni mod. Mada, ne verujem da Ʀe iko želeti da vozi drugim modom osim manuelnog, jer je užitak zaista veliki.
Svakako ne treba zaboraviti i donje pedale, koje su takoĆ°e dobile sofisticiran izgled i skuplje materijale u izradi. Pored svega, dobiƦete i jednu pedalu viÅ”e, s obzirom da sada morate misliti i na kvaĆØilo. Donje komande su toliko dobro uraĆ°ene da Ʀete poželeti da ih nekako skinete i montirate u kola. Sve papuĆØice su od aluminijuma sa posebnom crvenom aplikacijom pozadi. Njihova izražena težina i idealno perforirana donja povrÅ”ina omoguƦavaju bezbrižno upravljanje. Vrlo teÅ”ko Ʀete uspeti da ih pomerite u žaru vožnje. Zapravo, ove donje komande su jedini deo ovog paketa na koji nemam apsolutno nikakvu zamerku. Osnovna zamerka, koju sam imao i kod modela >Formula EX< i (u manjoj meri) kod >MOMO<-a, ponavlja se i kod ovog najskupljeg volana. Naime, velika boljka je joÅ” uvek priĆØvrÅ”Ć¦ivanje na sto (ili Å”tagod drugo). Kao da u Logitech-u smatraju da na svetu postoji samo jedan tip povrÅ”ine na koji Ʀe se ove komponente kaĆØiti, a ona je pod pravim uglom i gumena. Suprotno tome, sto na koji smo mi sve instalirali je satenskog sjaja i ivice su mu potpuno oble. Pored toga, debljina istog je skoro 5 cm, Å”to dodatno otežava instalaciju. Za deblje stolove morate skinuti dodatnu >kapicu< sa plastiĆØnih kukica za kaĆØenje. Umesto nekog sistema za njihovo lakÅ”e skidanje, ipak morate primeniti silu. Volan se kaĆØi na dve taĆØke (poželeli bismo viÅ”e), a menjaĆØ na tri. Sve kukice su potpuno plastiĆØne, stoga ja i dalje smatram da bi njihova povrÅ”ina koja naleže na sto morala biti od nekakve gume. Ovako vrlo ĆØesto možete zavrÅ”iti vožnju sa volanom u krilu, kao i sa menjaĆØem na podu, u sluĆØaju da želite baÅ” brzo i naglo prebaciti u drugu ili ĆØetvrtu brzinu. Tada Ʀe vas obuzeti solidna koliĆØina nervoze, posebno ako ste vozili najbrži krug. MeĆ°utim, pored problema sa neprijatnom bukom pri promeni brzina, ovo je jedina konkretna zamerka koju smo imali. Sigurno je da ona ne može da naruÅ”i kompletnu sliku ovog super-sjajnog ureĆ°aja. Sve ostalo je zaista na vrhunskom nivou. Instalacija je brza, ali i vrlo detaljna po pitanju precizih podeÅ”avanja. >Force feedback< opcija (realne vibracije i pokreti pri igranju) je prosto sjajna i najbolja je od svih dosadaÅ”njih Logitech-ovih volana, kao i uopÅ”te celokupno ponaÅ”anje u igrama. Nakon igranja nekoliko poslednjih naslova iz NFS serijala (>Most Wanted< i >Carbon<), kao i MMORPG igru >Live For Speed<, ubeĆ°eni smo da nema boljeg volana za kupiti.

Ali, da li je on ipak vredan toliko novca? TeÅ”ko je dati sud, jer ovo nije ureĆ°aj kao i svaki drugi. Neko bi pomislio da je to samo joÅ” jedan igraĆØki volan iz velike plejade istih, ali on to jednostavno ā€“ nije. Logitech G25 Racing Wheel nam donosi do sada nepoznatu realistiĆØnost u igranju i to je najveƦi razlog zbog kojeg bi ga trebalo kupiti. NajveƦa zasluga ide sjajnom manuelnom menjaĆØu, koji zajedno sa ekskluzivnim materijalima i potpuno realnom funkcionisanju ĆØitavog sklopa, prosto mami vaÅ”e evriƦe iz džepa. Pardon, iz džepova...Logitech G25 Racing Wheel možete kupiti u firmi ComputerLand (tel: 011/3976-304), po ceni od 289,00 evra.


KategorijaOcena (5 - 10)
UKUPNO0.00