Informacije

GPS Mio S55513.01.2010. @ 16:06:49
Galerija slika
Pošaljite komentar


Satelitske navigacije za automobile su kod nas odavno postale stvar potrebe, a sa pojavom velikog broja proizvoda, danas GPS možete nabaviti i za malo novca. Zaista je veliki broj proizvoĆ°aĆØa ĆØesto sumnjivog porekla, koji nude navigacije po pristupaĆØnim cenama, iako je do skora ovaj ureĆ°aj bio pravo malo tehnoloÅ”ko ĆØudo! Ipak, oni koji se vode krilatcom da nisu dovoljno bogati da bi kupovali jeftine stvari, sigurno Ʀe ceniti nekoliko kompanija koje na tržiÅ”tu nude kvalitetnije ureĆ°aje. Takvi su proizvodi marke Mio, a mi smo probali model S555, koji je deo njihove nove Spirit serije.

Spirit je potpuno novi softver, sada mnogo intuitivniji i jednostavniji za koriÅ”Ć¦enje. Garantujemo vam da Ʀe svako moƦi da se snaĆ°e u radu sa ovim ureĆ°ajem, ĆØak i ako se prvi put sreƦe sa njim! Nakon uĆØitavanja softvera i mapa, ureĆ°aj odmah ulazi u pregledan poĆØetni meni, sa tasterima na ekranu koji su velikih povrÅ”ina kako se ne bi pogreÅ”ilo pri pritiskanju. Mio S555 je ujedno i lepo dizajniran, te Ʀe se savrÅ”eno uklopiti sa enterijerom vaÅ”eg automobila. Debljina ureĆ°aja je samo 13 milimetara, a ekran je dijagonale ĆØak 4,7 inĆØa! On je naravno osetljiv na dodir i možda bismo poželeli ipak malo bolji odziv na komande prstom. TakoĆ°e, ĆØesto na ekranu niste ni sasvim sigurno dal je neÅ”to taster/komanda ili nije, jer to nije jasno naznaĆØeno.Ono Å”to je ipak najbitnije jeste to da ova navigacija sadrži detaljne mape ĆØitave Evrope. Dakle, tu je i naÅ”a država, odnosno naÅ” region, sa sve veoma preciznim navoĆ°enjem do kuƦnog broja za veƦe gradove! Sve operacije se izvode vrlo jednostavno. Na osnovnom meniju Ʀete naƦi osnovnu opciju za kreiranje ruta, naravno, po vaÅ”oj želji. Tu možete i zapamtiti nekoliko ama bitnih lokacija, kako ih kasnije ne bi stalno iznova unosili. Zanimljiva funkcija je traženje objekata, gde Ʀete uvek moƦi da pronaĆ°ete restoran, stanice, parking i sve ostalo Å”to vas zanima ā€“ u vaÅ”oj najbližoj okolini! Dakle, ako vam treba parking-garaža, samo aktivirate ovu opciju i pronaĆ°ete objekat parkinga, gde su svi sortirani po udaljenosti od vaÅ”e trenutne pozicije. Tu je i moguƦnost povezivanja sa Google Maps interfejsom, kao i turistiĆØki vodiĆØ za sve veƦe evropske gradove.Sam proces navigacije je veoma precizan i ne ostavlja mnogo moguƦnosti da napravite greÅ”ku. Ljubazna gospoĆ°ica Ʀe vam na srpskom jeziku objasniti kuda treba da idete i Å”ta vas sve oĆØekuje u nekom narednom delu puta. UreĆ°aj je naravno opremljen i TMC sistemom obaveÅ”tavanja o radovima na putu, ali to nažalost joÅ” uvek ne funkcioniÅ”e u naÅ”oj zemlji. Za razliku od nekadaÅ”njeg softvera, Å”to kompanije Mio Å”to manje-viÅ”e svih ostalih ā€“ sada nema pregrÅ”t zbunjujuƦih podataka, komandi, obaveÅ”tenja itd. Sve je vrlo jasno, ĆØitljivo i precizno. Problem u svemu tome je za one ljude koji baÅ” to i vole. Dakle, ovde nema detaljnih statistiĆØkih podataka, nema trenutne brzine, nema trenutne nadmorske visine, broja satelita sa kojima imate uspostavljenu vezu itd. To je možda i Å”teta, jer je mogao da se ostavi neki Advanced (napredni) mod, za korisnike koji vole da barataju sa viÅ”e podataka u vožnji.Važno je napomenuti da Mio S555 poseduje i funkciju bluetooth veze sa vaÅ”im mobilnim telefonom, Å”to je danas potreba u skladu sa novim saobraƦajnim propisima. UreĆ°aj Ʀe se povezati i sa imenikom vaÅ”eg mobilnog telefona, po potrebi. Sve te napredne moguƦnosti su i lepo upakovane u kvalitetno kuƦiÅ”te ureĆ°aja, te stoga neÅ”to viÅ”a cena i ne treba da iznenadi. Model S555 trenutno u maloprodaji koÅ”ta oko tristotinak evra.