Informacije

Elektronisches StabilitƤtsprogramm - ESP19.09.2008. @ 13:12:30
Galerija slika
Pošaljite komentar


U poslednjih dvadesetak godina, gustina saobraƦaja i uopÅ”te broj automobila na putevima se drastiĆØno poveƦao, viÅ”e nego udvostruĆØio. Uprkos ovoj ĆØinjenici, broj saobraƦajnih nesreƦa se nije poveƦao. Uz veliki globalni napredak u samoj saobraƦajnoj infrastrukturi, velika zasluga ide i novim sistemima bezbednosti za uĆØesnike u saobraƦaju. Naravno, tu pre svega mislimo na putnike u vozilima, koji se danas voze u snažnijim, ali i bezbednijim automobilima. Nakon sigurnosnih pojaseva (Ford, 1955.), vazduÅ”nih jastuka (GM, 1974.) i ABS sistema (Bosch i Mercedes-Benz, 1978.), pre desetak godina se doÅ”lo do joÅ” jednog velikog pronalaska koju >glavu ĆØuva< u kritiĆØnim situacijama. To je ponovo patent kompanije Bosch, originalno nazvan >Elektronisches StabilitƤtsprogramm< (ESP). Vrlo brzo su svi svetski proizvoĆ°aĆØi uvideli efikasnost tada novog sistema i poĆØeli su isti, u razliĆØitim varijantama, da ugraĆ°uju u svoje serijske automobile. Otuda i veliki broj razliĆØitih naziva za njega, kao npr. VSC (Vehicle Stability Control, Toyota), CST (Controllo Stabilita, Ferrari), DSC (Dynamic Stability Control, BMW i MINI) itd. To je u suÅ”tini sve jedan te isti sistem, koji je jednostavne konfiguracije, ali izuzetno složene mehanike i elektronike. PokuÅ”aƦemo da vam u daljem tekstu objasnimo neke osnove revolucionarnog ESP-a.NemaĆØka kompanija Bosch je joÅ” odavno poĆØela ingeniozno da se implementira u automobilski svet svojim elektronskim sistemima. Ova kompanija (Robert Bosch GmbH, osnovana 1886. godine) je prva proizvodila elektroniku za startovanje automobila i od prvog dana je praktiĆØno vezala sve proizvoĆ°aĆØe automobila za svoje proizvode i usluge. Nakon proizvoda baziĆØne auto-elektronike, definitivno najveƦi njihov pronalazak jeste ECU, odnosno centralni kompjuter (kontrolna jedinica) automobila. Odatle je sve poĆØelo. Za ECU svakog modernog automobila je danas vezano sijaset Bosch-ovih proizvoda ā€“ od brisaĆØa i grejaĆØa zadnjih stakala, pa sve do ABS-a i ESP-a, o kojem ovoga puta govorimo. InaĆØe, Bosch je najveƦi svetski dobavljaĆØ u auto-industriji sa godiÅ”njim prometom od oko 50 milijardi dolara, ukupno 260.000 zaposlenih lica i preko 1000 zvaniĆØnih patenata! MeĆ°u tih hiljadu naÅ”ao se i ESP, odnosno program stabilnosti vozila.Ovaj elektronski program stabilnosti nastoji, jel, da održi automobil stabilnim u svim uslovima vožnje. Ono Å”to je njega proslavilo i etiketiralo kao vrlo efikasnim jeste funkcionisanje u ekstremnim, kritiĆØnim situacijama. ESP ima moguƦnost ispravljanja greÅ”aka vozaĆØa i reaguje umesto njega u potencijalno opasnim situacijama na putu. Primarna namena je održavanje putanje vozila, dakle, eliminacija bilo kakvog proklizavanja, pod- ili nad-upravljanja (understeer i oversteer), a to se postiže uklapanjem u postojeƦe ABS i TCS sisteme. Dok za ABS svi verovatno znamo Å”ta je, TCS je skraƦenica za >Traction Control System< i ima relativno malu ulogu kao nezavisan sistem ā€“ omoguƦavanje adekvatne trakcije toĆØkova i podloge, najĆØeÅ”Ć¦e pri kretanju iz mesta. Drugim reĆØima, eliminiÅ”e njihovo proklizavanje, odnosno okretanje u mestu. Sa TCS-om nema viÅ”e Å”kripa guma pri naglom startu, ali ovaj sistem je danas mnogo znaĆØajniji jer omoguƦava naÅ”em ESP-u znaĆØajnu hardversku podrÅ”ku. Ovom triu treba dodati i ECU kao glavni >nadzorni organ< u automobilu.Kao Å”to i sami vidite ESP praktiĆØno nije nezavisan sistem, veƦ se sastoji i iz viÅ”e drugih. Samo simultani rad ABS, TCS, ECU i ESP delova može dati rezultat, gde možemo pridodati joÅ” i BA (Brake Assist) i EBD (Electronic Brakeforce Distribution) sisteme kao relevantne. Osnova svega jeste da ESP kontroliÅ”e rad koĆØnica i motora vozila. Rad koĆØnica se kontroliÅ”e pre svega putem ABS-a, ali i svih njegovih pridružnih sistema (BA, EBD itd.). Shvatanje uticaja sistema stabilnosti vozila je vrlo jednostavan ā€“ zamislite da se vozite na sankama niz strm nagib prekriven snegom. Na onim obiĆØnim sankama, naravno, nemate volan i praktiĆØno morate upravljati putem nazovi >ESP principa<. Da bi skrenuli levo morate spustiti levu ruku u sneg i napraviti otpor o podlogu, logiĆØno, obrnuto za suprotnu stranu. Tako vi praktiĆØno koĆØite levom, odnosno desnom stranom vaÅ”eg >vozila< i menjate mu pravac kretanja. SliĆØna stvar se odvija i u automobilu koji je opremljen ESP-om. On, na osnovu velikog broja podataka iz nekoliko senzora, kroz ECU u trenutku odluĆØuje koji toĆØak, tj. koji toĆØkovi i sa koje strane trebaju da koĆØe kako bi vozilo Å”to efikasnije održalo svoju inicijalnu putanju.Razvitak ESP sistema je donosio i razliĆØite verzije i generacije ovog implementrianog ureĆ°aja. NajveƦi progres iz generacije u generaciju je uglavnom vezan za broj razliĆØitih senzora i ureĆ°aja koji daju važne informacije za njegov rad. Tako danas imamo aktuelan sistem koji poseduje brzinske senzore novijeg tipa na sva ĆØetiri toĆØka, koji pored toga Å”to mere brzinu pojedinaĆØnog toĆØka, takoĆ°e i odreĆ°uju smer njihovog kretanja i nagib pod kojim stoje u odreĆ°enom trenutku, Å”to je relevantno za prednje toĆØkove. Pored njih, tu je i glavni orijentacioni senzor, koji je postavljen pozadi i na osnovu njegovog rada ECU zna u kom se smeru kreƦe automobil, da li je doÅ”lo do naglih promena pravca, da li je doÅ”lo do vertikalne rotacije itd. Svi ovi senzori su povezani sa ECU-om, glavnim kompjuterom u automobilu, odakle se distribuira komanda samom vozilu. Komanda može biti usporavanje ili pak ubrzavanje rada motora zavisno od situacije, ali i koĆØenje toĆØkova, i to svakog toĆØka ponaosob! Ovo se izvodi slanjem komande od ECU-a ka hidrauliĆØnom modulatoru, koji se inaĆØe brine za pravilan rad ABS-a. Ovaj modulator je postavljen izmeĆ°u glavnog koĆØionog cilindra i koĆØionih cilindara u toĆØkovima i tako praktiĆØno kontroliÅ”e rad svakog toĆØka. Ranije je uticaj bio samo na dva, pa zatim na tri, meĆ°utim danas aktuelna generacija sistema stabilnosti nezavisno utiĆØe na sva ĆØetiri toĆØka simultano!Brojne svetske studije o bezbednosti u saobraƦaju su nedvosmisleno pokazale da ovaj sistem po efikasnosti ide rame uz rame sa pronalascima kao Å”to su sigurnosni pojasevi ili vazduÅ”ni jastuci. NajveƦi uzrok nezgoda sa fatalnim posledicama jesu upravo one zbog iznenadnih situacija i proklizavanja automobila. ESP pomaže da se vozilo održi na svojoj putanji, Å”to je konkretno u SAD pomoglo da se godiÅ”nje spasi preko 7000 života, Å”to je u procentima oko 30% manje nesreƦa sa tragiĆØnim ishodom! Naravno, imajuƦi u vidu veliku kontrolu koju ova elektronika na sebe preuzima, mnogi vozaĆØi prevashosno snažnijih, sportskih automobila su se žalili kako nemaju potpunu kontrolu nad kolima i da ESP znaĆØajno smanjuje krajnje performanse. Od pre nekoliko godina se nudi kompromis u vidu tastera koji iskljuĆØuje rad ESP sistema, ili kompjutersko podeÅ”avanje uticaja ESP-a u vožnji po želji vozaĆØa. Ipak, ovo su ekstremni sluĆØajevi i naravno da je preporuĆØljivo da on stalno ostane ukljuĆØen, pa tako u veƦini modela koji nisu namenjeni nekoj bržoj vožnji i nema ove opcije. Dokazano je da ESP ĆØuva živote i definitivno je poželjno imati isti ugraĆ°en u automobil. Možda (i daj Bože) njegov rad nikad ne vidite na delu, ali u ekstremnim situacijama on svakako pruža veliku sigurnost vozaĆØu i putnicima, pa se uskoro oĆØekuje da bude i zakonski standard za sve automobile koji se budu prodavali na tržiÅ”tu.