Informacije

Audi 3,0 V6 TFSI27.06.2008. @ 11:50:46
Galerija slika
Pošaljite komentar


Nakon manjih 1,8 TFSI i 2,0 TFSI motora, nemaĆØki Audi uskoro uvodi joÅ” jedan benzinski agregat sa tom oznakom. Na naÅ”e opÅ”te zadovoljstvo, radi se o najsnažnijem 3,0 V6 TFSI, trolitarskom motoru sa Å”est cilindara i kompresorom! Dok manji TFSI turbo-benzinci ostvaruju izmeĆ°u 160 i 272 konjske snage, ovaj najnoviji i najveƦi raspolaže sa svih 290 konja veƦ u startnoj verziji. Za sada Ʀe to biti i jedina verzija, ali se kasnije može oĆØekivati i ponuda znaĆØajno snažnijih agregata iz ovog istog bloka, sa ovom istom tehnologijom. VeƦ sada postoje najave da Ʀe novi Audi S4, umesto dosadaÅ”njeg velikog 4,2 V8 atmosferskog motora (bez turbo-punjaĆØa), u buduƦnosti koristiti ovaj mnogo manji 3,0 V6 TFSI, koji Ʀe u Å”asiji S-ĆØetvorke biti fabriĆØki >friziran< na barem 350 KS. MeĆ°utim, sam broj KS nije presudan u ovoj priĆØi. NeÅ”to bolji poznavaoci prilika u danaÅ”njoj auto-industriji Ʀe znati Å”ta znaĆØi skraƦenica TFSI, te odmah mogu zakljuĆØiti u kom domenu Ʀe svi Audi-ji sa ovim ugraĆ°enim agregatom biti bolji.
TFSI (>Turbo Fuel Stratified Injection<) je Audi-jeva trenutno najmodernija serija benzinskih turbo-motora, serija koju je svojom fantastiĆØnom efikasnoÅ”Ć¦u najbolje promovisao aktuelni Volkswagen Golf GTI. Danas se ovakav tip motora ugraĆ°uje u veliki broj automobila iz Volkswagen-ove grupacije (kojoj naravno pripada i Audi), gde je u velikoj meri ukljuĆØena ĆØak i ĆØeÅ”ka Å koda. U poslednjih desetak meseci, razvija se lukav plan ugraĆ°ivanja turbo-punjaĆØa i kompresora u benzince. To je maltene ono Å”to je proslavilo danaÅ”nje moderne dizelaÅ”e, a mi ovde, na naÅ”em Speed Industry sajtu, svakodnevno propagiramo kako su danaÅ”nji dizeli doÅ”li, pa možda ĆØak i proÅ”li svoju kulminacionu taĆØku eksploatacije. O tome možete ĆØitati detaljnije u posebnom tekstu o dizel-motorima, pa i u posebnoj tematici vezanoj za moderne dizelaÅ”e. Dakle, turbo-benzinci sada imaju barem iste a u dosta sluĆØajeva i bolje performanse, joÅ” uvek su jeftiniji od ekvivalentnih automobila sa dizel motorima, a cena goriva se gotovo izjednaĆØila u veƦini evropskih zemalja. Primera je zaista mnogo, a kad smo veƦ kod VW grupe ā€“ nova generacija malih 1,4 TSI turbo-benzinaca u svakoj svojoj verziji (122 ā€“ 170 KS) ima mnogo bolje performanse u odnosu na 1,4 TDI iste zapremine. ƈak i dvolitarski 2,0 TDI nema verziju snažniju od 170 KS, koliko ima npr. benzinski VW Golf 1,4 TSI GT.

Ako ovu priĆØu prenesemo na ono Å”to je nama ipak glavna tema ovog teksta, dobijamo logiĆØno poreĆ°enje izmeĆ°u novog, benzinskog 3,0 V6 TFSI i aktuelnog, hvaljenog 3,0 V6 TDI dizela. Benzinac, kao Å”to smo rekli, u svojoj osnovnoj izvedbi sada ima 290 KS i 420 Nm pri 2.500 obrtaja, dok trenutna eksploatisana verzija 3,0 TDI-ja raspolaže sa 240 KS i 500 Nm. Ali nije samo to, benzinac je ujedno i jednostavniji, lakÅ”i, mirniji, tiÅ”i... Kako smo ceo jedan poseban tekst namenili iskljuĆØivo novom 3,0 V6 TFSI agregatu, logiĆØno je pomisliti kako je on ipak specifiĆØan po nekim stvarima. To je taĆØno, jer se on popriliĆØno razlikuje u odnosu na dosadaÅ”nje motore sa TFSI oznakom. Pre svega, Audi se hvali spojem dve vrlo inovativne tehnologije, gde ta inovativnost ne mora automatski da povlaĆØi i komplikovanost i veliku cenu koÅ”tanja izrade. Radi se o spoju sistema direktog ubrizgavanja goriva u cilindre, pomoƦu common-rail sistema ipak razliĆØitog u odnosu na ono Å”to viĆ°amo u danaÅ”njim dizelaÅ”ima (potreban manji pritisak sistema, samo 150 bar-a), i kompresorske turbine ā€“ superĆØardžera (>supercharger<).
Dakle, napuÅ”ta se koncept klasiĆØnog turbo-punjaĆØa, gde je turbina nakalemljena na poĆØetak izduvne grane, i prelazi se na vezu sa obrtajima motora. Preciznije, krilca turbine je do sada pokretao izduvni gas maltene direktno iz cilindara, koji iz istih izlazi pod velikim pritiskom, velikom brzinom. To je rotiralo krilca turbine, aktiviralo kompresiju vazduha, koji se odmah Å”alje na hlaĆ°enje u interkuler, odakle ohlaĆ°en brzo odlazi u smeÅ”u sa gorivom. Efikasan sistem, ali se u ovom sluĆØaju vezani kompresor sa 3,0 V6 TFSI agregata pokazao neÅ”to efikasnijim. Pre svega, dimenzije kompresora su male i uspeo je da stane izmeĆ°u redova cilindara, kojih je po tri sa obe strane, pod uglom od 90 stepeni. Pored toga Å”to je to obezbedilo veƦu kompaktnost ĆØitavog pogonskog sklopa, te se isti bez problema može ugraĆ°ivati i u novi A4, sam dovod vazduha i veza kompresora sa motorom je bliža i samim tim ā€“ efikasnija. Kako radi ovaj superĆØardžer sistem? Pa, vrlo jednostavno ā€“ glavna razlika u odnosu na nama poznatiji sistem sa izduvnim gasovima jeste to Å”to je superĆØardžer povezan sa radom motora. Dakle, kaiÅ”em je vezan za njegove obrtaje, pa Å”to viÅ”e obrtaja motora - to viÅ”e obrtaja i kompresora.
Svemu ovome Å”to smo gore pomenuli, dodajte joÅ” i Audi-jev moderni Valvelift sistem varijabilnog tajminga ventila, zatim takoĆ°e pomenuto direktno ubrizgivanje benzina kroz common-rail sistem i nove materijale bloka motora, gde je upotreba aluminijuma u kuƦiÅ”tu radilice redukovala masu na ukupnih 189 kg (raĆØunajuƦi i kompresor sa interkulerom)! U Audi-ju kažu da Ʀe maksimalnih 420 Nm obtnog momenta biti raspoloživo uvek izmeĆ°u 2.500 i 4.850 obrtaja u minuti, dok je maksimalna snaga od 290 KS tu negde odmah ispod 5.000 obrtaja. Velika efikasnog novog motora se ogleda i u prvim podacima vezanim za potroÅ”nju. Ovaj 3,0 V6 TFSI, koji bi u poĆØetku trebao da se ugraĆ°uje u modele A4 i A6, neƦe proseĆØno prelaziti 10 litara na 100 preĆ°enih kilometara, bez obzira u koje vozilo on bio ugraĆ°en. Ovo je zaista sjajan podatak imajuƦi u vidu snagu i veliĆØinu motora (zapremina taĆØno 2,995 ccm). Aktuelni 3,0 V6 TDI dizelaÅ” u Audi-jevim limuzinama troÅ”i proseĆØno negde oko 8 litara, Å”to veƦ i nije toliko velika razlika, posebno imajuƦi u vidu bolje performanse novog benzinca, za kojeg ĆØak možemo realno oĆØekivati i manju cenu.
Nakon predstavljanja BMW-ovog rednog Å”estocilndraÅ”a sa dve turbine, koji evo veƦ dve godine zaredom osvaja titulu zvaniĆØno najboljeg pogonskog agregata na svetu, Audi je konaĆØno tržiÅ”tu ponudio neÅ”to sliĆØno. Dakle, benzinci masovno poĆØinju da se isporuĆØuju sa ugraĆ°enim turbinama i kompresorima, Å”to im u velikoj meri daje na efikasnosti i, pre svega, na performansama. Da li dolazi nova tehnoloÅ”ka era u svetskoj auto-industriji?