Informacije

Mio C320 GPS navigator12.06.2008. @ 13:13:35
Galerija slika
Pošaljite komentar


Kao Å”to veƦ i sami znate, srpsko tržiÅ”te GPS navigacija za kola je konaĆØno poĆØelo da >divljaGarmin-ov nĆ¼vi 360, definitivno se danas ostvaruje. KoristeƦi pomenuti ureĆ°aj na putevima Zapadne Evrope, bili smo prosto zabezeknuti koliko su popularni GPS-ovi, gotovo svaki automobil je imao po jedan instaliran. Evo, danas je kod nas prosto poplava raznoraznih ponuda ovih ureĆ°aja za navigaciju, gde se veƦ izdvaja nekoliko klasa ili profila ljudi koji ove ureĆ°aje kupuju. Mnogima je najinteresantnija ona kategorija najjeftinijih modela i njih je definitivno i najviÅ”e. MeĆ°utim, oni koji bi neÅ”to komforniji ureĆ°aj, koji nije preskup a nudi gotovo sve ono Å”to ste zamislili da vam od jednog GPS ureĆ°aja treba, trebalo bi da proĆØitaju sledeƦi tekst.
GPS ureĆ°aj sa ovog Speed Industry testa je naziva Mio C320 i proizvod je poznate tajvanske kompanije, koja od pre nekoliko godina ima svoju posebnu kompaniju u Belgiji, zadužena iskljuĆØivo za evropski program. Mio C320 spada meĆ°u najnovije navigacione ureĆ°aje u ovom trenutku i definitivno je koncipiran da bude bestseler! Iako u gami postoji nekoliko serija modela iznad ovog, C320 ne zaostaje u velikoj meri za svojom braƦom. Razlike se uglavnom svode na sitnice, koje veƦini neƦe biti od preke potrebe. To su na primer stvari kao Å”to su Bluetooth, 3D prikaz objekata na mapi, veƦa interna memorija za skladiÅ”tenje itd. Uglavnom sitnice. Važne stvari za jednog standardnog srpskog kupca GPS-a za kola jesu veliki ekran, brz procesor, pa i atraktivan dizajn samog ureĆ°aja i veliki broj opcija. Naravno, najvažnija stvar za jednog standardog srpskog kupca GPS-a za kola jesu mape, a Mio C320 poseduje instalirane mape cele IstoĆØne Evrope, glavne saobraƦajnice Zapadne Evrope i Tursku.
UreĆ°aj poseduje svoju internu Li-Ion bateriju, koja je sa svojih 1300 mAh vrlo izdržljiva, te ga je moguƦe koristiti i van automobila. U automobilu Ʀe on, naravno, biti prikljuĆØen u struju preko 12V utiĆØnice za upaljaĆØ. Pored ovog kabla, u (veoma lepom) pakovanju se dobija joÅ” i USB kabl za vezu sa kompjuterom, preko kojeg je takoĆ°e moguƦe puniti bateriju i vrÅ”iti update softvera i mapa. Dakle, nema kuƦnog punjaĆØa, ali on zaista nije preko potreban. Naravno, u kutiji se nalazi i držaĆØ za vetrobransko (ili bilo koje drugo) staklo. Montaža je laka ā€“ Å”tipaljka sa gornje strane se brine da C320 stoji ĆØvrsto na svom mestu, jedino Å”to preporuĆØujemo da prvo stavite nosaĆØ na staklo, a tek zatim postavite Mio C320 u njega. Problem je to Å”to vrlo lako možete zakaĆØiti Å”tipaljku nosaĆØa prilikom postavljanja vakuumskog priĆØvrÅ”Ć¦ivaĆØa za staklo, pa Ʀe vam tada veƦ postavljeni navigacioni ureĆ°aj odigrati jedno užiĆØko kolo na komandnoj tabli pri putu ka patosnicama vaÅ”eg automobila.
Mio C320 je vrlo komforan za koriÅ”Ć¦enje. Nakon Å”to aktivirate ureĆ°aj ON/OFF tasterom sa gornje strane, nabrzaka Ʀe se uĆØitati postojeƦe mape, lociraƦe se sateliti i GPS Ʀe biti spreman za koriÅ”Ć¦enje. Ponekad Ʀe ovaj proces trajati neÅ”to duže, pre svega zbog lociranja satelita. Samsung-ov 2440 400 Mhz procesor je definitivno dostojan svog zadatka u ovom ureĆ°aju i sve operacije se vrlo brzo izvode. TakoĆ°e, vaÅ”a lokacija na mapi se toliko brzo >osvežava< da Ʀe vaÅ”a kretnja biti gotovo savrÅ”eno sinhronizovana i realna sa pomeranjem na mapi. Softver radi na operativnom sistemu Windows Mobile 5.0, Å”to je vrlo ĆØest sluĆØaj za navigacione ureĆ°aje ove klase i gotovo svi jeftiniji ureĆ°aji se isporuĆØuju sa ovom platformom, odnosno softverom. Mio C320 ima par dodataka u odnosu na veƦinu ureĆ°aja, ali njegova glavna prednost u odnosu na bazne modele jeste pre svega veliki ekran dijagonale 4,3 inĆØa, osetljiv na dodir. U odnosu na 3,5 inĆØa ekrane koji su najĆØeÅ”Ć¦i u ovoj klasi, ovo je zaista velika prednost! >Touch-screen< funkcija radi besprekorno, a komande su dovoljno ergonomski rasporeĆ°ene da vam neƦe praviti probleme.
Softver je nažalost joÅ” uvek na engleskom jeziku, sa moguƦnoÅ”Ć¦u izbora svih jezika iz regiona osim srpskog i hrvatskog. Isto važi i za glasovno navoĆ°enje, Å”to je u ovom trenutku možda i najveƦi minus za C320. U osnovnom meniju možete birati izmeĆ°u navigacionog moda, muziĆØkog plejera i baznih podeÅ”avanja. Ovaj plejer Ʀe snimiti i reprodukovati (na zvuĆØnik ili sluÅ”alice) sve muziĆØke fajlove sa memorije ureĆ°aja + sa SD ili MMC memorijske kartice, koja se može ubaciti sa leve strane kuƦiÅ”ta. Ulaskom u navigacioni mod, imamo novi meni gde možemo ubaciti adresu za kalkulisanje rute ili napraviti nekoliko svojih >omiljenih< ili najĆØeÅ”Ć¦ih destinacija zarad kasnijeg lakÅ”eg navoĆ°enja, bez potrebe ponovnog upisivanja adrese. TakoĆ°e, možete pristupiti mapi i gledati vaÅ”u poziciju na istoj bez aktivne rute, ali i podesiti navigaciju ka nekim od POI (>Points Of Interest<) objekata koji se nalaze u mapi. Kada ste uÅ”li u mapu, satelit Ʀe locirati vaÅ”u poziciju i tada Ʀete moƦi da zadajete rutu (grad-adresa-broj). Ona se vrlo brzo kalkuliÅ”e, a naravno moguƦe je zadati i nekoliko meĆ°u-lokacija koje želite posetiti pre dolaska na finalno odrediÅ”te.
Sa desne strane ekrana se nalazi uspravni, informacioni >bar<, koji vam daje podatke o trenutnom vremenu, trenutnoj brzini kojom se kreƦete, vreme dolaska na odrediÅ”te i broju metara/kilometara do sledeƦeg skretanja. Na sledeƦa skretanja Ʀe vas podsetiti i konstantno opominjati glas sa zvuĆØnika ureĆ°aja. Skuplji ureĆ°aji od ovog imaju i ugraĆ°en TMC prijemnik, koji vas obaveÅ”tava o trenutnom stanju saobraƦaja, odnosno eventualnim gužvama ili radovima na putu. Mio C320 nema taj prijemnik, ali je njega moguƦe nabaviti kao dodatnu opremu i povezati kao eksterni dodatak. U radu Mio C320 ne pokazuje nikakve boljke. Sve radi u savrÅ”eom redu, gde vam se slika na ekranu automatski podeÅ”ava kako bi najbolje sagledali trenutnu situaciju i kako ne bi pogreÅ”ili prilikom nekog od skretanja. Mapa naÅ”e zemlje je vrlo detaljna, sa pregledom ulica svih veƦih naselja. Delo je firme Contrast, koja je poznata po svom Plan Plus programu i sajtu.
Kada se sve sumira, ostaju odreĆ°ene prednosti i mane. Prednosti su svakako sjajan ekran, brz procesor a samim tim i softver, veliki broj raznoraznih funkcija i raspoloživih podataka, kao Å”to su brzina, nadmorska visina, koordinate itd. TakoĆ°e, dizajn ureĆ°aja je stvarno efektan, a prednost je i laka montaža u automobil. Tu su i poneke mane, od kojih izdvajamo ipak neÅ”to komplikovaniji softver, koji Ʀe vas ponekad zbuniti prilikom podeÅ”avanja ruta, nepostojanje srpskog jezika, a meĆ°u mane može da se svrsta i nestandardni 2,5mm izlaz za sluÅ”alice. Za oko 250 evra sa PDV-om dobijate kompletno reÅ”enje za navigaciju u naÅ”em regionu. UreĆ°aj Ʀe vas najbržim putem, vrlo precizno dovesti na odrediÅ”te, bez moguƦnosti da usput zalutate. Brend Mio je veƦ duže vreme poznat kao kvalitetan proizvod, pa je tako na naÅ”em tržiÅ”tu vrlo brzo dospeo na poziciju najtraženijih GPS navigacionih ureĆ°aja za automobile.

Kontakt: KimTec d.o.o.
Adresa: Viline vode bb, 11000 Beograd; tel: 011/2070-600; www.kimtec.co.yu
Cena: 21.000,00 din.