Informacije

dB Drag takmièenje15.02.2008. @ 18:09:04
Galerija slika
Poöaljite komentar


dB Drag trkanje je, prostim reèima, takmièenje u kome je cilj da se vidi ko ima najglasniji audio-sistem u svojim kolima. Ali to nije sve…Ideja nije samo napraviti Ň°to glasniji sistem, ve√¶ da sve to ostane u kolima. Klju√® je u tome da se meri specifi√®ni pritisak koji nastaje u kolima (SPL = Sound Pressure Level), usled rada zvu√®nika, odnosno sabvufera. On se meri preko preciznih instrumenata za merenje zvuka, kao Ň°to su na primer TermLab (√®ija je cena oko 450 evra: http://www.termpro.com/storefront/Page605.html). Mikrofon se posavlja na Ň°oferŇ°ajnu i odatle meri pritisak koji nastaje u kolima. Ljudi √®esto prave greŇ°ku u startu jer pretpostavljaju da se meri glasno√¶a muzike u kolima, Ň°to nije ta√®no. Za dB Drag kao oprema se koriste isklju√®ivo subwooferi koji, jelte, proizvode samo niske tonove (bas, od 15-25 Hz), Ň°to znaci da nema nikakve >muzike<, ve√¶ samo vibracije.


҆ta je sve potrebno za dobar dB Drag rezultat? Osnovno je da su potrebna adekvatna kola. ҆to manja to bolja, jer samim tim je zapremina kola u kojoj treba da se >nabije< pritisak manji, Ň°to zna√®i manje vazduha iliti manje posla. Fiat Panda prve generacije (ona kockasta) je jedan od najpopularnijih auta na naŇ°im prostorima za ovaj sport. Cilj je da se nabije Ň°to ve√¶i pritisak u kolima, a da u istom procesu Ň°to manje vazduha izadje iz kola. Za to je, naravno, obavezan profesionalan damping. Jedna od vaŇĺnih odlika je i rezonantna frekvencija vaŇ°ih kola, po kojoj se Ň°teluje sama kutija za woofer/e. Kutija sa woofer-om ili woofer-ima mora da stoji u gepeku, a u odredjenim kategorijama je dozvoljeno i skidanje zadnjih sediŇ°ta radi boljeg rezultata. Veoma je √®esta pojava kod ozbiljnih takmi√®ara da se auto temeljno modifikuje i promeni. Menjanje prozora i stavljanje debljih i oja√®anih je √®esta pojava, a Ň°iber, kao joŇ° jedan od otvora na karoseriji, je veoma nepoŇĺeljan.
Na samom takmi√®enju, takmi√®e se po 2 takmi√®ara >lice u lice<, jedan protiv drugog, i ko ima bolji rezultat - ide dalje, po nokaut sistemu. Merenje se vrŇ°i u roku od 30 sekundi i za to vreme takmi√®ar pokuŇ°ava da dobije Ň°to bolji rezultat, ali u principu 2-3 sekunde je sasvim dovoljno da se dobije kona√®an rezultat. √ąesto takmi√®ari izlaze iz kola kako bi dobili bolji rezultat i upravljaju sa plejerom preko daljinskog, Ň°to je naravno i preporu√®ljivo zbog zdravlja, poŇ°to brojka od 150+ dB u automobilu i nije baŇ° mala... Takodje, naslanjanje na prozore i Ň°oferŇ°ajbnu moŇĺe da bude veoma bitno da bi se spre√®ilo izlaŇĺenje vazduha iz automobila, tako da ako planirate ozbiljnije takmi√®enje pozovite 2-3 krupnija drugara da vam pomognu. Za samo takmi√®enje se koriste tzv. test tonovi tj. samo √®iste frekvencije, nije dozvoljeno puŇ°tanje muzike i tome sli√®no. Test tonove moŇĺete besplatno skinuti npr. sa: http://www.realmofexcursion.com/downloads.htm.
Naravno, kao i u svim sportovima i u ovom postoje odredjene klase. Klase se prave po broju zvuènika i po broju pojaèala u automobilu, tako da postoje :


  • A klasa: jedno stereo-poja√®alo (2-kanalno) ili dva monoblok-poja√®ala (1-kanalno) u kombinaciji sa jednim woofer-om pre√®nika 12 in√®a (30cm) ili maksimalno dva woofer-a od 10 (25cm) in√®a ili pak maksimalno tri woofer-a od 8 in√®a (20cm).
  • B klasa: dva stereo-poja√®ala ili √®etiri monobloka u kombinaciji sa jednim woofer-om od 15 in√®a (38cm) ili dva woofera od 12 in√®a (30cm) ili tri woofera od 10 in√®a (25cm) ili √®etiri woofera od 8 in√®a (20cm).

  • C klasa: najviŇ°e √®etiri stereo-poja√®ala ili osam monoblok-poja√®ala u kombinaciji sa jednim woofer-om od 18 in√®a (46cm) ili maksimalno dva woofer-a od 15 in√®a (38cm) ili maksimalno √®etiri woofera od 12 in√®a (30cm) ili maksimalno Ň°est woofera od 10 in√®a (25cm) ili maksimalno osam woofera od 8 in√®a (20cm).  • MAX klasa: najviŇ°e √®etiri stereo ili osam monoblok-poja√®ala u kombinaciji sa jednim ili dva woofera bilo koje veli√®ine.  • Svetski rekordi u ovoj kategoriji iz godine u godinu rastu, a trenutni svetski rekord je 180.2 dB, dok je doma√¶i 154.8 dB. Ve√¶ini ljudi ovaj sport predstavlja hobi, ali hobi koji nije ni malo jeftin. Na kraju moŇĺemo postaviti pitanje koliko ovo ostaje u granicama auto-sporta, kad svi automobili koji se ozbiljno i profesionalno spremaju za ovakva takmi√®enja teŇ°ko mogu da se koriste za svoju primarnu svrhu prevoza putnika.


    MiloŇ° Miljani√¶