Informacije

Ugradnja pojaèala u automobil10.08.2007. @ 16:50:33
Galerija slika
Poöaljite komentar


Dakle, odlu√®ili ste iz jednog od viŇ°e razloga da vaŇ°em auto sistemu dodate pojacalo. Naravno posle izbora poja√®ala sledi i njegova ugradnja. Ako ste malo spretniji i Ňĺelite da uŇ°tedite nekih pedesetak evra za ugradnju, ovo je pravi tekst za vas!Prvo, oprema koja vam je potrebna:

1. Pojaèalo;
2. Komplet kablova;
3. Ku√¶iŇ°te za osigura√® i odgovaraju√¶i osigura√®;
4. Razli√®iti Ň°rafcigeri, kleŇ°ta, metalna sajla itd.;
5. Izolir traka;
6. Razni prikljuèci i terminali za povezivanje;
7. Prijatelj/drugar/devojka koji √¶e da vam pomaŇĺe i da vam pravi druŇ°tvo ako je mogu√¶e.


Tekst koji æe vam pomoæi pri izboru pojaèala pogledajte ovde.Od kablova æe vam trebati:

1) 5 metra naponskog (+) kabla; 2) 1 metar naponskog (-) kabla za uzemljenje (ili 5 metara ako planirate da provla√®ite i kablove za uzemljenje (-) od akumulatora); 3) 5 metara >√®in√®< (RCA) kablova; 4) 5 metra remote kabla (obi√®no ide uz RCA kabl). Komplet ovih kablova koŇ°ta oko 20-30 evra za one debljine 16 qmm. Oko pitanja debljine kabla koji je potreban za vaŇ°e poja√®alo, pogledajte ovu tabelu (uvek je bolje staviti deblji nego tanji kabl, pa i ako kasnije planirate jos poja√®ala bolje je da stavite u po√®etku debeli kabl, nego da naknadno provla√®ite sve iz po√®etka). Nemojte da zaboravite da debljina naponskog (+) kabla i kabla za uzemljenje (-) mora obavezno biti ista!
҆to se ti√®e osigura√®a, stavite osigura√® iste vrednosti kao onaj koji se nalazi na samom poja√®alu (ako ih ima viŇ°e onda njihov zbir). U praksi dosta ljudi stavlja osigura√®e manje vrednosti, jer retko kada poja√®alo od npr. 40 Ampera povu√®e svih 40, tako da moŇĺe da se stavi i osigura√® od 30A. Naravno, zbog ovoga osigura√® moŇĺe √¶es√¶e da pregori, ali bolje da vam pregori osigura√® od 200 dinara nego ceo sistem.
Pre nego sto krenete sa bilo kakvim poslom, prvo skinite negative (-) klemu sa akumulatora kako bi ste se zaŇ°titili od bilo kakvih strujnih opasnosti. Uzmite desetak cm naponskog (+) kabla i isecite ga. Tih 10 cm √¶e biti na potezu izmedju akumulatora i ku√¶ista za osigura√® (ova razdaljina bi trebala da bude Ň°to manja, zato Ň°to je ona jedina koja nije >osigurana< tj. zaŇ°ti√¶ena osigura√®em), koji dolazi u paketu kablova za instalaciju poja√®ala. Na jedan vrh tog kabla od 10cm stavite okrugli priklju√®ak uz pomo√¶ kojeg √¶e te ga priklju√®iti na klemu od akumutalora (ili ako imate specijalne kleme, kabl ubacite direktno u njih), a drugi kraj ubacite u ku√¶iste od osiguraca. Osigura√® stavite tek kada zavrŇ°ite sav posao! Ostatak kabla (tj. ostalih 4,9 metara) ubacite u drugi kraj ku√¶ista, a drugi kraj tog kabla √¶e te kasnije provu√¶i do gepeka.
PokuŇ°ajte da nadjete ve√¶ postoje√¶u rupu kroz koju √¶e te provu√¶i vaŇ° naponski kabl iz dela gde je motor ka kabini. Obi√®no postoje rupe sa gumenim poklopcima (kroz koje moŇĺda ve√¶ prolazi neki kabl), i ako takva rupa postoji, provucite kabl kroz nju (naravno prvo izvucite gumeni poklopac, koji je ponekad veoma teŇĺak za va√įenje, a kada provu√®ete kabl rupu zatvorite silikonom ili ne√®im sli√®nim). JoŇ° jedan na√®in da provu√®ete kabl je izmedju duplog lima kod prednjeg krila automobila (kabl bi trebao da izadje negde kod vrata). Ako pak niste te sre√¶e da postoji rupa, probuŇ°ite sami novu. Nemojte ovo da vas plaŇ°i, zna√®i - samo nadjite mesto gde bi mogli da probuŇ°ite, ali pazite gde √¶e rupa izlaziti sa druge strane, da u isto vreme ne probuŇ°ite slu√®ajno neŇ°to Ň°to ne bi ste smeli! Kada probuŇ°ite tu rupu, dobro iŇ°mirglajte ivice da ne budu oŇ°tre, a kada provu√®ete kabl rupu zatvorite silikonom ili ne√®im sli√®nim. Za dalje provla√®enje kabla √¶e vam mnogo pomo√¶i metalna sajla (ili sli√®na elasti√®na Ň°ipka). Sa njom moŇĺete proveriti i gde rupa izlazi sa druge strane. Kod provla√®enja kabla do kabine zavezite vrh kabla na sajlu i uz pomo√¶ nje provucite kabl do kabine.
Sada na red dolazi >rasturanje< kabine. Zna√®i, skinite sve mogu√¶e plastike ispod volana, kod vrata itd. Za to √¶e te morati da skinete dosta srafova (mozda i neke nestandardne kao npr. >Torx<, tj. zvezdica), kao i Ňĺabica koje malo ve√¶om silom morate povu√¶i. MoŇĺda √¶ete morati i da skinete tepih automobila. Naponske kablove od kabine provucite pored vrata (ispod plastike pragova naravno!) do gepeka. Zadnje sediŇ°te izbacite ako je mogu√¶e, jer √¶e vam biti mnogo lakse kasnije kod provla√®enja samih kablova. Ako Ňĺelite, moŇĺete pored naponskih (+) kablova provu√¶i i ground (-) kablove od akumulatora (za uzemljenje), ako ne - poveza√¶ete ih negde na Ň°asiju u gepeku. Dakle, sada smo dovukli naponske kablove do gepeka.


Vra√¶amo se u kabinu. Izvucite HU (plejer) uz pomo√¶ viljuŇ°kica koje ste dobili uz plejer. Pozadi, u ulaze plejera √¶ete povezati RCA i remote kabl (RCA nemojte povezivati dok ne poveŇĺete ground (-) od poja√®ala, jer u suprotnom mogu da vam pregore osigura√®i u plejeru!!). RCA jednostavno ubacite u dŇĺekove predvi√įene za to, a za remote na√įite Ňĺicu (obi√®no je plave boje) koja izlazi iz plejera (tj. iz velikog ISO konektora) i spojite je sa remote kablom, koji ide do poja√®ala. RCA i remote kabl NIKAKO NEMOJTE provla√®iti sa iste strane kao i naponske kablove, zato Ň°to kasnije moŇĺe do√¶i do smetnji i zujanja u zvuku sa poja√®ala, Ň°to naravno ne Ňĺelite. Zna√®i, sada provucite kablove ispod volana do vrata i dalje do gepeka, kao Ň°to ste uradili sa naponskim. Sada imate RCA, remote i naponske kablove dostupne u vaŇ°em gepeku.
Na red dolazi nalaŇĺenje idealnog mesta za vaŇ°e poja√®alo. Tu treba obratiti paŇĺnju na viŇ°e stvari. Prvo, poja√®alo treba da ima dosta mesta da se hladi, a ako ima ventilator, strana na kojoj se on nalazi mora imati prostora da >usisava< vazduh. Dalje, izmedju poja√®ala i podloge treba da ima barem par milimetara mesta kako bi se ono lakŇ°e hladilo, a ako je podloga od metala, ne bi bilo loŇ°e da stavite tanak sloj gume izme√įu da ne bi kasnije doŇ°lo do smetnji. Jedno od najpopularnijih mesta za poja√®alo je zadnje sediŇ°te, odnosno lim koji odvaja njihov naslon od prostora prtljaŇĺnika. Kada uŇ°rafite poja√®alo za zadnju dasku na red dolazi povezivanje. Na kraj naponskog kabla stavite konektor (ako ste kupili kablove u kompletu ovi konektori su verovatno ve√¶ spojeni) i poveŇĺite za poja√®alo.
Sada trebate da nadjete uzemljenje u vaŇ°em gepeku (ovo nije potrebno ako ste vukli ground (-) kablove od akumulatora). Za ovo √¶e vam posluŇĺiti bilo koji Ň°raf u gepeku, koji je u direktnom kontaktu sa Ň°asijom. Taj spoj dobro iŇ°mirglajte jer ne sme da bude farbe na tom kontaktu (poŇ°to ona ne provodi struju). Ako pak nemate ovakav Ň°raf, uzmite i sami probuŇ°ite rupu. Ovde budite veoma paŇĺljivi pri buŇ°enju poŇ°to se ispod gepeka naj√®eŇ°√¶e nalazi rezervoar. Kada izbuŇ°ite rupu, iŇ°mirglajte dobro i poveŇĺite ground (-) kabl (jedan kraj za Ň°raf, drugi na poja√®alo). Kabl za uzemljenje traba da bude po mogu√¶stvu Ň°to kra√¶i. Sada kada ste reŇ°ili uzemljenje, moŇĺete povezati RCA i remote kablove na isti na√®in ‚Äď dakle, na odgovaraju√¶e ulaze na poja√®alu. ViŇ°ak kablova slobodno uvucite ispod sediŇ°ta.
Slede√¶i korak je, naravno, povezivanje zvu√®nika (ili vufera) za poja√®alo. To je jednostavno: + od zvu√®nika na + od izlaza poja√®ala (speaker out). Istu operaciju ponovite za minus. Na kraju, u ku√¶iŇ°te osigura√®a ispod haube stavite osigura√® i probajte vaŇ°e novo poja√®alo (nemojte da zaboravite da plejer mora biti uklju√®en da bi se i poja√®alo uklju√®ilo).Eto, posle malo muke ste vaŇ° auto-audio sistem obogatili poja√®alom, a u nov√®aniku ste sa√®uvali pedesetak evra. U GALERIJI SLIKA koja prati ovaj tekst moŇĺete prona√¶i viŇ°e fotografija koje vam tako√įe mogu pomo√¶i pri ugradnji. Ako na kraju √®itavog posla imate izvesnih problema sa zvukom (smetnje u zvuku, Ň°umovi, zviŇĺdanje i sli√®no), proverite neke od slede√¶ih stavki:


- naponski kablovi su razvuèeni sa jedne, a RCA i remote sa druge strane automobila;
- poja√®alo nije oŇ°te√¶eno i nema nikakav kvar;
- uzemljenje je odra√įeno pravilno;
- svi kablovi su ispravni i RCA imaju dovoljnu debljinu;
- sveæice i alternator automobila su ispravni.


U slu√®aju da je sve navedeno u redu i da se opet √®uju Ň°umovi, u nekoj od radnji koja je specijalizovana za audio-opremu, nabavite poseban filter koji eliminiŇ°e eksterne zvukove. Razlog tih smetnji je naj√®eŇ°√¶e loŇ° kvalitet poja√®ala.Autor: MiloŇ° Miljani√¶


KategorijaOcena (5 - 10)
UKUPNO0.00