Informacije

Modifikacija ogibljenja24.01.2010. @ 21:09:39
Galerija slika
Poöaljite komentar


Kada modifikujete vaŇ° automobil, prevashodno bi Ňĺeleli da mu pove√¶ate snagu motora. Logi√®no, to je osnovni vid tjuninga jednog fabri√®kog automobila i takvo razmiŇ°ljanje je time opravdano. I dozvoljeno je pove√¶anje snage u razumnim granicama, npr. pove√¶anje performansi putem √®ipa, a da pritom ne morate da se pozabavite drugim vaŇĺnim stvarima koje uti√®u na ukupne performanse vozila. Rad na nekima od njih donosi poboljŇ°anje u svakom slu√®aju, bez obzira na sve Ň°to je do tog trenutka ura√įeno na kolima. Jedna takva stvar je ogibljenje automobila, koje √¶e u svakom slu√®aju doneti bolju voŇĺnju! To posebno ako prethodno pove√¶ate snagu motora, gde unapre√įenje ogibljenja postaje neophodno!Ako Ňĺelite preciznu voŇĺnju, mnogo ve√¶u stabilnost automobila prilikom promene pravca, onda je obaveza da obradite ogibljenje/suspenziju. Ogibljenje vozila predstavlja direktnu vezu Ň°asije sa to√®kovima, Ň°to je vrlo vaŇĺan deo slagalice u sistemu povezivanja celog automobila sa podlogom. Ona se sastoji od nekoliko bitnih stavki, koje se delom ili u celosti menjaju prilikom modifikacije, odnosno tjuninga. To su amortizeri, osnove (Ň°oljice) amortizera, opruge, stabilizatori i veliki broj drugih sklopova koji su sada manje bitni. Verujemo da ste ovo sve do sada i znali. Na svakom od √®etiri to√®ka se nalazi po jedan set opruga i amortizera, koji vezuju Ň°asiju sa sklopom to√®ka, koji je pak direktno u vezi sa samom podlogom. Opruga sluŇĺi za pove√¶anje komfora voŇĺnje i limitiranje nivoa pomeranja Ň°asije gore-dole. Amortizeri su nezaobilazni deo ovog seta, koji ne dozvoljava automobilu da skaku√¶e u voŇĺnji. Da imamo samo opruge na kolima, automobil bi se pri neravninama na putu stalno pomerao gore i dole, i to je ono Ň°to amortizer eliminiŇ°e. On prakti√®no dozvoljava samo jednu promenu pozicije/visine Ň°asije po jednoj, da kaŇĺemo, neravnini ‚Äď jednom na dole, pa jednom na gore, kako bi se suspenzija odmah tada vratila na svoju fabri√®ki podeŇ°enu visinu.Dakle, ogibljenje direktno uti√®e na visinu vozila, odnosno na njegov klirens. Konkretno, to √®ine opruge i zato se mnogi prvo odlu√®uju da manjim oprugama spuste automobil. One mogu da se iseku ili da se sabiju pri velikim temperaturama, Ň°to ih u oba slu√®aja vertikalno smanjuje. Naravno, najbolji i najsigurniji na√®in je da kupite markiranu kra√¶u oprugu napravljenu baŇ° za vaŇ° automobil, jer je ona testirana da odrŇĺi sva fabri√®ka podeŇ°avanja √®itavog vozila! Dakle, nove, kra√¶e opruge √¶e doprineti da se auto spusti, Ň°to ima tek neznatan uticaj na sveukupnu stabilnost automobila! Stoga postaje jasno da nepravilno se√®enje ili sabijanje opruge kako bi se ona smanjila, predstavlja potencijalan rizik poreme√¶aja fabri√®kih podeŇ°avanja. SpuŇ°ten automobil √¶e izgledati lepŇ°e i, eventualno, vaŇ°i novi, ve√¶i to√®kovi √¶e tada lepŇ°e izgledati u luku krila. To je manje-viŇ°e to Ň°to moŇĺete dobiti...Mnogo toga bitnijeg se krije u drugim stvarima. Na primer ‚Äď Ň°ira guma i ve√¶a felna drasti√®no poboljŇ°avaju stabilnost vozila, mnogo viŇ°e nego same kra√¶e opruge! Pritom, moŇĺete se odlu√®iti i za distancere (na slici), koji pove√¶avaju trag to√®kova vozila (rastojanje od sredine jednog do sredine drugog to√®ka na istoj osovini), samo treba paziti da to√®ak potom ne dolazi u dodir sa delovima karoserije... Ipak, svi √¶e se sloŇĺiti da je najbitnija stavka za stabilan automobil ‚Äď tvr√įi amortizer. On moŇĺe biti koristan i pri ugra√įivanju ve√¶ih to√®kova, jer ne dozvoljava da se auto, pri neravninama, spusti toliko nisko koliko bi sa fabri√®kom postavkom ogibljenja. Tako spre√®avate da vam novi to√®kovi ka√®e karoseriju ili branik, u slu√®aju da postoji opasnost da to takog ne√®eg do√įe. Osnovna namena tv√įih amortizera jeste stabilnost i upravljivost automobila. Oni mogu biti postavljeni unutar opruge ili van iste; mogu biti uljani ili gasni (√®eŇ°√¶e kod novijih vozila). U fabri√®koj postavci, amortizeri zarad ve√¶eg komfora dozvoljavaju ve√¶i vertikalni hod ogibljenja, regulisan oprugama. Ovaj hod se tvrdim amortizerima redukuje, Ň°to daje za rezultat preciznije upravljanje i bolji kontakt sa podlogom pri krivinama. Naravno, Ň°to su tvr√įi amortizeri ‚Äď to je voŇĺnja manje komforna. Ovde je bitna napomena da ne treba preterati sa tvrdo√¶om, jer se onda dobija suprotan efekat ‚Äď automobil √¶e biti toliko tvrd da √¶e skakutati po putu ako je on neravan. Ovakvi amortizeri se koriste samo na trka√®kim stazama, jer su one idealno ravne!To nije sve Ň°to direktno uti√®e na performanse vaŇ°eg vozila, Ň°to se ti√®e njegovog ogibljenja. Tu je joŇ° nekoliko bitnih stavki, uglavnom vezanih za geometriju to√®ova/trapa. Verovatno ste tako primetili da trka√®ki automobili imaju √®udno postavljene to√®kove, tako da se √®itava masa nekako naslanja na unutraŇ°nji deo guma? Primer moŇĺe biti da se vi na vaŇ°e noge oslonite sa unutraŇ°nje strane stopala, gde bi sama stopala glumila to√®kove automobila. To je prakti√®no ugao to√®ka prema podlozi (engl. camber). ObjaŇ°njena postavka je takozvanog negativnog tipa i ona ima velikog uticaja, jer se automobil tako u krivini osloni prakti√®no celom svojom povrŇ°inom pneumatika na podlogu, Ň°to nije slu√®aj pri fabri√®koj postavci. NaŇĺalost, ovakva postavka ujedno smanjuje Ňĺivot pneumatika, jer im se unutraŇ°nja strana brzo ishaba. To je i glavni razlog zaŇ°to se gume na trka√®kim vozilima tako √®esto menjaju.Jedna od tako√įe bitnijih geometrijskih postavki jeste i neparalelnost to√®kova (engl. toe). Zamislite da stojite poput √ąarli √ąaplina, sa spojenim petama. Dakle, isto tako se mogu postaviti i to√®kovi automobila na jednoj osovini, tako da ne budu paralelni jedan naspram drugog. Ovo je naj√®eŇ°√¶e golim okom nevidljiv faktor pri fabri√®koj postavci vozila, ali ume da bude vaŇĺan i vidljiv ako pravimo sportski auto. Ako je postavka takva da je prednji deo to√®ka ka unutra, onda se dobija sjajna stabilnost automobila na pravcu, a sasvim suprotno ako bi to√®ak tako postavili da je njegov prednji deo viŇ°e ka spolja. Ovaj drugi daje ve√¶i odziv to√®kova na okretanje volana i karakteristika je sportskih/trka√®kih automobila, za razliku od prvog, koji je karakteristika fabri√®ke postavke ogibljenja. Ovo vaŇĺi kako za prednje, tako i za zadnje to√®kove, mada se po pravilu pozadi primenjuju neŇ°to manji uglovi no napred.Generalni cilj modifikacije ogibljenja jeste ve√¶a stabilnost vozila. Ve√¶a stabilnost vozila zna√®i da vam treba viŇ°e kontakta to√®kova sa podlogom, a sami znate da ve√¶ina fabri√®kih automobila ima mekana ogibljenja. Kod njih se pri ve√¶im brzinama u krivini ponekad u potpunosti pogidne jedan zadnji (unutraŇ°nji) to√®ak. Ovo se eliminiŇ°e torzijonom √®vrstinom vozila, koja mora da se poboljŇ°a ako se i sa novim oprugama i amortizerima deŇ°ava ovo podizanje to√®kova. Specijalnim rol-barovima se pospeŇ°uje smanjenje podizanja to√®ka sa jedne, u korist niŇĺeg nivoa Ň°asije kod drugog to√®ka na istoj osovini. Zamislite automobil kao jednu kartonsku kutiju za cipele. Ona je relativno √®vrsta na ugibanje kada je postavljen poklopac, ali ne toliko bez poklopca! Ovo ujedno objaŇ°njava zaŇ°to je teŇĺe upravljati kabrioletima nego kupeima ‚Äď oni nemaju krov, koji dodatno povezuje levu i desnu stranu vozila i √®ini ga torzijono √®vrŇ°√¶im. Tako√įe, to objaŇ°njava zaŇ°to nam trebaju rol-barovi, odnosno popre√®ni stabilizatori u vidu √®eli√®nih ili aluminijumskih Ň°ipki. Oni se jednostavno postavljaju naj√®eŇ°√¶e izme√įu osovina prednjih to√®kova, i to ispod haube - izme√įu dve gornje veze amortizera sa Ň°asijom!Kada se sve sagleda, najefikasnija reŇ°enja za poboljŇ°anje vaŇ°eg fabri√®kog automobila jesu uglavnom ona najskuplja. Ako je vaŇ° tjuning plan ozbiljan i uklju√®uje ozbiljno pove√¶anje snage motora fabri√®kog vozila, jednostavno morate dosta uloŇĺiti i u njegovo ogibljenje. Najefikasniji tjuning ogibljenja je kupovina seta opruga oko amortizera nekog poznatijeg proizvo√įa√®a sportskih suspenzija (Koni, Eibach, Bilstein itd.). Ovaj set (engl. coil-over) je proizveden tako da nudi sigurno i efektivno poboljŇ°anje performansi, sa najmanjim mogu√¶im kompromisom u vidu naruŇ°enog komfora voŇĺnje! Na ovaj na√®in dobijate i mogu√®nost podeŇ°avanja tvrdo√¶e amortizera, ali i visine vozila, Ň°to je sjajno ako Ňĺelite da stavite ve√¶e to√®kove ili ako ne Ňĺelite da vam je automobil stalno neudoban. Naravno, tako √¶ete i podesiti vozilo da bude baŇ° prema vaŇ°im Ňĺeljama! Svaka druga opcija osim ovog seta mora da bude dobro proverena i promiŇ°ljena, jer loŇ°e postavljene ogibljenje √®esto moŇĺe napraviti viŇ°e Ň°tete no koristi ‚Äď poreme√¶aj fabri√®ke geometrije trapa i to√®kova vozila, ve√¶e habanje pneumatika, ve√¶a potroŇ°nja i, Ň°to je najgore ‚Äď ve√¶a tendencija pod- ili nad-upravljanja prilikom nagle promene pravca.