Informacije

Tjuning motora23.08.2007. @ 23:35:26
Galerija slika
Pošaljite komentar


Kada priĆØamo o tjuningu automobila, to se uglavnom odnosi na neko poboljÅ”anje vaÅ”eg standardnog, svakodnevnog automobila. Dakle, želimo poboljÅ”ati njegove karakteristike ali toliko da ga možemo i dalje svakodnevno koristiti i voziti. Iz okrilja >tjuninga< se joÅ” davno izdvojila kategorija >stajlinga< vozila, koja se odnosi iskljuĆØivo na modifikaciju izgleda. Pravi tjuning znaĆØi promenu, tj. poboljÅ”anje performansi vaÅ”eg ljubimca. Kako bi njegove vozne karakteristike bile Å”to bolje, moguƦe je uraditi veliki broj stvari: poboljÅ”ati koĆØnice, ojaĆØati Å”asiju, spustiti i stvrdnuti ogibljenje, poboljÅ”ati aerodinamiku, olakÅ”ati ĆØitavo vozilo itd. Naravno, najefikasniji vid poboljÅ”anja voznih karakteristika je ā€“ poveƦanjem snage motora. Ponekad ono može da se izvede iskljuĆØivo uz neki od gore pomenutih modifikacija, jer je novi motor znaĆØajno jaĆØi i zahteva te neke dodatne modifikacije. Dakle, jaĆØi motor omoguƦava automobilu da se kreƦe brže i samim tim vam trebaju bolje koĆØnice, kako bi se smanjio koĆØioni put. TakoĆ°e, pri veƦim brzinama auto postaje nestabilniji pa mu treba niže ogibljenje itd.U svakom sluĆØaju, osnovni tjuning svakog fabriĆØkog modela se bazira na poboljÅ”anju autputa pogonskog agregata, odnosno motora. Svaki motor se može tjunirati. Apolutno svaki. Verovatno biste bili zapanjeni koliko ustvari rezervi snage ima u svakom od obiĆØnih, standardnih agregata. Svi proizvoĆ°aĆØi prave automobile, odnosno motore za njih, sa velikim kompromisima. Motor mora biti napravljen tako da dugo traje, bude pouzdan, troÅ”i optimalnu koliĆØinu goriva... Dakle, neke granice su morale biti postavljene. Ako bi vi sada pomerili te fabriĆØke granice, ne mora da znaĆØi da ste smanjili životni vek ili bilo kako naÅ”kodili motoru. Uz neke osnovne uslove koriÅ”Ć¦enja, vi možete voziti takav motor godinama! Jedan od osnovnih uslova je da se ne preteruje u modifikacijama, a zatim tu dolaze i oni neÅ”to manje bitni: da je motor u dobrom stanju i redovno servisiran, da automobil svakodnevno ne vozi mnogo vozaĆØa, da se sa njim ne >divlja< preterano itd.Postoji nekoliko razliĆØitih vidova tjuninga agregata. Ovom prilikom Ʀemo spomenuti neke od najosnovnijih, poreĆ°anih po ceni koÅ”tanja i komplikovanosti za izvesti (od manje komplikovanih ka onim komplikovanijim):  • Chip tuning ā€“ Ovo je ubedljivo najlakÅ”i i pritom jedan od najefikasnijih vidova tjuninga. Naravno, najlakÅ”i je za vlasnika automobila, dok je posao napraviti odgovarajuƦi ĆØip za neki od automobila jedan ipak veliki posao. Stoga i postoji veliki broj firmi koje ugraĆ°uju ove ĆØipove, a pritom oni ne daju rezultata ili pak prave joÅ” veƦu Å”tetu motoru! Dakle, kupujte i ugraĆ°ujte kod poznatih i preporuĆØenih servisa. O ovoj priĆØi se veƦ dosta zna i davno smo o tome pisali na Speed Industry sajtu. PreporuĆØljivo je za novije dizele ili bilo koje benzinske turbo-agregate. Na atmosferskim motorima ne daju velike rezultate jer nema naĆØina da se elektronikom poveƦa koliĆØina vazduha koji se doprema u cilindre agregata.

  • Dopremanje vazduha ā€“ Dakle, da bi sistem bio Å”to efikasniji, morate dopremiti Å”to viÅ”e vazduha ka motoru. Ako neƦete da izvodite egzibicije sa turbo-kitovima ili bilo ĆØemu Å”to potpada samom kraju ove naÅ”e liste, želeƦete da vazduh obezbedite na relativno jednostavne naĆØine. PokuÅ”ajte da poveƦate cevi za dovod vazduha, instalirajte veƦe i adekvatne filtere za vazduh i raĆØunajte na to da motor uvek voli svež i hladan vazduh! PriĆØu o filterima za vazduh smo takoĆ°e imali na sajtu, i to na OVOJ lokaciji. Potencijalno jeftina modifikacija, ali mora da se odradi kako valja! ƈesto ne donosi mnogo konjskih snaga, ali korisnici vole ĆØesto fenomenalan zvuk koji se njihovim koriÅ”Ć¦enjem dobija.

  • Izduvni sistem ā€“ Koliko god je bitno da se doprema Å”to veƦa koliĆØina svežeg vazduha, toliko je bitno i da se izduvni gasovi nastali u cilindru Å”to brže i lakÅ”e izbace. ViÅ”e vazduha Ʀe povlaĆØiti i viÅ”e goriva, Å”to sve rezultira veƦim pritiskom na klip u cilindru i njegovo brže okretanje. Klip Ʀe, u jednom trenutku svoje revolucije, potiskivati izduvne gasove (nastale eksplozijom smeÅ”e) i to pod izuzetno velikim pritiskom! U trenutku kada se izduvni ventili podignu, gasovi velikom brzinom izlaze van cilindara. NaiĆ°u li na bilo kakvu prepreku, oni stvaraju povratni pritisak na sam klip u cilindru, koji se tada sporije okreƦe. Jasno je da nekako treba osloboditi kretanje izduvnih gasova kroz granu auspuha. FabriĆØke grane su podeÅ”ene na optimum, pa tek uz pomoƦ specijalne, sportske možete dobiti prave performanse. Dakle, kada priĆØamo o auspuhu i tjuningu, nema reĆØi o bilo ĆØemu drugom osim prednje grane. Konjske snage neƦete dobiti stavljanjem cevi Å”ireg promera, a tek ne promenom zadnjeg lonca! ƈak se i sa skidanjem katalizatora pravi viÅ”e Å”tete nego dobra. VeƦi promer cevi se stavlja uglavnom na snažnijim modelima, kod onih obiĆØnijih se ne dobija isti taj efekat. Kada gas izlazi kroz auspuh, on je vruƦ i to je bitno jer Ʀe takav mnogo brže izlaziti napolje. Kod veƦeg preĆØnika cevi auspuha dolazi do pojave znaĆØajne kolicine hladnog vazduha koji stvara pritisak vrelom gasu, koji se velikom brzinom kreƦe kroz cevi. Pritisak, naravno, usporava kretanje i opet deluje negativno na unutraÅ”nje sklopove agregata. Dakle, najveƦe beneficije se dobijaju sa novom prednjom izduvnom granom. S obzirom da se ona mora prilagoditi svakom modelu ponaosob, prava su retkost na naÅ”em domaƦem tržiÅ”tu. Ipak, na zapadu ih možete nabaviti za od 300-400 pa sve do 1500 evra, zavisno od modela, odnosno motora. U najboljem sluĆØaju Ʀe vam doneti 15% viÅ”e snage, ali i izraženije ubrzavanje pri niskim obrtajima.

  • Glava i bregasta ā€“ Ovo posebno važi za starije modele. Motori koji imaju po jedan usisni i izduvni ventil su mnogo manje efikasni od onih koji koriste par ventila sa obe strane. Dakle, za modele sa ĆØetiri cilindra, mnogo je bolje da imaju ukupno Å”esnaest nego osam ventila. Nova glava motora sa novom postavkom ventila Ʀe doneti dosta snage. TakoĆ°e, kritiĆØan je i njihov tajming. Bregaste osovine sa neÅ”to >nagnutijim< bregovima mogu doprineti da se u jednom taktu motora ubaci viÅ”e smeÅ”e, Å”to poveƦava izlaznu snagu agregata. Naravno, ovo veƦ spada pod >skupu rabotu< i predstavlja retkost meĆ°u domaƦim tjunerima. Ako postoje nejasnoƦe oko samog rada motora, predlažemo da pogledate i pretražite sekciju TECH sa naÅ”eg sajta.

  • Nitro-kit ā€“ Zamenite vazduh sa nitro-oksidom i dobiƦete potpuno ludilo u motoru! Ono Å”to ste ranije mogli da gledate samo u filmovima i na igricama je konaĆØno ovih godina postalo dostupno svakome. Kao Å”to, verujem, i sami znate, nitro sistemi omoguƦavaju trenutno i vrlo znaĆØajno poveƦanje snage motora, koji se kontroliÅ”e preko prekidaĆØa u kabini. Dokle god imate teĆØnosti (nitro-oksida) u boci, dotle možete da uživate u fantastiĆØnoj snazi koju vaÅ” motor odjednom dobija. Postoji nekoliko tipova ovih sistema, pa je najbolje da o tome ĆØitate u posebnom artiklu sa Speed Industry sajta.

  • Turbo-kit ā€“ Ovo je jedan od lakÅ”ih naĆØina da se dobije zaista veliki broj konjskih snaga i dosta rezervi obrtnog momenta! I sami znate koliko turbo-punjaĆØ znaĆØi jednom automobilu. Ako niÅ”ta, proslavio je dizel-motore u ovoj deceniji, koji bi bili jedno veliko niÅ”ta bez turbina! Turbo-kit se praktiĆØno može ugraditi u bilo koji savremeni automobil, jedino Å”to se za svaki ponaosob mora modifikovati njegova pozicija, veliĆØina, pa i sama arhitektura. Ovaj zahvat zahteva dosta struĆØnosti i kvalitetnih delova, ali i dosta novca. Turbina se vezuje za postojeƦi izlaz prednje grane auspuha, ĆØiji drugi kraj, kompresor, pumpa svež vazduh ka motoru. Ovo uzrokuje da motor u svakom trenutku ima viÅ”e vazduha i, samim tim, mnogo bolji dovod smeÅ”e u cilindre. Sam turbo ima svoje nedostatke, posebno kada se stavlja neki model koji nije fabriĆØki projektovan za vaÅ” automobil. VeƦina nedostataka se reÅ”ava kupovinom posebnih >blow-off< ventila ili >wastegate< sistema. U takvoj full-kombinaciji, fabriĆØki automobil postaje maÅ”ina za ubrzavanje! Ona može da bude ĆØak i kompletnija, ugradnjom interkulera. Ovaj ureĆ°aj omoguƦava hlaĆ°enje vazduha koji dolazi ka motoru od kompresora, jer je jedan od ciljeva efikasne maÅ”ine da vazduh pri motoru bude Å”to je hladniji moguƦe. Kompresor znaĆØajno zagreva taj vazduh, pa se efikasnost celog motora time smanjuje. Tu na scenu dolazi interkuler, koji hladi taj vazduh bez efekta prepreke, i takvog ga Å”alje ka cilindrima.

  • LakÅ”i delovi motora; PoveƦanje kompresije; PoveƦanje zapremine ā€“ Svaka od ove tri stavke je verovatno najviÅ”e Å”ta možete uraditi vaÅ”em motoru, bez da zalazite u sferu trkaĆØkog sporta. LakÅ”i delovi motora, pre svega - klipovi, su basnoslovno skupi, a i morate otvarati ceo motor radi njihove ugradnje. Ipak, na lakÅ”i ali dovoljno izdržljiv klip manje deluju sile i on se lakÅ”e okreƦe. Ovakvi klipovi Ʀe vam obezbediti sjajna ubrzanja! TakoĆ°e, poveƦanje kompresije je bitan korak, ali viÅ”e je riziĆØan i zahtevan nego komplikovan. VeƦa kompresija zahteva i mnogo kvalitetnije gorivo, jer se ono sa malim brojem oktana vrlo lako može zapaliti, pre nego Å”to je to potrebno (pre nego se sveƦica upali!). To može biti pogubno za ĆØitav motor. Zato dizelski motori imaju onoliko veliki stepen kompresije (oko 17-18, za razliku od benzinaca, koji su oko 9-11). To je iz razloga Å”to dizeli nemaju sveƦice, pa im je potreban visok kompresioni odnos smeÅ”e koji Ʀe obezbediti njihovo samozapaljivanje u odreĆ°enom trenutku. Na kraju, poveƦanje zapremine motora je jasna procedura ā€“ fiziĆØko poveƦavanje cilindara radi moguƦnosti da agregat u jednom trenutku primi viÅ”e smeÅ”e i tako ima veƦu izlaznu snagu.

  • KategorijaOcena (5 - 10)
    UKUPNO0.00