Informacije

Angel Eyes18.09.2006. @ 21:09:16
Galerija slika
Pošaljite komentar


Interesantno je koliko su, u danaÅ”njoj auto-industriji, bitni detalji. Posebno u sferi >tjuninga<, preciznije >stajlinga< automobila. Eto, pred vama je tekst od preko 10.000 karaktera koji detaljno objaÅ”njava kako da postojeƦe poziciono svetlo zamenite novim, atraktivnijim. Besmisleno? Pravi entuzijasti cene upravo ovakve detalje, koji zapravo govore koliko je vlasnik kola uložio truda u modifikaciju. >Angel eyes<, odnosno >anĆ°eoske oĆØi< na srpskom jeziku, predstavljaju jedan od originalnijih zahvata koji danas možete uraditi i vi sami. U pitanju su poziciona svetla primenjena na veƦini novijih vozila marke BMW (poĆØev od restilizovane E39 petice), koja izgledaju kao dva para svetleƦih prstenova. Ovaj efekat je postignut preciznim usmeravanjem svetlosnog snopa sa jedne halogene sijalice (na jednom prstenu), kroz kružni, providni kanal prstena. Nemci su ovaj fazon koristili iskljuĆØivo da bi se restilizovana E39 petica viÅ”e razlikovala od prethodnog modela. Nisu ni sanjali da Ʀe to postati veoma popularno i rado kopirano od strane brojnih >stajling<-struĆØnjaka. SledeƦi tekst Ʀe vam pomoƦi da i sami napravite set >angel eyes< svetleƦih prstenova, koji god automobil vozili. Ova tema ima poveƦi broj varijanti, a nama sa Speed! sajta se posebno dopala upravo ona koju Ʀemo u daljem izlaganju objasniti. Pored opcije da ih vi sami pravite, postoji moguƦnost kupovine gotovih farova koji veƦ u sebi imaju instaliran >angel eyes< efekat. Ako ne možete pronaƦi ovakav far za vaÅ” auto, ili vam je to prevelik finansijski luksuz, onda proĆØitajte sledeƦi tekst. Naravno, pre poĆØetka, nekoliko napomena. Saveti koji su ovde izloženi su samo predlozi i sajt Speed! ni na koji naĆØin ne snosi odgovornost za eventualnu Å”tetu koja je naĆØinjena usled istih. Bitno je da budete strpljivi i vrlo precizni u radu, jer komponente to zahtevaju. Ne bi bilo baÅ” lepo ako bi vaÅ”e >anĆ°eoske oĆØi< radile, ali pritom bile krive, izdeformisane ili neÅ”to tome sliĆØno. SledeƦa modifikacija je raĆ°ena na Hondi CRX i praktiĆØno se može primeniti na svaki automobil.Neki od osnovnih preduslova koje vaÅ”i prednji farovi moraju ispuniti jeste da imaju bilo kakav kružni oblik (umetnost bi bila napraviti >angel eyes< na npr. Tojoti Jaris, zar ne?), da im je staklo potpuno prozirno i ne bi bilo loÅ”e da >angel eyes< prstenovi za pozadinu imaju crnu boju. Dakle, ili da je pozadina fabriĆØki crna ili da vi nekim materijalom ili bojom ovo omoguƦite. Osnovni delovi koji Ʀe vam biti potrebni jesu plastiĆØni/akrilni providni Å”tapovi i sijalice. Idealna je varijanta ona koja je koriÅ”Ć¦ena u naÅ”em konkretnom sluĆØaju, a to je heksagonski oblik. Dakle, umesto klasiĆØnog kružnog, tj. valjkastog oblika cevke (koja nije Å”uplja iznutra!), bolje je koristiti oblik sa Å”est uglova, kao npr. kod saƦa koÅ”nice. Ovo je kasnije važno zbog boljeg osvetljenja. Prvo ĆØime Ʀete se zanimati jeste odreĆ°ivanje dužine ove cevke, koja je potrebna da bi se formirao jedan prsten. Naravno, pre toga morate odrediti tu dužinu mereƦi preĆØnik kružnog oblika na samom faru. Kada izmerite preĆØnik u cm, pomnožite ga sa 2, a zatim i sa vrednoÅ”Ć¦u kako biste dobili obim kruga (O=2r). Na dobijeni obim dodajte joÅ” par cm - lako Ʀete posle odstraniti viÅ”ak. E sad, osnovna ideja jeste formirati idealan kružni oblik. Ako imate dovolno strpljenja i preciznosti u radu, ovaj korak ne bi trebao da bude preveliki problem. U dobro zagrejanu rernu (ili mikrotalasnu) stavite iseĆØenu plastiĆØnu cevku. Pre nego Å”to se cevka razmlitavi u rerni, pripremite neki kružni predmet koji približno odgovara preĆØniku potrebnog >anĆ°eoskog oka< (recimo, neka od bakinih tegli Ʀe poslužiti). Nakon pet do sedam minuta koliko se grejala u rerni, plastiku pažljivo, najbolje pomoƦu kljeÅ”ta, izvadite i precizno obmotajte oko spomenutog kružnog predmeta. Slobodno presavijte krajeve jedan preko drugog ā€“ oni Ʀe se kasnije precizno podesiti prilikom povezivanja sa sijalicama. Neka se to sada sve lepo stvrdne i, ako je potrebno, ponovite operaciju sa rernom viÅ”e puta dok ne dobijete željeni oblik. JoÅ” jedna bitna napomena: kada obmotavate cev, gledajte da se ona na pod oslanja ravnim delom, a ne na ugao. Naravno, samo u sluĆØaju da ste uspeli da nabavite heksagonski oblik... Kada se formirani kružni oblik stvrdnuo, odstranite viÅ”kove sa obe strane. Ako ste ih stavljali jedno preko drugog, krajevi se neƦe podudarati. Ponavljam, ovo nije problem i to Ʀe se kasnije sve lepo podestiti sa malo izolir trake.Ako veƦ u ovom stadijumu proizvodnje posedujete sijalice i adekvatan izvor struje, ne bi bilo loÅ”e da odmah >beta-testirate< vaÅ”ih ruku delo. Stavite sijalicu/sijalice na spoj krajeva cevke i ukljuĆØite te je/ih. U ovom trenutku je bitno da svetli barem 1/6 prstena, dakle samo gornji deo. >Angel eyes< efekat Ʀe se kasnije formirati jednim specijalnim trikom. Å to se izbora sijalica tiĆØe, najbolje bi bilo da su one LED tipa. Sa njima je moguƦ i izbor boja, mada bela i plava uvek spadaju u najuži izbor. Crvena bi takoĆ°e mogla biti veoma kul... BMW u originalu koristi male halogenke, ali za njih ima i adekvatan izvor struje. Neki od modela automobila možda nema takav jak izvor, pa je logiĆØnije koristiti LED-diode, koje inaĆØe koriste nekoliko puta manje struje od halogenog izvora! Pored male potroÅ”nje, one se manje zagrevaju i veoma su izdržljive. Za svaki od prstenova Ʀe vam trebati po dve LED-diode i po dva mala otpornika na svakoj diodi. Otpornika? Na pozitivnoj (+) nogici sijalice (ona duža) Ʀete prikljuĆØiti jedan ovaj otpornik. Oni postoje u veoma velikom rasponu vrednosti izražene u Omima (Ohm), a onaj koji Ʀete vi koristiti zavisi od same LED-diode. Treba da znate njenu voltažu (V) i vrednost u Amperima (A). Ove dve cifre Ʀete staviti u prostu formulu i izraĆØunati vrednost potrebnog otpora: Ω=(V1-V2)/A, gde je V1 voltaža elektriĆØnog sistema u kolima (uglavnom iznosi 12V) a V2 voltaža diode. Na primer, ako je LED-ica sa vrednostima 3,6V i 20mA (miliampera), odnosno 0,02A, imate sledeƦu formulu: (12V-3,6V)/0,02A = 420 Oma otpora. Naravno, ova vrednost ne mora biti precizno taĆØna, pa vaÅ” mali otpornik može biti i neÅ”to manje vrednosti. Zapamtite ā€“ Å”to manja vrednost, to jaĆØa svetlost diode. Ali nije poželjno ni preterivati, pa recimo da je otpornik od 220Ω sasvim okej. JoÅ” jedna bitna kategorija koja je bitna pri izboru LED-ice: vrednost u mcd (milikandel) bi trebala biti Å”to veƦa, jer je ona direktno odgovorna za jaĆØinu svetla. Sad se vratimo na naÅ” >angel eyes< prsten koji smo napravili. Trik koji sledi Ʀe da omoguƦi pravilno rasprostiranje svetla sa dioda, koje Ʀe se nalaziti na vrhu, tj. spoju krajeva prstena. Ovde verujem uviĆ°ate da je nemoguƦe napraviti prsten koji svetli na svih 360 stepeni, tako da Ʀete na sledeƦi naĆØin taĆØno odrediti koji Ʀe deo plastiĆØne cevi biti obasjan. PrimeniƦemo istu taktiku kao i BMW-ovi inženjeri ā€“ napraviƦemo precizne >recke< na pozadini prstena. Imajte na umu da Ʀe u praksi samo ove recke svetleti, stoga pazite prilikom pravljenja ovih recki. Prvo, ako imate heksagonski oblik cevke, seĆØete zadnji deo - deo koji Ʀe se naslanjati/lepiti na far. I to samo deo izmeĆ°u dva ugla ā€“ transparentnostheksagonskog prstena Ʀe napraviti efekat kao da ste zapravo isekli ĆØitav preĆØnik. Drugo, nemojte praviti previÅ”e izreza. Recimo da Ʀe 2 mm izmeĆ°u svakog izreza biti sasvim dovoljno. Fazon je da se kasnije vidi ĆØitav splet ovih svetleƦih recki, uostalom kao Å”to je sluĆØaj i na BMW-ovim automobilima. Ove izreze možete praviti nekim manjim i oÅ”trijim nožem ili skalpelom, ali je poželjnije pri ruci imati neki precizniji alat. Veoma je važno napraviti identiĆØne i uvek jednako udaljene izreze! S obzirom da Ʀe u praksi, zahvaljujuƦi fizici rasprostiranja svetlosnog snopa, samo ove recke svetleti, vi tako sami možete odrediti koji i koliki deo prstena Ʀe biti obasjan.LED-diode stavljate u zavrÅ”etke plastiĆØnog prstena, svaku u jedan kraj tako da budu postavljene jedna naspram druge. Sa obe strane izbuÅ”ite mala udubljenja (6 mm Å”irine i 5 mm dubine) u koja Ʀete diode smestiti. Pre tog ĆØina, povežite ih sa odgovarajuƦim otpornicima i obmotajte izolir trakom, kako ne bi dolazile u kontakt jedna sa drugom. Kada ih smestite u prsten, veƦ obmotan sklop ponovo obmotajte sa sve odreĆ°enom povrÅ”inom samog prstena, kako bi se to sve lepo uĆØvrstilo i doÅ”lo na svoje mesto. U ovom trenutku bi bilo poželjno proveriti da li diode rade i koji efekat proizvode. Povežite ga na bilo koji izvor koji proizvodi struju od 12V i, idealno u polumraku, proverite rezultat vaÅ”eg rada. Ako ste dosledno pratili naÅ”a uputstva, nema razloga da rezultat nije kao ovaj sa naÅ”e slike. Veliki deo ĆØitavog posla predstavlja i skidanje/demontiranje fara sa vaÅ”eg automobila. Najbolje bi bilo kada bi posao odvajanja stakla sa fara obavilo neko struĆØno lice umesto vas. Ali ako smatrate da ste dovoljno struĆØni i spretni, latite se posla. Ponovo aktivirajte rernu iz prvog pasusa i, ovoga puta, zagrevajte far nekih petnaestak minuta. Ne zaboravite da prethodno izvadite sve delove koji ne podnose veliku toplotu, kao npr. sijalice. Nakon 15 min bi trebalo da se staklo, uz odreĆ°en napor, može odvojiti od osnove. Ova dva dela spaja vrlo jak lepak, koji Ʀete kasnije ponovo iskoristiti za vraƦanje stakla na far. Otpilike 30 min lepku treba da se ponovo stvrdne, tako da imate dovoljno vremena da (najbolje) super lepkom zalepite prsten na adekvatno i odreĆ°eno mesto. Kao Å”to smo na poĆØetku rekli, idealno bi to bilo uraditi na nekoj tamnoj, crnoj podlozi. Tada >angel eyes< efekat dolazi do punog izražaja. Kada ste montirali prsten (ili prstenje), vratite staklo fara na osnovu. Ako se lepak ipak malo stvrdnuo, ponovo ga zagrejte pa snažno i precizno zalepite za far. Samo pazite da u rernu ne stavljate deo sa namontiranim>angel eyes< prstenovima, jer se na visokoj temperaturi oni mogu deformisati. Prilikom spajanja, koristite i nekoliko kljeÅ”ta ako je potrebno, samo je bitno da staklo kasnije nigde ne propuÅ”ta vodu. Kad se sve osuÅ”i, vratite nazad sijalice i sve ostale komponente, pa instalirajte far na automobil. NajlogiĆØniji naĆØin povezivanja vaÅ”ih novih >angel eyes< svetala jeste umesto dosadaÅ”njih pozicionih. Mada, kako LED ne troÅ”i mnogo struje, to možete uĆØiniti bilo gde i na bilo koji naĆØin. Ako imate alarmni ureĆ°aj koji je bio povezan na poziciona svetla, biƦe kul kada prilikom aktiviranja/deaktiviranja zasvetle prstenovi umesto dosadaÅ”njih sijalica. Na kraju, ponavljamo nekoliko veoma bitnih ĆØinjenica:


- pazite da prstenovi budu Ŕto pravilnijeg oblika;
- pazite na pravilan raspored izreza na plastiĆØnoj cevi;
- pazite na to da Ŕto pravilnije vratite staklo na far.


SreƦno!


KategorijaOcena (5 - 10)
UKUPNO0.00