Informacije

Lambo-vrata05.10.2005. @ 17:26:06
Galerija slika
PoÜaljite komentar


Ljubitelji stajlinga automobila smatraju ovu stvar├Ęicu verovatno najpo┼żeljnijom, odnosno najpotrebnijom u njihovoj dizajnerskoj kreaciji. Naravno, radi se o promeni konvencionalnog na├Ęina otvaranja prednjih vrata - sa horizontalnog se prelazi na vertikalno! U pitanju je novi trend koji nam izvorno donosi italijanski proizvo├░a├Ę sportskih automobila Lamborghini, iako vertikalna vrata ve├Ž dugi niz godina, zapravo decenija nalaze primenu u njihovim automobilima. Ipak, da je ovo apsolutni novitet - nije, jer se Amerikanci >Lambo-vratima< ve├Ž odavno i uveliko bave. Ugradnju ove stvar├Ęice u obi├Ęne automobile su zapo├Ęeli jo┼í pre nekih pet-┼íest godina, dok je to danas na nivou da, ako stavljate ve├Že aluminijumske felne obavezno morate ugraditi i ova >Lambo-vrata< ! Jednostavno, ne postoji granica i ne postoji automobil na koji se ovaj sistem ne mo┼że primeniti. Sve je zastupljeno - od Hyundai-ja pa sve do Escalade-a, kakav smo imali prilike da vidimo u spotu 50 Cent-a za numeru >Hate It Or Love It<. U poslednjih godinu dana je prime├Žena velika ekspanzija vertikalnih vrata, koja su pored naziva >Lambo-doors< znana jo┼í kao >Butterfly doors< ili >Scissor doors<, i to na podru├Ęju Evrope. Dakle, ovaj novitet je danas dostupan svima jer su proizvo├░a├Ęi i uvoznici odavno re┼íili problem homologacije i atesta ovog proizvoda, kako bi Va┼í automobil kasnije mogao bez problema da pro├░e tehni├Ęki pregled. Naravno, za na┼íu zemlju takve tehni├Ęke norme jo┼í uvek nisu mnogo bitne, dokle god mo┼żete bez problema registrovati raspali automobil star 20+ godinaÔÇŽ Pa ├Ęak i takav automobil danas mo┼że imati >Lambo-vrata< ! Mogu├Že je, jer je ovaj sistem u su┼ítini krajnje jednostavan za primenu.Pre svega, treba odvojiti i razlikovati nekoliko vrsta >Lambo-vrata< koje se danas prodaju na tr┼żi┼ítu. Generalno, postoje dve velike grupe - tipski ili univerzalni sistemi. Dakle, postoji razlika me├░u proizvo├░a├Ęima koji se odlu├Ęuju ili da prave jedan te isti sistem koji ├Že biti prilago├░en manje-vi┼íe svakom automobilu, ili da prave poseban za svaki tip automobila. U ovoj prvoj grupi ipak postoje izvesne razlike, jer nikada ne├Žete uspeti da isti sistem primenite na, recimo, maloj Fiat Pandi ili velikom Cadillac-u Escalade. Velika razlika je, pre svega, u materijalu. Vrata malene Pande su otprilike tri puta lak┼ía od prednjih vrata Escalade-a, tako da je njen Lambo-sistem mnogo jednostavniji, manji i lak┼íi od ovog drugog. Materijal >Lambo-vrata<, to jest njihovog sistema je bitno druga├Ęiji kod ve├Žih automobila, jer bi u suprotnom, odnosno primenom uvek jednog te istog sistema, vrata sigurno otpala sa dr┼ża├Ęa. U prvoj grupi mo┼żemo razlikovati tri podgrupe univerzalnih kitova - kit za kompaktna, sportska i terenska vozila. ┼áto se druge grupe >Lambo-vrata< ti├Ęe, spomenuli smo da su to tipski sistemi koji su maksimalno prilago├░eni svakom automobilu ponaosob. Naravno, razlika izme├░u njih po pravilu nije mnogo velika, pa se one uglavnom svode na ta├Ęnu, preciznu razmeru postavljenih rupa za ┼írafljenje sistema za automobil, ili mo┼żda razliku u gabaritima kako bi sistem mogao da se podvu├Ęe pod kriloÔÇŽ Pored ove podele na tipske i univerzalne sisteme, postoji jo┼í jedna generalna podela sistema >Lambo-vrata<. To je podela po samom konceptu sistema, odnosno kako se on koristi. U skladu s tim, podela je na manuelne, automatske i >show-car< sisteme. Naravno, prva grupa je najjednostavnija, ali i najrasprostranjenija. Ona je zasnovana na klasi├Ęnom principu otvaranja, to jest na manuelnom podizanju/spu┼ítanju ovih vrata. Takav sistem je i najpovoljniji za nabavku i najlak┼íi za ugradnju, ┼íto je u principu najbitnije za potencijalnog kupca. Upravo na ovaj manuelni tip ├Žemo u ovom tekstu staviti akcenat i bli┼że ga objasniti. Za razliku od njega, automatski tip podrazumeva i primenu dva elektromotora (za leva i desna prednja vrata) koji omogu├Žavaju otvaranje/zatvaranje samo jednim pritiskom na dugme! Spolja ├Žete to u├Ęiniti putem daljinskog upravlja├Ęa, a unutra na dugme postavljeno u enterijeru po Va┼íoj ┼żelji. Pored izuzetne atraktivnosti, automatski sistem otvaranja >Lambo-vrata< ima i drugu veliku prednost, a to je efikasost i odr┼żavanje. Jer, vrata se vi┼íe ne zatvaraju manuelno i samim tim ├Že se ona u budu├Žnosti uvek zatvarati na isti, pravilan na├Ęin. Nema opasnosti od nepravilnog rukovanja ovim vratima i time su lak┼ía za odr┼żavanje. Ipak, preko njihovog najve├Žeg nedostatka se ipak ne mo┼że lako pre├Ži, a to je cena koja je basnoslovno velika! Ipak, postoji i skuplji sistem od ovog automatskogÔÇŽ To su specijalno koncipirani sistemi koji predstavljaju nadogradnju na automatski. Dakle, pored toga ┼íto se prednja vrata otvaraju uz pomo├Ž tastera, tu su sad i brojne druge opcije, koje su idealne za prave >show-car< modele. Me├░u opcijama su razne vrste efekata - dim, svetlo, strob, laser itd. Sve to u funkciji ┼íto efektnije predstave vlasnikovog modela na tjuning skupovima ┼íirom svetaÔÇŽNakon ┼íto smo se upoznali sa osnovnim tipovima >Lambo-vrata<, red je i da se bli┼że upoznamo sa konkretnim principom rada njihovih sistema. Gore smo ve├Ž rekli da ├Žemo se zadr┼żati na manuelnim sistemima, jer su najbrojniji i najpristupa├Ęniji. Svaki od njih je vrlo jednostavne konstrukcije, pa je tako najve├Ži problem za budu├Že vlasnike ugradnja istih. ┼áto se evropskog tr┼żi┼íta ti├Ęe, postoji veliki broj polu-kompanija koje nude >Lambo-vrata< kao svoje proizvode, a u stvari su samo produkt ku├Žne radinosti. Jer ipak, ovo jeste vrlo atraktivan proizvod, ali nije u dovoljnoj meri tra┼żen da bi se pustio u velikoserijsku produkciju. Upravo zbog toga se ljudi odlu├Ęuju da sami proizvode ove sisteme, dok im na ruku ide upravo to ┼íto sam ve├Ž spomenuo - da su izuzetno jednostavni. Tako├░e, postoji veliki broj >fake< modela, odnosno la┼żnih kopija ve├Ž postoje├Žih dokazanih proizvoda. Sve spomenute bi trebalo zaobi├Ži u ┼íirokom luku, osim ako sami niste sposobni ili dovoljno dokoni da takav sistem posle odr┼żavate. Jer, ipak ne mo┼że da bude isto ne┼íto ┼íto ko┼íta 300 i 1500 evraÔÇŽ Koliko para toliko i muzike. Zato Vam ja danas predstavljam poznatu ameri├Ęku firmu LSD (>Lamborghini-Styled-Doors<), koja je nama interesantna jer ima tri predstavni┼ítva u Evropi - u Engleskoj, Nema├Ękoj i ┼ávajcarskoj. Ova kompanija se bavi izradom manuelnih, tipskih >Lambo-vrata< i njihova ponuda obuhvata vrlo ┼íiroku paletu modela, a svoje proizvode, izme├░u ostalog, ┼íalju i po┼ítom! Uze├Žemo upravo njihove modele prilikom daljeg obja┼ínjavanja principa funkcionisanja >Lambo-vrata<, kao i detaljan prikaz procesa njihove ugradnje u automobil. Svaki manuelni Lambo-sistem u stvari predstavlja novu vezu izme├░u vrata i ┼íasije Va┼íeg automobila. Takva nova veza zapravo donosi promenu pravca otvaranja/zatvaranja prednjih vrata - sa horizontalnog na vertikalno. Uz svaki paket LSD >Lambo-vrata< se isporu├Ęuju osnovni delovi poput glavnog dr┼ża├Ęa, koji s jedne strane nosi vrata, a sa druge je pri├Ęvr┼í├Žen za ┼íasiju preko dva velika ┼írafa povezanih robusnom metalnom plo├Ęom. Zatim, da bi to sve moglo da funcioni┼íe mora postojati i veza koja omogu├Žava slobodno rotiranje izmedju ova dva spomenuta dela glavnog dr┼ża├Ęa. Prvi, gornji ┼íraf dela koji je pri├Ęvr┼í├Žen za ┼íasiju sadr┼żi jo┼í jedan deo, koji je poput malog lagera i tako omogu├Žava da vrata ne idu horizontalno ve├Ž vertikalno. Uz sve to postoje jo┼í i delovi koji ├Že zaustavljati otvaranje vrata do odre├░enog, propisanog ugla. Me├░utim, pored spomenutog lagera postoji jo┼í jedan. Ovaj drugi je potreban da bi se vrata ipak do neke mere odvojila, to jest otvorila na konvencionalan (horizontalan) na├Ęin, jer u suprotnom nikako ne bi mogla da se u startu otvore vertikalno. Dakle, kada otvorite >Lambo-vrata<, ona ├Že do odre├░ene ta├Ęke (~30 stepeni) da se otvaraju standardno, horizontalno, ┼íto ├Že ista vrata u dovoljnoj meri odvojiti od automobila kako bi nesmetano od ove ta├Ęke nadalje mogla da se di┼żu uvis (do nekih 45 stepeni). Dalje ┼íto se ti├Ęe osnovnog paketa, jo┼í jedan od osnovnih delova jeste jedna opruga, zapravo gasni amortizer koji pospe┼íuje ┼íto lak┼íe otvaranje, odnosno zatvaranje >Lambo-vrata<. Logi├Ęno, ovaj amortizer se stavlja izme├░u glavnog dr┼ża├Ęa na spoju sa ┼íasijom i drugom spoju na samim vratima. Izme├░u razli├Ęitih modela >Lambo-vrata< postoje izvesne razlike u tipu ovih amortizera - oni sa manjim i oni sa ve├Žim unutra┼ínjim pritiskom. Naravno, to ├Ęini razliku ako su vrata nekih modela lak┼ía/te┼ża od drugih. Tako├░e, ako ste Vi recimo naru├Ęili >Lambo-vrata< za Va┼í odre├░eni tip automobila, a pritom u prednjim vratima imate naknadno ugra├░enu opremu u vidu dosta te┼żih zvu├Ęnika ili sli├Ęno, koja ├Že ote┼żavati sama vrata - ra├Ęunajte na dodatni izdatak naru├Ęivanja posebnih amortizera sa ve├Žim pritiskom. Na kraju, ostaje jo┼í jedan va┼żan deo svakog LSD paketa. To su posebne ekstenzije za postoje├Že kablove, koji se nalaze izme├░u vrata i A-stuba automobila. Dakle, za svaki model automobila je neophodan produ┼żetak elektri├Ęnih kablova koji povezuju razne sisteme koji se nalaze u prednjim vratima dalje sa glavnim kompjuterom. Upravo ovaj posao ume da bude najte┼żi prilikom ugradnje, jer svaku malu ┼żi├Ęicu iz ovog bunta ┼żica treba odvojiti iz postoje├Žeg konektora, produ┼żiti ekstenzijom i potom izolovati na pravilan na├Ęin. To sve ume da postane vrlo komplikovano kod novijih automobila, koji imaju posebne, napredne CAN-magistrale svuda onaokolo! Zato za njih postoji poseban oprez prilikom rada, jer ako na kraju nepravilno izolujete ┼żice, mo┼że do├Ži i do ozbiljnih kvarova nekih sistema u kolima. Pored svih ovih kablova, automobili koji imaju centralno zaklju├Ęavanje imaju i dodatni >kabl< pod pritiskom, sa kojim pre svega treba pa┼żljivo rukovati i na kraju ga konektovati na isti na├Ęin kako je bio postavljen i pre ugradnje >Lambo-vrata<.Kao ┼íto sam ve├Ž i spomenuo, sam sistem >Lambo-vrata< je vrlo jednostavan, pa je mnogo ve├Ži problem njihova ugradnja. Napominjem da je uvek bolja opcija ugradnje ovakvih vrata u nekom od ovla┼í├Ženih servisa. Kako u na┼íem regionu, verujem, ovakvih servisa nema - po┼żeljno je da odete kod nekog proverenog servisera/majstora, ili da ste Vi dovoljno tehni├Ęki potkovani za ovakvu vrstu posla. Na kraju, rezultat svakog ulo┼żenog truda i novca jesu vi┼íe nego efektna i atraktivna >Lambo-vrata<, koja se na na┼íim drumovima, ipak, retko sre├Žu. Na kraju ovog teksta Vam dajem i kra├Ži slikovni prikaz nekih od 10 osnovnih koraka prilikom ugradnje ovog sistema, i napominjem da sajt Speed! ni na koji na├Ęin nije odgovoran za eventualnu ┼ítetu koja je nastala prilikom postupanja po ovde datim savetima:


  1. Da bi zapo├Ęeli Va┼íu ugradnju, prvo morate da skinete neke od delova automobila koji Vam zaklanjaju pristup potreban za dalji rad. To su obavezno oba prednja krila, a s obzirom da se skidaju oba - trebalo bi skinuti i prednji branik. Tako├░e, obavezno je skinuti kleme sa akumulatora zbog daljih >poslova< oko elektrike.

  2. Drugi korak je osloba├░anje prednjih vrata. Prvo skinite vezu vrata sa A-stubom - ona koja omogu├Žava da se otvorena vrata ne vra├Žaju nazad. Zatim skinite postoje├Žu za┼ítitu sa kablova i odvojite konektor ├Ęitavog bunta. Tako├░e, skinite i kabl niskog pritiska centralnog zaklju├Ęavanja, naravno, ako isto Va┼í automobil poseduje. Tek nakon ┼íto ste sve ovo odradili, mo┼żete pre├Ži na skidanje gornjih i donjih glavnih ┼íarki koja dr┼że ├Ęitava vrata.


  3. Za dalji posao ├Že Vam zasigurno trebati barem jo┼í jedna osoba za pomo├Ž. Naime, kako skidate ┼íarke od vrata, tako ├Že se vrata lagano odvajati iz svog le┼żi┼íta. Druga osoba ├Že dr┼żati vrata dok Vi odvr├Žete ┼íarke. Na kraju ├Že se vrata u potpunosti odvojiti i ista ├Že te skloniti negde na sigurno. Kablove koje ste ranije odvojili ostaju zajedno sa vratima.

  4. Po┼íto pratimo instalaciju >Lambo-vrata< gorespomenute marke LSD, sada ├Že na red do├Ži rastavljanje njihovog paketa. Naravno, odvoji├Žete sve ┼íto je potrebno i, uostalom, mogu├Že odvojiti - odvoji├Žete amortizer od onog dela koji nale┼że na ┼íasiju automobila, jer ├Že nam dalje on biti potreban bez tog amortizera. Tu ├Žete primetiti i dva sigurnosna koji dr┼że ovaj amortizer. I njih, dakle, treba odvojiti. Nakon toga, odvajate i pokretni, rotiraju├Že deo sa dr┼ża├Ęem za vrata od onog dela koji nale┼że na ┼íasiju.
  5. Sada treba pri├Ęvrstiti taj spomenuti deo za samu ┼íasiju. Kako LSD prodaje manuelne, TIPSKE modele >Lambo-vrata<, trebalo bi da ovaj deo bez problema pogodi postoje├Že fabri├Ęke rupe od prethodno skinutih ┼íarki. Uglavnom, potrebno je da ovaj deo stoji idealno vertikalno! Kako ste ovaj deo pri├Ęvrstili, prelazimo na onaj drugi deo koji nale┼że na sama vrata. Sa skinutih vrata (ako ve├Ž to niste u├Ęinili) treba skinuti stare ┼íarke i na njihovo mesto, odnosno njihove fabri├Ęke rupe pri├Ęvrstiti LSD-jev deo.


  6. Kablove, koji sada vise sa vrata, za potrebe >Lambo-vrata< obavezno treba produ┼żiti. Rekao sam ve├Ž da je ovo uglavnom jedan vrlo delikatan proces, za koji treba mnogo vremena i koji treba pa┼żljivo odraditi! Kabl se produ┼żava tako ┼íto ├Žete prvo skinuti postoje├Žu izolacionu traku i zatim pre├Ži na se├Ęenje ┼żica, i to u delu pred sam konektor. U LSD paketu se, naravno, nalaze sve potrebne stvari za ekstenziju postoje├Žih kablova. A sama ekstenzija se radi na slede├Ži na├Ęin: krenu├Žete npr. odozdo i se├Ži ├Žete svaku malu ┼żi├Ęicu posebno. Zatim ise├Ęene krajeve te prve ┼żi├Ęice ├Žete spojiti sa du┼żom ┼żi├Ęicom, koja se dobija u LSD paketu. Tek nakon toga prelazite na slede├Žu malu ┼żicu i tako redom dok ne odradite ekstenziju svake ┼żi├Ęice u tom buntu! Ovakav na├Ęin rada pre svega smanjuje verovatno├Žu da ├Žete pogre┼íiti i eventualno spojiti dve razli├Ęite ┼żice. To je vrlo mogu├Že, jer nisu sve iste bojeÔÇŽ Dakle, bolje ovako nego da odjednom prese├Ęete ├Ęitav bunt ┼żi├Ęica.
  7. U slede├Žem koraku ├Žete, tako├░e uz pomo├Ž jedne ili vi┼íe osoba, postaviti vrata na svoju poziciju i zatvoriti ih. Sada sledi fino pode┼íavanje sistema - ovo je presudni korak kako se Va┼ía vrata kasnije normalno zatvarala/otvarala i kako bi normalno dihtovala. Na prethodno spojenim LSD sistemom (na vrata i ┼íasiju) postoje odre├░eni ┼írafovi za fino pode┼íavanje, kojima ├Žete vrlo lako podesiti vrata u normalan polo┼żaj. Prvo ├Žete pode┼íavati pravilan polo┼żaj vrata - rastojanje od zadnjih vrata, od A-stuba, od krova i od donje sajtne. Nakon ┼íto ste to odradili, vrata bi trebala biti idealno i ├Ęvrsto pri├Ęvr┼í├Žena za sistem. Sada se pode┼íavaju maksimalni uglovi otvaranja. Za idealno otvaranje ovakvih sistema, potrebno je da se vrata prvo normalno (horizontalno) otvore do nekog ugla od 30 stepeni, a zatim iz te ta├Ęke da idu uvis do ugla od otprilike 40-45 stepeni.  8. Nakon ┼íto ste uspe┼íno pri├Ęvrstili vrata, pivotirajte ih na gore dokle god mogu. S obzirom da amortizer jo┼í nije ugra├░en, vrata ├Že usled te┼żine padati na dole bez problema. Sada je trenutak kada treba ugraditi taj amortizer. Njega ├Žete povezati u maksimalno gornjem polo┼żaju vrata, kao ┼íto vidite na slici. Po┼íto ste to uspe┼íno odradili, ostaje Vam samo jo┼í da stavite i gorespomenute sigurnosne prstenove na rotiraju├Žem delu.


  9. Sa ovim smo zavr┼íili sa ugradnjom >Lambo-vrata<, ali nam jo┼í ostaje da vratimo kablove i sve ostale delove od automobila. Produ┼żene kablove treba pa┼żljivo provu├Ži kroz njihovu logi├Ęnu putanju i na kraju sam konektor vratiti u odgovaraju├Ži >jack<. Sve kablove ├Žemo ponovo spojiti u bunt, i to uz pomo├Ž prilo┼żenih ┼ítipaljki i izolir-trake.

  10. Na kraju, pre nego ┼íto vratimo prednje krilo, njihov unutra┼ínji deo po pravilu treba biti delom obra├░en, kako bi krilo ┼íto pravilnije naleglo na ┼íasiju. Ova intervencija uglavnom nije velika i svakako se ne dovode u pitanje o┼íte├Ženja boje i samog spolja┼ínjeg dela krila. Ipak, u njegovogm unutra┼ínjem deli je potrebno ise├Ži odre├░eni deo metala, pa se u LSD paketu nalazi i specijalni sprej za za┼ítitu od r├░e, kojim ├Žemo na kraju poprskati sve obra├░ene povr┼íine. Nakon ove intervencije, krila i prednji branik se vra├Žaju nazad, kao i kleme na akumulatoru. Naravno, pod uslovom da smo sve gore re├Ęeno jo┼í jednom primenili i na druga prednja vrataÔÇŽ

KategorijaOcena (5 - 10)
UKUPNO0.00