Informacije

Lamborghini Estoque12.11.2008. @ 00:04:53
Galerija slika
Poöaljite komentar


Lamborghini je na nedavno odrŇĺanom Pariskom sajmu automobila otkrio javnosti inovativni konceptni model Estoque, posle niza slika koje su rasplamsavale maŇ°tu i podgrejavale interesovanje onih kojima je Maserati Quattroporte na srcu. Naime, bolonjski proizvo√įa√® rasnih i luksuznih supersportskih automobila koji ve√¶ viŇ°e od 10 godina funkcioniŇ°e u sklopu VW grupe, nije predstavio klasi√®an kupe ili kupe 2+2, kao mnogo puta ranije. Ne, ovog puta je predstavljen luksuzni sportski kupe sa √®etvoro vrata, sa izraŇĺenim prtljaŇĺnikom po uzoru na luksuzne sportske sedane.Do sada je Lamborgini briljirao u segmentu supersportskih automobila sa modernim italijanskim dizajnom, godinama ispred svog vremena, oduŇ°evljavao poznavaoce besprekornim tehni√®kim reŇ°enjima, pruŇĺao dozu modernog luksuza i prestiŇĺa. U Ňĺelji da se bolje iskoristi potencijal brenda, udvostru√®i obim proizvodnje i >napadnu< nova trŇĺiŇ°ta, Lamborgini je doŇ°ao na ideju da eksperimentiŇ°e u grani√®noj zoni gde se meŇ°aju visoke performanse, specifi√®an sportski dizajn, luksuz i, neverovatno, prakti√®nost! Rezultat je konceptni model >Estok< kojim kompanija >Lamborghini Automobili< ponovo Ň°iri iz okvira tradicionalnog poimanja sebe kao konkurenta Ferarri-ju u domenu supersportskih automobila. Na >udaru< su Ferarijev luksuzni ro√įak Maserati koji u ponudi ima model Quattroporte, ali i Mercedes-Benz sa modelom CLS. Ako bi proizvodnja dobila zeleno svetlo √®elnika VW grupe, Estoque bi imao i par porodi√®nih konkurenata: Audi A7 i Porsche Panamera. Rafinirani Aston Martin-ov Rapide verovatno ne bi mogao da se pribliŇĺi po ceni, pa je njegovo pominjanje ovde √®isto radi veze u smislu dizajna i pore√įenja luksuza. Sve su to automobili visoke klase, sportskih performansi sa dodatnom funkcionalnoŇ°√¶u dodatnog para vrata.Prema tradiciji, >Estoque< je termin pozajmljen iz borbe s bikovima, a predstavlja specifi√®an kratki ma√® koji toreador moŇĺe upotrebiti da nanese smrtonosni udarac biku. Nadamo se da u Lamborginiju nisu mislili na >bikove< iz Sv. Agate Bolonjske (Murcielago i Gallardo).Osnovu ovog koncepta √®ini >space frame< od lakih legura aluminijuma, isti onaj koji √¶e se primeniti i kod budu√¶eg Audi-jevog modela A8 i njegovog budu√¶eg kupe derivata A7 (pore√įenja radi, recimo i to da Panamera koristi √®elik). Platformska povezanost je jedna od garancija da √¶e razvoj proizvodne verzije mo√¶i da zapo√®ne i pre kraja 2009. godine, naravno ukoliko VW obezbedi pristanak da Estoque bude taj tre√¶i produkcijski model Lamborgini-ja. Kod Estoka je motor postavljen iza prednje osovine, Ň°to nije klasi√®na pozicija za Lamborghinija, ali osloba√įa prostor za implementaciju potpuno funkcionalnog prtljaŇĺnika, Ň°to je bio jedan od primarnih ciljeva. Niska linija haube uslovila je da prednji kraj vozila bude prili√®no duga√®ak, a da bi se unutar putni√®kog prostora obezbedio komfor za √®etiri putnika (Ň°to je bio joŇ° jedan od ciljeva), iŇ°lo se na veliko me√įuosovinsko rastojanje (301 cm) i neophodnu Ň°irinu (199 cm). Kona√®no, da bi se uz >kupeovsku< blago opadaju√¶u liniju krova naŇ°lo mesta za pravi sedanski >gepek<, ukupna duŇĺina Estoka je narasla na punih 515 cm! U kombinaciji sa samo 135 cm visine (!), visokom linijom >struka<, niskim prozorima, i strmo zase√®enim zadnjim krajem, ovaj Lambo deluje spuŇ°teno, sportski i impozantno, ali pre svega italijanski. √ąak i sa poduŇĺim prtljaŇĺnikom (kod drugih Lamborghini-ja je na tom mestu motor), Estoque stvara iluziju supersportskog kupea koji je svakog trenutka spreman da vas katapultira uz eksploziju snage i Ň°kripu guma. Gledano iz profila, ovo je lepo i efektno dizajnersko reŇ°enje, kojim se veŇ°to maskira √®injenica da se radi o automobilu sa √®etvora vrata.Klinasti prednji kraj sa stilskim elementima >stealth< bombardera, koji je postao zaŇ°titni znak recentnih Lamborghinija, naglaŇ°en je uglastim usisnicima vazduha i karbonskim donjim spojlerom. Primenjeno reŇ°enje sa spojlerima i usisnicima ne deluje previŇ°e na√®i√®kano, √®ak je i svedeno kako bi se istakli neki drugi elementi dizajna. Na prvom mestu to su bi-ksenonska svetla sa karakteristi√®nim Y-dnevnim LED svetlosnim elementima. Ovo reŇ°enje na svetlima je primenjeno i kod koncepta Revent√≥n. Dopale su nam se oŇ°tre i tanke linije presecanja i prelamanja povrŇ°ina. One automobilu daju karakter, jer reprezentuju suŇ°tinu se√®iva na bodeŇĺu (Estoque), po kome je ovaj konceptni model i dobio ime. Lukovi blatobrana neprimetno i fluidno izviru iz bokova, a tek su diskretno zase√®eni po vertikali, formiraju√¶i tanki okvir koji naglaŇ°ava ogromne 22-in√®ne (napred) i 23-in√®ne (pozadi) felne od lake legure. One osim odli√®nog dizajna omogu√¶avaju i dodatno hla√įenje perforiranih diskova, a otkrivaju mo√¶na kleŇ°ta ko√®ionog mehanizma.Ru√®ke na vratima zamenili su tanki i duga√®ki segmenti u nivou karoserije. Bo√®ni retrovizori nisu klasi√®ni jer su veoma tanki, a mogu√¶e je i da imaju kameru. Na desnom boku postavljen je Ň°estougaoni poklopac otvora za tankovanje, Ň°to je samo jedan detalj kojim se ponavlja >tema< iz unutraŇ°njosti automobila. Originalne linije se√®enja i uklapanja segmenata karoserije su naro√®ito izraŇĺene na pole√įini automobila. Zadnji vetrobran gotovo da ne pruŇĺa nikakvu opti√®ku vidljivost pozadine automobila, jer osim Ň°to se krov u tom delu spuŇ°ta veoma nisko, u potilja√®nom delu putnika na zadnjim sediŇ°tima su proŇ°irenja za oslonac glave. Opadaju√¶a linija prtljaŇĺnika prerasta u neprimetni zadnji spojler, koji se nakratko vra√¶a i formira liniju zadnje svetlosne grupe u stilu Alfe. Svetla su opti√®ki podeljena u tri grupe sa tematskim Y-svetlosnim segmentima. Fizi√®ki, svetla su iz dva dela, odnosno tre√¶i svetlosni Y-segment sa svake strane je na poklopcu prtljaŇĺnika. Prostor za registarsku tablicu je naro√®ito istaknut na crnoj pozadini, uokviren, upuŇ°ten i sa oŇ°trim isecanjima. Zadnji difuzor dole je po uzoru na donji spojler na prednjem delu, na√®injen od lakih ugljeni√®nih vlakana. Ovaj segment je odli√®no uklopljen u celinu i ne deluje >predizajnirano<, omogu√¶avaju√¶i centralno postavljenim duplim izduvnicima da primame poglede.Enterijer ovog koncepta otkriva ogroman potencijal za komfornu voŇĺnju u prijatnom enterijeru. Naravno, koncept donosi i neke futuristi√®ke elemente, kao Ň°to je kontroler na centralnom stubu kojim se podeŇ°avaju opcije navigacije, multimedije itd. Dominantni materijal u unutraŇ°njosti je kvalitetna >Nappa< koŇĺa. Njome je obloŇĺeno svako od √®etiri sediŇ°ta sportskog oblika sa ergonomskim bo√®nim osloncima. Na duŇĺim putovanjima, u duhu Gran Turismo automobila, udobnost je zagarantovana, pod uslovom da se pre putovanja putnici pozabave malo sa (elektri√®nim) podeŇ°avanjima svojih sediŇ°ta. Podre√įen voza√®u je moderni upravlja√® sa pedalicama za promenu brzina (tipi√®no za Lamborghini), kao i viŇ°enamenski veliki LCD ekran osetljiv na dodir, koji prikazuje sve Ň°to je od zna√®aja za putovanje, uklju√®uju√¶i naravno i satelitsku navigaciju. Lamborgini je pokazao spremnost da udovolji zahtevima razli√®itih kupaca, pa tako prednji instrument klaster ima nekoliko prezentacionih reŇĺima, od onog klasi√®nog sa kruŇĺnim >cajgerima<, pa do futuristi√®kog, digitalnog, >stealth-bomber< stila. Opet detalj pozajmljen sa preskupog Revent√≥n-a. Svim putnicima je na usluzi perfektni audio sistem, dok je za putnike pozadi rezervisan sistem zabave sa LCD ekranima, normalno postavljenim u sediŇ°tima voza√®a i suvoza√®a.Tehni√®ki gledano, za rasnog supersportistu potreban je potentan pogonski agregat sa rafiniranom isporukom snage i obrtnog momenta, sofisticiran i brz permanentni prenos snage na sve to√®kove, precizno upravljanje i besprekorna kontrolisanost vozila u svim uslovima voŇĺnje. To sve Lamborgini donosi >po difoltu<, dodaju√¶i tome i harmoni√®an zvuk sa izduvne grane, √®ist ton motora bez zviŇĺdanja i cvilenja (turbine, superpunja√®i, blow-off ventili itd.), jer se ipak ne radi o rasnoj trka√®koj maŇ°ini, ve√¶ o plemenitom sedan-automobilu. Imaju√¶i u vidu karakter i ciljnu grupu za Estok, Lamborghini smatra da je nemodifikovan 5,2-litarski FSI benzinski V10 iz supersportskog modela Gallardo LP 560-4 moŇĺda i previŇ°e snaŇĺan (552KS), te da bi kupcima viŇ°e godilo pove√¶anje obrtnog momenta (560Nm) po cenu nekih pedesetak >konji√¶a< manje. U igri merenja pulsa kupaca su i benzinski V8 (sli√®an onome u Audiu R8), ali i svakojaka druga iznena√įenja koja nisu tipi√®na za Lamborghini (ali jesu za Audi). Tako se pri√®a i o V12 TDI dizelaŇ°u, pa i o hibridnom pogonu! Pod uticajem konkurencije moŇĺda se Lamborghini-ju da zeleno svetlo i za V8 agregat sa superpunjenjem i neŇ°to niŇĺom crvenom zonom obrtaja.҆to se ti√®e transmisije, Lamborghini nije previŇ°e raspoloŇĺen za eksperimetnisanje jer raspolaŇĺe sa dva efikasna potencijalna menja√®a. Favorit je >pedalirani<, poluautomatski, sekvencijalni menja√®, a da li √¶e to biti Ň°estostepeni menja√® sa jednim kva√®ilom (E-Gear) ili sedmostepeni sa duplim kva√®ilom - u domenu je spekulacije. Lako moŇĺe da se desi da u kona√®nom prora√®unu prednost dobije Ň°estostepeni manuelni menja√® (kakav se nudi uz osnovni Murci√©lago). E to bi bio i naŇ° favorit! Usvakom slu√®aju, budu√¶i da je koncept odli√®no prihva√¶en u javnosti, ne sumnjamo da Lamborghini ima onaj deo slagalice koji mu je neophodan da ostvari cilj u smislu prodaje i profitabilnosti ‚Äď a to je interesovanje kupaca. Pitanje je samo da li su na broju i ostale >puzzle<, a tim pitanjem se uveliko bavi menadŇĺment Audi-ja, odnosno VW-a. Ako neŇ°to zna√®i, mi smo svakako optimisti i jedva √®ekamo prve serijske primerke!


Nikola Stojanoviæ


Ostatak fotografija u GALERIJI!