Informacije

Renault Megane III16.10.2008. @ 13:55:03
Galerija slika
Poöaljite komentar


Novi Megane smo na slikama prvi put videli proŇ°log prole√¶a, kako se Ň°epuri na virtuelnim pejsaŇĺima i drumovima. PoŇ°to smo detaljno pogledali >naŇ°minkane< renderinge kona√®ne verzije tre√¶e generacije Megana, pao nam je kamen sa srca. ViŇ°e nema kontraverzne, zaobljene i vertikalno zase√®ene >pozadine< kao kod Megana druge generacije, koja je i dan-danas √®esta tema komentara. Ako zanemarimo svetlosne grupe i malo zamutimo pogled, bo√®na silueta novog Megana je nalik na Astrinu, sa uobi√®ajenom linijom krova. Kada se paŇĺljivije pogleda, prvo Ň°to ulazi u fokus su originalne, masivne i nisko postavljene gumirane oplate na rubovima vrata sa donje strane. Uo√®ljiva su i >nabildovana< proŇ°irenja na prednjim krilima kao kod Mazde. Prednji (plasti√®ni) branik duboko zalazi u krilo, pa moŇĺemo re√¶i da naftni derivati u ulozi >koŇĺe< automobila imaju sve ve√¶u ulogu. S tim u vezi, nije nam teŇ°ko da hipotetiŇ°emo o mogu√¶oj verziji Megana koja bi se zasnovala na >offroad paketu opreme< i blagim zahvatima na veŇ°anju. Kod nje bi uobi√®ajene kozmeti√®ko-terenske dodatke (lukovi, blatobrani, suknjice) zasigurno pravili od plastike, a pitanje je i da li bi i zase√®eni frontalni deo Ň°us pleha, te zadnji branik sa oja√®anjem aluminijumskog izgleda, bili iŇ°ta drugo do lepo ofarbana plastika. Da je to jedna od opcija za francuskog proizvo√įa√®a videli smo na modelu Scenic RX4, izvedenom iz Megana prve generacije. Istina je da sad Renault ima Koleos da udovolji kupcima koji traŇĺe crossover, ali napraviti od novog Megana neŇ°to Ň°to li√®i na RX4 (ali bez investicija u 4x4 pogon) ne bi bio problem. √ąuli smo da Renault planira √®ak Ň°est verzija Megana, moŇĺda baŇ° ova pomenuta bude jedna od njih.Vratimo se ipak osnovnoj, petovratnoj verziji Megana Na video klipu vidite model opremljen panoramskim krovom:

Posmatrano spreda Megane deluje sveŇĺe i originalno, iako koristi vizuelnu temu elegantne Lagune. Ona je uspeŇ°no modifikovana da bi se dobio >miŇ°i√¶aviji< izgled, kao Ň°to je to svojevremeno u√®inila Mazda u C segmentu.Dizajnerski koncept primenjen na prednjem kraju vozila osveŇĺen je novom haubom karakteristi√®nih ovalnih linija. Hauba je napred skrojena kao kod prethodnog Megana i zavrŇ°ava se visoko iznad branika. U odnosu na svog prethodnika, znak Renoa je iz zone dvostrukih usisnika koji su bili deo branika, podignut i izmeŇ°ten na samu haubu. Tako se kod novog Megana skoro ravna ivica branika efektno >prelama< znakom Renault-a.

Ove izmene uticale su da prednji deo bude izra√įen iz dva segmenta. Novitet je centralni segment izme√įu svetala koji sa donje strane diskretno >ka√®i< znak Renoa. Ispod njega, na braniku, je duga√®ak prorez koji svom svojom duŇĺinom predstavlja usisnik za vazduh. Ovakvo reŇ°enje sa usisnikom primenjeno je i kod Lagune. Sam branik je masivan, a na njemu su dva crna polja koja imaju ulogu kozmeti√®kih Ň°titnika (√®uvaju farbu sa branika od ogrebotina na tipi√®nim mestima kontakta). Na braniku je integrisana crna plasti√®na maska hladnjaka sa blago >zatalasanim< dizajnom reŇ°etke. Okrugle maglenke su postavljene duboko na braniku, a u uglovima su skrivene i brizgaljke za pranje svetala. Na primerku trovratne verzije narandŇĺastog Megana Coupe, koji se mogao videti na pariskom salonu automobila, prednji branik je imao dva srebrno obojena segmenta koji se vizuelno nastavljaju na farove i stvaraju iluziju dodatnih sportskih usisnika. Ova alternativna Ň°ema boja prili√®i sportkom imidŇĺu Megana sa sa troja vrata, ali ne i svim karoserijskim verzijama Megana i svakako √¶e biti dostupna tek u nekim od viŇ°ih nivoa opremljenosti.Retrovizori sa diskretno integrisanim pokaziva√®ima pravca kao da nastavljaju linije haube i izgledaju odli√®no sa kombinacijom crne, srebrne i osnovne boje (podrazumeva se da su sklopivi, elektri√®no podeŇ°avani i grejani). Zadnja svetla su zapravo invertovana prednja svetla uz malo viŇ°e dizajnerske slobode. Ona jesu jedinstvenog oblika, ali moramo biti iskreni i re√¶i da nas asociraju na reŇ°enja iz dizajnerske kuhinje evropskog Forda. Imamo utisak i da koketiraju sa isto√®nja√®kom estetikom zbog svojih neobi√®nih zakrivljenja i oŇ°trih segmenata. Na njima je prenaglaŇ°en centralni beli (providni) segment, oivi√®en crvenim poljem koje formira nekakav nepravilni trougao. Svetla prodiru u bokove oŇ°trije nego kod drugih modela automobila kod kojih je primenjen isti trik na zadnjem delu. Rekli bismo da se >opasno< pribliŇĺavaju zadnjem vetrobranu, a njihov veliki deo postavljen je na peta vrata - baŇ° kao kod Lagune. Tako se pogled navodi na poveliki znak Renault-a, poja√®avaju√¶i uticaj marke na (nemog) posmatra√®a.Za razliku od prethodnika, peta vrata skrivaju prtljaŇĺni otvor pristojne Ň°irine, pa je Megane III postao upotrebljiviji u prenoŇ°enju velikih kofera, de√®ijih kolica i bicikala. U tom smislu i zaravnjeni gornji deo branika predstavlja prakti√®no i lepo reŇ°enje, sa udubljenjem za lakŇ°e otvaranje petih vrata. Reno se oprostio od vertikalnih linija zadnjeg vetrobrana (posmatrano iz profila), vrativŇ°i se blago spuŇ°taju√¶oj liniji vetrobrana, kao kod sportskih he√®eva. Zadnji spojler je diskretan i zadovoljava samo potrebu skrivanja spojeva vetrobranskog stakla i krova. Bez obzira na njegovu ukrasno-prakti√®nu prirodu, pretpostavljamo da √¶e >tjunerima< biti dobra osnova za izradu funkcionalnog spojlera na nekoj od budu√¶ih snaŇĺnijih verzija kojoj bi dodatna potisna sila godila pri ve√¶im brzinama. Pozadi je izostalo joŇ° neŇ°to Ň°to je ranije bilo karakteristi√®no za Megana, a re√® je o crnim plasti√®nim oblogama na braniku. Toga nema, ali zadnji branik ipak poseduje crni donji segment koji se vizuelno nastavlja na crne zaŇ°titne obloge vrata. Smatramo da je ovakvo reŇ°enje sa mat plastikom veoma prakti√®no, te da sa pravom ima uporiŇ°te u Evropi, √®ak i kod limuzina srednje klase (Laguna). Na modelu koji je prikazan na sajmu u Parizu uo√®avamo i prisustvo parking senzora.Zanimljivo je to Ň°to su vrata u delu koji prekriva B stub tretirana sjajnim crnim lakom. Do sada su proizvo√įa√®i obi√®no iŇ°li sa crnom mat folijom, kako bi Ň°to diskretnije uklopili gumene kedere i druge delove od crne plastike. Ovako je sjajna zavrŇ°nica na vratima u istom tonu sa zatamnjenim bo√®nim segmentom zadnjeg vetrobrana. MoŇĺda je to ura√įeno samo za ovaj sajamski primerak, moŇĺda √¶e dolaziti sa nekim od nivoa opreme - vreme √¶e pokazati. Pregled spoljaŇ°njosti zavrŇ°avamo sa jednom sitnicom koja nam se nije dopala. Naime na zadnjim vratima, u gornjem delu, primetan je konflikt pravih linija fiksnog staklenog segmenta i dosta zaobljenih ivica podloge na koju se vrata naslanjanju. Nama to ne deluje harmoni√®no. Ako su dizajneri Ňĺeleli da postignu neki efekat na tom mestu, mogli su da se ugledaju na reŇ°enja Valtera Da Silve (Alfa i Seat). Ovo naravno ne vaŇĺi za trovratnu verziju koja u duhu kupea ima lepo oblikovan zadnji kraj. No to je ipak sitnica, u odnosu na sve drugo Ň°to nam se dopalo na lepo skrojenom >odelu< ovog Francuza.Ako je suditi prema zvani√®nim fotografijama i sajamskim primercima koji su po pravilu u >full< opremi, u unutraŇ°njojsti Megana vlasnici viŇ°e ne√¶e patiti od kompleksa niŇĺe vrednosti. Dvotonski enterijeri (siva/tamno siva i crna/beŇĺ) u standardnoj ponudi, odli√®no >leŇĺe< Meganu. Pozdravljamo minimum srebrnastih detalja (bo√®ni ventilacioni otvori, tanka lajsna prednje konzole, okviri instrumenata, ru√®ice za otvaranje vrata, oval na menja√®u, dugme ru√®ne ko√®nice, detalj na volanu), kombinaciju hrapavih materijala sa prirodnom teksturom i glatkog ukrasnog segmenta sa ta√®kastom (tehno) teksturom. PaŇĺnju privla√®i i nova instrument tabla sa analognim pokaziva√®em broja obrtaja kome je crveno polje, kao i igla instrumenta, u stvari dre√®avo zelene boje. Sa desne strane je i digitalni brzinometar u klasi√®noj >cajger< formi, sa belim pozadinskim osvetljenjem. Grafi√®ki ekran board-kompjutera je postavljen u desni ugao instrument klastera. Na sredini konzole, iznad diskretnih ventilacionih otvora, nalazi se ekran radio ure√įaja sa plavim pozadinskim osvetljenjem.Fabri√®ki radio-MP3-CD ure√įaj je istovetnog oblika kao i kontrolna tabla digitalne dvozonske klime, sa fino uklopljenim dugmi√¶ima raspore√įenim oko jednostavnog displeja. Oblik im je neobi√®an, a nas malo podse√¶a recimo na dizajn starijih Nokia mobilnih telefona. Na sajamskom primerku smo primetili visokotonske zvu√®nike integrisane u gornji deo armaturne table (Arkamys¬ģ 3D Sound), ali ne videsmo linijski ulaz za MP3 plejer ili pak priklju√®ak za iPod..? Bluetooth je prisutan ako je suditi po kontroleru za handsfree (Vol +/-, On/Off hook, Mute, Menu scroller).
Od drugih elektronskih modula primetili smo prisustvo kruz-kontrole na vratu upravlja√®a, postojanje sistema za ulaz bez klju√®a (koristi se kartica), dugme za pokretanje i zaustavljanje rada motora, te kontrole stereo sistema na volanu. Luksuznije opremljena petovratna varijanta imala je i satelitsku navigaciju i DVD sistem (Carminat), a samim tim i ve√¶i centralno postavljeni ekran, kao i kontrolnu tablu (sa dŇĺojstikom) na srednjem tunelu, tik ispod menja√®a. U press-materijalu Renault-a pro√®itali smo da je od tehnoloŇ°kih sistema prisutno i automatsko zaklju√®avanje kada se voza√® (pretpostavljamo sa karticom u dŇĺepu) udalji od automobila.Primetili smo i da kupe verzija (troja vrata) ne obiluje sportskim detaljima u unutraŇ°njosti. Izgleda da su namerno zaboravljene aluminijumske papu√®ice i odmoriŇ°te za levu nogu, sediŇ°ta sa izraŇĺenim bo√®nim osloncima u sedalnom delu, manji sportski volan sa zaravnjenim donjim delom, kratka ru√®ica menja√®a... Bi√¶e da je to je verovatno rezervisano za RS verziju, baŇ° kao i zadnji difuzor koji nedostaje na obi√®nom kupeu.

U pogledu bezbednosti, Reno je napravio korak napred, integriŇ°u√¶i dvostruke senzore bo√®nog udara, kao i nove, dvokomorne, pametne vazduŇ°ne jastuke. Zato ne treba da vas za√®udi to Ň°to umesto uobi√®ajenog >SRS Airbag<, na armaturi ispred suvoza√®a piŇ°e >SRP Airbag<. Ina√®e, SRP je skra√¶enica od >Supplimental Restraint and Protection< i uzima u obzir promenljivu Ň°emu otvaranja vazduŇ°nih jastuka, prema vrednostima koje o√®itaju senzori.҆to se motorizacije ti√®e, u ovom trenutku ne raspolaŇĺemo sa svim detaljima. Na oba sajamska primerka se mogu videti Ň°estostepeni manuelni menja√®i sa rikvercom postavljenim gore levo (tu je i prstenasti diza√® na menja√®u). Iako √¶e Megan biti dostupan i sa automatskim menja√®em, ali u praksi √¶e ve√¶ina proizvedenih Megana koristiti petostepene manuelne menja√®e. U to ne sumnjamo, jer se zna da √¶e najslabiji pogonski agregat imati 85 KS. S obzirom na to da je u pitanju moderni 1.5 dCi sagoreva√® nafte, nema razloga za brigu o deficitu snage, jer to ovaj dCi agregat nadomeŇ°√¶uje obrtnim momentom koji garantuje dobra me√įuubrzanja (za preticanje). Poznati 1.5 dCi √¶e se na razli√®itim trŇĺiŇ°tima nuditi i u verzijama sa 90, 105 i 110 KS. Njegova najsnaŇĺnija verzija je proŇ°le godine proglaŇ°ena za najbolji ekoloŇ°ki motor, a u ve√¶oj Laguni troŇ°i samo 5,1 litara dizela na 100 km, uz emisiju od 136 gr ugljen-dioksida po pre√įenom kilometru! Njegova dobra strana je i izdrŇĺljivost, o √®emu svedo√®i i produŇĺeni servisni interval od 30 000 km. SnaŇĺniji dCi naftaŇ° zapremine 2 litra √¶e biti u verzijama snage 130 i 160 KS. U verziji sa automatskim menja√®em ovaj 2.0 dCi agregat √¶e pak biti >underclockovan< za snagu od 150KS.Reno zna da je danas 100 KS minimum za bezbednu motorizaciju jednog benzinca u C segmentu, pa je zato najslabiji benzinac snage upravo 100 KS. Re√® je o 1.6 litarskom modelu koji √¶e se nuditi i u verziji snage 110 KS. Slede√¶i po snazi je >Turbo Control efficiency< agregat fabri√®ke oznake TCe 130, koji √¶e po√®eti da se nudi u prole√¶e 2009. godine. To je motor koji iz male radne zapremine od 1,4 litara, uz pomo√¶ Ň°esnaestoventilskog razvoda i turbo punja√®a, ostvaruje snagu atmosferskog benzinca zapremine otprilike 1,8 litra (130 KS) i obrni momenat motora √®ak od 2,0 litra (190 Nm). Ovaj agregat je izveden iz Nissan-ovih HR15 i HR16 atmosferskih benzinaca. Njima je Renault dodao svoje iskustvo u kontroli sagorevanja i turbo punja√®ima, pa je napravio ljute konkurente sli√®no koncipiranim TSI (VW) i T-Jet (Fiat) agregatima. Nije nam poznato da li √¶e ovi TCe agregati u startu dolaziti sa katalizatorom, poŇ°to njima do 2009. godine to nije potrebno za EURO IV normu. Kasnije, za EURO V standard kataliti√®ki konvertor √¶e biti obavezan. Sa snagom od 140 KS, u Megana √¶e se ugra√įivati 2-litarski benzinac klasi√®ne, atmosferske konstrukcije. Uz njega √¶e se nuditi Ň°estostepeni manualni menja√®. Kasnije √¶e Renault ponuditi i opciju sa automatskim mena√®em CVT konstrukcije. Najja√®i TCe benzinac √¶e raspolagati sa svih 180 KS, Ň°to je 30 KS viŇ°e od onoga Ň°to nudi najsnaŇĺni 2.0 dCi dizelaŇ° u ponudi.MiŇ°ljenja smo da √¶e kod nas najtraŇĺeniji biti osnovni 1,5 dCi dizelaŇ°, u nekoj od svojih verzija, kao i osnovni 1,6 benzinac. Za zaljubljenike je najatraktivniji novi TCe 130 agregat, jer nudi odli√®an balans performanse uz manju potroŇ°nju. Nema potvrda o tome Ň°ta bi pokretalo sportsku RS verziju Megana, ali se pretpostavlja da bi to bio derivat 2-litarskog linijskog √®etvorocilindraŇ°a, >navijenog< na oko 230 KS i 310 Nm (toliko barem isporu√®uje u novom Meganu R26.R koji na Nurburgringu ostvaruje rekordno vreme za auto sa pogonom na prednjoj osovini).Osim novog Megana (u petovratnoj i trovratnoj verziji), Reno je u Parizu predstavio i takmièarsku verziju Megane Trophy, koja poseduje V6 agregat razvijen u saradnji sa Nissan-om, zapremine 3,5 litra i snage 360 KS.

Nikola StojanoviæZvanièna prezentacija novog Renault Megane-a III