Informacije

Citroen C-Métisse17.01.2007. @ 14:14:01
Galerija slika
Poöaljite komentar


Salon automobila u Parizu 2006. doneo nam je veliki broj novih i zanimljivih modela. Kao Ň°to je to poslednjih godina slu√®aj, nekoliko dana pre sajma procure gotovo sve slike i informacije novih modela, naravno zahvaljuju√¶i mo√¶ima interneta. Proizvo√įa√®i su shvatili da se viŇ°e ne mogu boriti sa ovom pojavom, pa ve√¶ina njih plasira zvani√®ne informacije u javnost neposredno pre samog salona. Tako smo mi, nekoliko nedelja pre pariskog, znali da √¶e PeŇĺo predstaviti serijski 207 kabriolet, da √¶e Reno nastaviti svoj serijal besmislenih i nelogi√®nih koncept-vozila novim modelom naziva Nepta (tako√įe kabriolet), dok se ovaj francuski trougao zatvorio sa interesantnim modelom Citroen C-M√©tisse. Ovaj automobil je bio jedna od najve√¶ih zvezda salona u Parizu, realno pre svega zbog zaista fantasti√®nog izgleda. Njegove osnovne dizajnerske oblike √¶e verovatno naslediti neki od Citroen-ovih serijskih modela nakon 2010. godine. Mi se pak iskreno nadamo da √¶e neke od njih preuzeti i budu√¶i Citroen C5, √®iju novu generaciju o√®ekujemo tokom 2007. godine. Bilo kako bilo, C-M√©tisse pleni svojim izgledom, ali Francuzi naglaŇ°avaju i njegove moderne tehni√®ke karakteristike. Naime, ovo je joŇ° jedan prototip ove marke koji poseduje hibridni pogonski sistem ‚Äď kombinaciju >common-rail< HDi dizelaŇ°a tre√¶e generacije sa dva snaŇĺna elektromotora. Budu√¶nost auto-industrije? Pa, ne bismo rekli.

Ono Ň°to sigurno predstavlja budu√¶nost automobilske industrije jeste koncept karoserije ovog modela. Citroen C-M√©tisse je jedna √®udna kreacija. Pre svega zbog visine od samo 124 centimetara! Kao Ň°to i sami vidite, ovo je dvovolumenska limuzina sa petoro vrata, prakti√®no porodi√®ni automobil. Visina poput jednog Lamborghini Murcielago-a ukazuje na izuzetno nisku poziciju sedenja za sva √®etiri putnika. DuŇĺina je 4,75 a Ň°irina 2 metra, Ň°to obe√¶ava dosta prostora u enterijeru. Motor je postavljen napred, na Ň°ta ukazuje veoma duga√®ka hauba. Toliko duga√®ka, da je prosto nelogi√®no da je ispod nje motor sa samo Ň°est cilindara. Zbog toga moramo posumnjati u autenti√®nost ove kreacije. Na primer, Cadillac Sixteen je gotovo identi√®an ovom Citroen-u. Mnogo je ve√¶i, ali koncepcija je potpuno ista! Sre√¶om, Francuzi su dodali malo svog ogromnog iskustva u >stajlingu< C-M√©tisse-a, pa se ova sli√®nost moŇĺe i oprostiti. Ne moŇĺe se re√¶i da ovaj koncept nije atraktivan. Pored svega navedenog, detalji poput LED svetala (i napred i nazad), >gull-wing< vrata koja se otvaraju na gore, alu-felni velikog pre√®nika sa jednim centralnim zavrtnjem √®ine da C-M√©tisse bude jedan od najzapaŇĺenijih prototipova sa proŇ°logodiŇ°njeg pariskog salona. Kao i spolja, sli√®nosti sa Cadilac-om Sixteen se nastavljaju i unutra. Prostrani enterijer sa √®etiri nezavisna sediŇ°ta potpuno su identi√®ne koncepcije. Me√įutim, sve komande u Citroen-u su druga√®ije postavljene, i to tako da podse√¶aju na one iz borbenih aviona. Ergonomi√®nost i preglednost svakako nisu ja√®a strana >centralne konzole<, Ň°to ukazuje na Ňĺelju francuskih inŇĺenjera da ipak istaknu tehnoloŇ°ke prednosti ovog prototipa. Me√įutim, C-M√©tisse unutra poseduje sve. Automatska klima sa potpuno nezavisnim komandama je dostupna za sva √®etiri putnika, dok su primenjeni materijali (a posebno sediŇ°ta) najviŇ°eg mogu√¶eg kvaliteta. Posebno se vodilo ra√®una o poziciji voza√®a, pa je tako putem brojnih elektromotora mogu√¶e podeŇ°avati poziciju volana, papu√®ica, sediŇ°ta i centralne table. Dizajnerske egzibicije su vidljive svuda unaokolo. Jedna od njih su npr. analogni pokaziva√®i brzine i obrtaja motora, koji su 3D-spiralnog oblika sa kazaljkama koje se rotiraju u suprotnim pravcima. Centralna konzola je podeljena u pet posebnih delova i uglavnom je orijentisana na to da u svakom trenutku putnicima prikazuje status hibridnog, pogonskog sistema.

Ovaj sistem je sigurno centar oko kojega se ovaj automobil formirao. InŇĺenjerima je bio cilj da sa Ň°to viŇ°e uspeha implementiraju hibridni pogon u C-M√©tisse. Iako nije svojstveno da se ekonomi√®an sistem poput ovog kombinuje sa velikom i sportskom karoserijom i Ň°asijom, Francuzi su se odlu√®ili da pokuŇ°aju upravo tako neŇ°to. Kao Ň°to smo ve√¶ rekli, ispod duga√®ke haube stoji V6 HDi dizelaŇ° sa 208 konjskih snaga, uparen sa Ň°estobrzinskim automatsko-sekvencijalnim menja√®em. Ovaj agregat je zaduŇĺen za pogon prednjih, dok se drugi deo sistema brine za pogon zadnjih to√®kova. Ovaj drugi deo sistema √®ine dva snaŇĺna elektromotora, po jedan na svakom to√®ku sa zadnje osovine. Oni su usresre√įeni na obrtni momenat, pa tako, iako proizvode samo 40 KS (20 + 20), u mogu√¶nosti su da u odre√įenom trenutku √®itavom sistemu ponude √®ak 800 Nm! Tako dobijamo automobil sa specifi√®nim pogonom na sva √®etiri to√®ka, gde su to√®kovi sa prednje i sa zadnje osovine simultano povezani radom ECU (glavnog) kompjutera. Princip rada je sli√®an ve√¶ vi√įenom u serijskoj Tojoti Prius, naravno sa razlikom odvojenih agregata po osovinama. U gradskoj voŇĺnji √¶e naj√®eŇ°√¶e raditi samo elektromotori, √®ime se obezbe√įuje tiha i krajnje ekonomi√®na voŇĺnja. Dakle, tada prakti√®no nema izduvnih gasova, Ň°to ovaj automobil √®ini ZEV (>Zero Emission Vehicle<) tipom vozila. Kao i kod Prius-a, velike i snaŇĺne baterije se pune prilikom deakceleracije, tj. prilikom ko√®enja i usporavanja, kao i putem rada dizel motora. Jedna√®ina V6 HDi + 2 x elektromotor nije fokusirana samo na ekonomi√®nost i o√®uvanje zelenila. Iako primena duplog partikularnog filtera kod dizela (uz same elektromotore) drasti√®no smanjuje emisiju √®a√įi i drugih nepoŇĺeljnih √®estica u atmosferu, time se nije izgubilo na performansama C-M√©tisse-a. Zapravo, one su fenomenalne, posebno ubrzanja. To je i logi√®no jer elektromotori za zadnjih to√®kova poseduju neverovatan izvor obrtnog momenta. Naravno, njihovih maksimalnih 800 Nm plus nekih 400 Nm od dizelaŇ°a nije mogu√¶e odrŇĺati u svakom trenutku voŇĺnje, pa stoga postoji jedna posebna >launch< opcija. Pomo√¶u nje se izvla√®i maksimum u najpotrebnijim trenucima i omogu√¶ava ubrzanje od 0 ‚Äď 100 km/h za neŇ°to malo preko 6 sekundi, dok je prelaz sa 80 na 120 km/h izvodljiv za samo 4,2 sekunde! Imajte u vidu da se ovde radi o skoro pet metara duga√®kom vozilu sa ukupno tri motora, koji sveukupno raspolaŇĺu sa nekih 250 KS maksimalne snage. Izvesne redukcije mase su morale biti odra√įene, tako da je karoserija u potpunosti izra√įena od preskupog karbon-fibera, dok je Ň°asija ve√¶inom od aluminijuma. Rezultat od 1400 kg je zaista za respekt. Pored neuobi√®ajeno male mase, C-M√©tisse se moŇĺe pohvaliti i otporom vazduha od samo 0,30 Cd. Ako svemu dodamo i nisko teŇĺiŇ°te vozila, gotovo idealan raspored teŇĺine i velike to√®kove sa velikim me√įuosovinskim rastojanjem, dobi√¶emo prakti√®no ultimativnu kombinaciju sportskog, porodi√®nog i zelenog automobila. To je i razlog zaŇ°to je baŇ° Citroen C-M√©tisse odabran za opis Speed !ndustry sajta i zaŇ°to je, uostalom, ovaj automobil bio zvezda Pariza 2006. Naravno, ova koncepcija nikada ne√¶e biti u serijskoj proizvodnji jer se bazira na dizel-agregatu i poseduje gomiletinu preskupih delova. Ali, ipak, lepo je to sve videti u celini...


KategorijaOcena (5 - 10)
UKUPNO0.00