Informacije

Intervju: Miloš Rodiæ, Velauto Motors08.02.2008. @ 19:36:44
Galerija slika
Poaljite komentar


U ovo doba razvoja i tranzicije u našoj zemlji, otvaraju se brojne prilike za uspešan nastup na lokalnom, domaæem tržištu. Doskora je nivo prodaje novih vozila uglavnom zavisio od individualnog nastupa nekih od poznatih brendova, koji su bili adekvatno zastupljeni kod nas. Adekvatno zastupljenih brendova je sve više i gotovo svi uvoznici prihvataju takvu tržišnu >trku<. Kompanija >Velauto Motors<, koja je kod nas bila jedna od najpoznatijih auto-kuæa tokom devedesetih, stremi ka tome da se vrati na stare staze uspeha i slave. O trenutnim tržišnim prilikama, kao i o buduæim planovima ove firme, prièamo sa gospodinom Milošem Rodiæem, menadžerom prodaje za Mitsubishi, èije automobile za našu zemlju uvozi >Velauto Motors<. • Gospodine Rodiæu, interesuje nas, koliko ste zadovoljni prodajom vozila Mitsubishi u 2007. godini, da li je bilo poveæanja u odnosu na 2006. i koja su Vaša oèekivanja za 2008. godinu?


 • Prodaja vozila tokom 2007. godine je bila odlièna, zadovoljni smo postignutim rezultatima. Poveæana je u odnosu na 2006., a u brojkama - prodato je nešto malo preko 130 vozila, uz zaista veliko interesovanje naše javnosti za Mitsubishi vozila. To možda ne deluje kao veliki broj, meðutim naša vozila koja su èinila veæinu prodatih su bili terenci. Dakle, to su Pajero, Outlander i, iznenaðenje za sve nas, >pik-ap< model L-200. Dakle, nijedan od njih nije jeftiniji od nekih tridesetak hiljada evra, što svakako daje drugu dimenziju naših prodajnih rezultata. Sada se nadamo se poveæanju od oko 100%, što zvuèi mnogo, ali mislim da ipak ne bi trebalo da bude problem da prodamo ukupno nekih 250 vozila u 2008. godini.
 • Da li su u planu neki novi objekti, tj. dileri koji bi proširili trenutnu mrežu za vozila Mitsubishi u Srbiji?


 • Trenutno, pored salona i servisa u Beogradu (ulica Ðuje i Dragoljuba b.b.), imamo dilera i na podruèju Vojvodine. To je firma >Beta Motors< iz Novog Sada, koja je samo prodajno-izložbeni salon za Mitsubishi-jeva vozila, dok je za servisni deo zadužen >Servis-sistem Laziæ<, takoðe iz Novog Sada. Vrlo skoro oèekujemo ozbiljnog partnera u Èaèku, koji æe u jednom objektu objediniti i salon i servis. Dilerska mreža se širi i ubrzano æe se širiti tokom ove godine. Ciljamo svakako na Niš i Suboticu, ali i na ostale veæe gradove u Srbiji. Takoðe, ne treba zaboraviti dilera sa kojim poslujemo na teritoriji Kosova i Metohije, nadamo se da æe naša saradnja sa njima funkcionisati nesmetano, kao i do sada.
 • Koji su bili nosioci prodaje u 2007. godini i da li æe tako biti i ove godine?


 • To su modeli Outlander i L-200, definitivno. Ne verujem da æe se to ponoviti i ove godine, jer pretpostavljamo da æe znaèajniju ulogu u prodajnim rezultatima igrati novi Lancer, zajedno sa Outlander-om. Treba reæi da je Mitsubishi-jeva postavka modela za 2008. godinu vrlo moderna, gotovo svi modeli su potpuno novi: Pajero, Outlander, Lancer, L-200. Jedino je mali Colt nešto duže u ponudi, ali daleko od toga da nije moderan ili konkurentan drugima na tržištu. Nova generacija Colt-a æe takoðe imati uticaj na prodaju vozila, ali to je ipak prièa za 2009. godinu, jer se zvanièna premijera ovog modela oèekuje tek pred kraj ove godine.

 • Koja su Vasa oèekivanja od nove generacije modela Lancer?


 • Mitsubishi Lancer je jedan od naših veæih aduta u narednom periodu. Oèekivanja su jednom reèju - velika. Nova generacija Lancer-a je stigla, veæ je sada moguæe naruèiti neke od modela, dok æe se ponuda kompletirati nakon sajma automobila u Beogradu. Naš narod pamti onog nekadašnjeg Lancer-a sa poèetka devedesetih, naravno, po njegovim dobrim osobinama. Još uvek ih ima dosta na ulicama, to su veæ kilometraže od 300-400 hiljada kilometara i ljudi su odavno izgradili svest o ovom automobilu. Mislim da æe nova generacija nastaviti ovu uspešnu prièu. Ovaj model smo veæ predstavili na sajmu automobila u Novom Sadu, gde smo uspeli da nabavimo izložbeni primerak manje od mesec dana nakon zvaniène evropske premijere. Interesovanje je veliko, pa se nadamo da æemo imati mnogo više raspoloživih modela na lageru za Srbiju. Ono što je zanimljivo i ono što nas je maltene sputavalo u dobijanju više vozila za našu zemlju jeste ogroman rast ruskog tržišta, gde Mitsubishi iz godine u godinu beleži rast èak u trocifrenim brojkama procenata! Tu ne ispaštamo samo mi, veæ i èitava Evropa. Ali dobro, situacija bi ove godine trebala da bude mnogo bolja po tom pitanju. Na kraju prièe o modelu Lancer, najavljeno je da æe se za nekoliko meseci pojaviti i nova heèbek verzija ovog automobila za evropsko tržište, što je i logièno jer je ovo ipak najprodavaniji oblik karoserije na našem kontinentu.
 • Da li æe u skorije vreme biti nekih akcija kako bi se brend Mitsubishi-ja vratio na >stare staze<, barem što se naše zemlje tièe?


 • Ovde u >Velautu< vredno radimo kako bi u nekom narednom periodu poboljšali naše poslovanje. Možemo reæi da æe u skorijem periodu doæi do promena i nešto veæih ulaganja. Za sada mogu reæi samo toliko, kako još uvek nemamo konkretnih i finalnih planova. U svakom sluèaju, može se oèekivati dalji napredak i rast kompanije >Velauto Motors<.


 • Koja je osnovna stvar koja u našoj zemlji mora biti promenjena, kako bi automobilsko tržište i poslovanje >Velauto Motors<-a u Srbiji još bolje poslovalo?


 • Ovde svakako treba napomenuti veliki uticaj uvoza polovnih vozila iz inostranstva. Smatram da je zabrana uvoza polovnjaka koji nemaju barem EURO3 motor jedan od važnijih razloga sveukupno veæe prodaje novih automobila u našoj zemlji! Naravno, vreme prolazi a ovo pravilo ostaje na snazi, pa tako danas možete naæi polovno vozilo sa EURO3 motorom koje je staro i do deset godina. Ne možemo reæi da je to nepravedno, jer još uvek veæina naših graðana sebi ne može da priušti novo vozilo, ali možda bi bilo dobro kada bi se tržište uvezenih polovnjaka još malo sredilo. Naime, još uvek su brojne, da tako kažemo, >kombinacije< gde neko ima neku rodbinu u Nemaèkoj, Švajcarskoj i tako dolazi do uvoza automobila. Još uvek manji broj uvezenih automobila ide zvanièno, preko registrovanih uvoznika. Meðutim, prodaja novih automobila u Srbiji ubrzano raste iz godine u godinu – 2006. je u odnosu na 2005. bila bolja za 20%, a 2007. u odnosu na 2006. za èak 35%, što je veliki skok. Takoðe, jedan od problema na našem tržištu je i trenutno stanje sa lizing-ponudama i lizing-kompanijama, gde iz razgovora sa strankama sve više primeæujem da oni, pri kupovini vozila, ne znaju taèno koje su sve njihove obaveze prilikom sklapanja ugovora. Obièno ih iznenade postojeæe obaveze, koje su izvan plaæanja meseène rate. Uz to, nadamo se da nas u skorijoj buduænosti oèekuju ipak manje kamate prilikom ovakvih otplata, jer æe ipak, kako vreme prolazi, biti sve manje kupovine >na keš<.