Informacije

Hummer H308.11.2005. @ 00:17:48
Galerija slika
Pošaljite komentar


Auto kojeg je pre nekih desetak godina NIKE (Delta Sport) doveo u nasu zemlju, u proleƦe ove godine je doživeo svoju treƦu reviziju. Sve ono Å”to se vozaĆØima i sluĆØajnim prolaznicima dopalo kod moƦnog Hummer-a H1 i ulepÅ”anog, tj. estetski i dizajnerski poboljÅ”anog modela za uslove gradske vožnje - H2, nasledio je novi Hummer H3. Smanjenje sveukupnih dimenzija je logiĆØan potez General Motors-a, pre svega imajuƦi u vidu izuzetnu globalnu popularnost brenda Hummer. DosadaÅ”nji najaktuelniji model H2 je, uprkos visokoj ceni i velikim gabaritima, zabeležio izuzetne prodajne rezultate. Primer koji to najbolje ilustruje jeste fenomenalna popularnost ovog automobila u Rusiji, Å”to je dovelo do otvaranja posebne proizvodne linije u pogonima Avtoror-a. Otprilike hiljaduÅ”estotina Hummer-a je prodato tokom 2004., a ove godine Ʀe taj podatak sigurno biti znaĆØajno veƦi. Upravo zbog ove izražene globalizacije, praktiĆØno su bili primorani da lansiraju novi model koji bi bio popularan svuda u svetu. Å ta to zapravo znaĆØi? Ako GM misli da ga prodaje u Evropi, on definitivno mora biti mnogo manji nego npr. H2; za Aziju i Afriku važe izuzetne offroad moguƦnosti i npr. rezistentnost na temperaturne razlike, dok Ʀe sami Rusi biti najsreƦniji ako pored svega navedenog imaju i faktor prestiža. Ameri su ukomponovali sve gorespomenuto u (za Hummer) kompaktnu karoseriju novog modela H3, koja oblikom ne odstupa od prepoznatljivog, robusnog stajlinga ove kompanije. Opremljenost je izuzetna, a obeƦavaju nam i offroad vožnju najbolju u klasi. Pored svega ovoga, H3 ĆØak cenovno odgovara veƦini modela u klasi, a to su recimo Land Rover Sport, Toyota Landcruiser i direktan tržiÅ”ni konkurent Jeep Grand Cheerokee. MeĆ°utim, na pitanje da li je Hummer spreman da se upusti u ozbiljnu tržiÅ”nu utakmicu sa visokotiražnim proizvoĆ°aĆØima, pokuÅ”aƦemo da damo odgovor. Na Speed! testu se naÅ”ao upravo najnoviji H3, jedan od trenutno tri izložbena modela prisutna na Balkanskom poluostrvu...


Ono Å”to je svakako najvažniji faktor na koji je Hummer raĆØunao jeste spoljaÅ”nji izgled ovog modela. On nedvosmisleno ukazuje na to da se radi u automobilu ove ameriĆØke kompanije i lako Ʀe te ga, na prvi pogled, pomeÅ”ati sa starijim i veƦim bratom - H2. Ipak, znaĆØajnije manji gabariti modela H3 u prvi mah deluju vrlo ĆØudno. To ĆØini veliku, zapravo najveƦu razliku, izmeĆ°u ova dva automobila. Koncepcija karoserije je gotovo identiĆØna. Prednji deo Hummer-a H3 je u potpunosti identiĆØan sa H >dvojkom<, a dele i veliki broj karakteristiĆØnih detalja, meĆ°u kojima su svakako najupeĆØatljivije male staklene povrÅ”ine sa strane, sa veƦ standardnim vrlo Å”irokim stubovima oko njih. Dalje, tu su toĆØkovi izuzetno velikih dimenzija, kao i >full-size< rezervna guma okaĆØena o peta vrata. >Copy/paste< sistem koji je ovde primenjen je svakako opravdan jer, zaista, ne bismo mogli da zamislimo bilo koji Hummer drugaĆØijeg oblika ili stajlinga. Ali, kao Å”to smo spomenuli, pripadnost nižoj SUV klasi se primeƦuje po manjim dimenzijama, o ĆØemu dobro svedoĆØe i brojke - H3 je ĆØak 48 centimetara kraƦi, 15 centimetara niži i 16 centimetara uži od H2. Dakle, Hummer sada zapravo možete i parkirati na standardno parking mesto! Ali, da li se ovom ĆØinjenicom gase sve postojeƦe predrasude vezane za Hamer kao vozilo koje ne pripada urbanim krugovima? Ako gledate sa aspekta da H3 može da se vozi u jednoj putnoj traci a da mu guma ne prelazi u drugu, kao i ono gore reĆØeno za parkiranje - verovatno bi odgovor trebalo da bude - >da<. Ipak, odgovor je i viÅ”e nego jasno - >NE<. Model H3 joÅ” uvek ima toĆØkove diametra preko 30 i Å”irine oko 11 inĆØa (76, odnosno 28 centimetara), nižim osobama je i nadalje potreban zalet (i potencijalno >pomoƦ prijatelja<) prilikom ulaska u kabinu, a težina zadnjih vrata (zbog rezervnog toĆØka) je verovatno ekvivalentna težini nekog omanjeg automobila poput >fiƦe<. To svakako ne naruÅ”ava opÅ”ti utisak o ovom automobilu. Naprotiv. Mnogo je onih koji su oduvek želeli da voze Hummer, a to nisu mogli, pre svega zbog visoke cene i neadekvatnih gabarita dosadaÅ”njih modela. Prestiž koji u danaÅ”nje vreme donosi ovaj brend može biti VaÅ” za cenu srednje opremljene Tojote Lendkruzer. Dalja priĆØa o eksterijeru automobila koji je tema testa zaista nije potrebna - ako ste bili ljubitelj Hummer-a do sada, novi model ne može da uĆØini apsolutno niÅ”ta da promeni VaÅ”e miÅ”ljenje, a to mu svakako nije ni bio cilj.


Koliko god da je Hummer H3 efektan spolja, barem isto toliko je umeren unutra. Verovatno je to neki generalni trend novijih ameriĆØkih automobila, posebno modela sa globalnog tržiÅ”ta. Kao primer mogu poslužiti Chrysler 300C ili novi Cadillac BLS, koji svojim bezliĆØnim enterijerom pomalo i kvare sliku ovih sjajnih automobila srednje klase. Vrlo sliĆØnu situaciju imamo i kod Hamera. Aktuelni model H2 je do sada bio poznat po >veselom< dizajnu unutraÅ”njeg prostora, posebno same centralne konzole. Novi H3 ima mnogo jednostavniji izgled enterijera, Å”to je uostalom i ranije bilo nagoveÅ”teno koncept vozilom H3T, o kojem ste joÅ” odavno mogli da ĆØitate na Speed! sajtu. Ali kada kažem >jednostavniji< ne mislim da je izrada manje kvalitetna ili >jeftina<. Izrada enterijera je odraĆ°ena na vrhunskom nivou, materijali su izuzetno kvalitetni i odaju utisak da je prosto nemoguƦe da Ʀe u vožnji da se ĆØuje i najmanje klaparanje. Kontrasti, odnosno kombinacija boja je vrlo lepo uklopljena, nema grube plastike i >na dodir< je sve gotovo savrÅ”eno! Rekli smo da je unutraÅ”njost jednostavno reÅ”ena, a to obiĆØno uslovljava ĆØinjenicu da su sve komande ergonomski postavljene i lako dostupne putnicima. To je, naravno, sluĆØaj i kod ovog Hamera. MeraĆØi su standardnog oblika i postavke, dovoljno su veliki i lako su ĆØitljivi. I ostali pokazivaĆØi su sliĆØnih karakteristika, mada je model sa testa posedovao neÅ”to skuplju opciju specijalnog radija sa Å”aržerom u samoj komandnoj tabli, koji ima neÅ”to drugaĆØiji displej od baznog. Osim ovog audio-ureĆ°aja, na srediÅ”njoj poziciji se naÅ”lo mesta joÅ” za komande automatske klimatizacije, ĆØiji kružni kontroleri odaju utisak kvaliteta pri upotrebi. Sve to je uokvireno efektnim panelom od bruÅ”enog aluminijuma, koji je zapravo i najefektniji deo ĆØitave slike. Svi displeji su narandžastog pozadinskog osvetljenja, dok su tasteri i meraĆØi tirkizno plavi. Time zavrÅ”avamo priĆØu o elementima enterijera koji odaju utisak proseĆØnog. Sve ostalo je delo Hamerovog karakteristiĆØnog stila, koji se od standardnog razlikuje po mnogo ĆØemu. BaÅ” takva su i, recimo, sva vrata, koja su gotovo kvadratnih razmera i otvaraju se vrlo visoko, kao kod nekog omanjeg kamiona. Nakon toga, tu je veƦ spomenuti ulazak u vozilo sa zaletom. Nismo sigurni da li to treba staviti meĆ°u prednosti ili mane - ulazak jeste težak, ali je to ipak deo imidža kojeg svaki Hummer nosi sa sobom. Bilo kako bilo, nakon ulaska u ovaj džip, verovatno Ʀe Vam biti ĆØudna veoma visoka pozicija sedenja, kako sa mesta vozaĆØa tako i sa svih ostalih sedeƦih mesta. Iako se radi o najmanjem Hameru, vozaĆØ je i dalje veoma visoko, viÅ”e nego u bilo kom konkurentu u klasi. To bi bila velika prednost ovog modela, samo da je preglednost neÅ”to bolja. Ne radi se samo o problemima prilikom parkiranja, veƦ i u samoj vožnji. Jednostavno, A-stubovi su toliko Å”iroki da se preglednost prilikom skretanja drastiĆØno smanjuje! Kad smo veƦ kod ovog problema, ne mogu se izbeƦi ni prozorĆØiƦi koji Vas okružuju, koji viÅ”e liĆØe na nekakve puÅ”karnice i obezbeĆ°uju tek toliko svetlosti da znate da razlikujete dan od noƦi. Najbolja komparacija bi verovatno bila sa Chrysler-om 300C ili Audi-jem TT. Ipak, sve je to samo stvar navike - da li ste ĆØuli da se neki od vlasnika spomenutih automobila ikada žalio na male prozore? Možda veƦi problem jeste taj Å”to smo oĆØekivali mnogo viÅ”e mesta za putnike, imajuƦi u vidu gabarite ovog modela. KritiĆØne su pozicije za noge, gde Ʀe viÅ”lji ljudi sigurno imati problema. Sama sediÅ”ta su >ameriĆØki< udobna, pružaju solidnu potporu telu, imaju veliku povrÅ”inu za sedenje i pružaju viÅ”e nego dobar komfor za pet osoba. U standardnoj opremi dobijate crne Å”tof-presvlake, a opciono se dobijaju ĆØak ĆØetiri razliĆØite kombinacije kože (crna, krem, kombinacija crno-sivo i crno-terakot). Na naÅ”em testu je bila verzija sa crnom kožom, koja dobija pohvale zbog odliĆØnog kontrasta sa sjajnim aluminijumskim detaljima. S obzirom da H3 ima samo dva reda sediÅ”ta, ostavljen je veoma veliki prtljažni prostor. Meren prema VDO standardima, on iznosi preko 830 litara zapremine! Zadnju klupu možete podeliti i oboriti u razmeri 60/40 i time duplirati volumen prtljažnog prostora. Specijalni hidrauliĆØni sistem omoguƦava lako otvaranje zadnjih vrata i pored njihove težine, a kada to uĆØinite, pod uslovom da su spuÅ”tena zadnja sediÅ”ta, imaƦete utisak kao da ste otvorili kontejner za prevoz robe. Naime, unutraÅ”njost Hummer-a u ovom sluĆØaju je izuzetno pravilnih dimenzija i oblika, bez estetskih dodataka. Kao kontra velikom prtljažniku, prostor za raznorazne sitnice u kabini je ograniĆØen na standardnu kasetu ispred suvozaĆØa i pregrade u vratima.


Kako na ameriĆØkom, tako se i na svetskom tržiÅ”tu Hummer H3 prodaje u tri razliĆØita nivoa opremljenosti. To su linije >BASE<, >OUTDOOR< i >LUXURY<. Odmah treba napomenuti da izmeĆ°u ovih paketa postoje poveƦe razlike, iako nam u startu cenovna razlika to ne pokazuje. Upravo zbog te male cenovne razlike se velika veƦina kupaca odluĆØuje za neku od opremljenijih verzija, mada ni poĆØetna, najjeftinija nije siromaÅ”na. Sve neophodno je tu - automatska klima, daljinska centralna brava, elektropomiĆØni prozori i spoljaÅ”nji retrovizori, radio sa CD-plejerom i frontalni vazduÅ”ni jastuci. Tu su i poneki detalji, na primer elektriĆØni unutraÅ”nji retrovizor koji se automatski zatamnjuje kada ga obasjaju farovi automobila iza Vas, kao i mali kompas koji je takoĆ°e ugraĆ°en u taj isti retrovizor. Interesantno je i to da se ovaj Hamer isporuĆØuje samo sa zatamnjenim zadnjim staklima (iza B-stuba). Od neÅ”to ozbiljnijih stvari Ʀete naƦi standardan pogon na sva ĆØetiri toĆØka sa reduktorom, velike >off-road< gume marke Bridgestone, dimenzija 265/75R16 ukupnog preĆØnika od ĆØak 32 inĆØa i polirane alu-felne, koje se gotovo i ne primeƦuju u ovolikom toĆØku. Sve spomenuto dobijate veƦ u najjeftinijoj verziji, dok za neÅ”to viÅ”e novca možete imati liniju >OUTDOOR<. Kao Å”to joj i sam naziv kaže, akcenat je stavljen na >off-road< moguƦnosti, pa tako H3 u ovoj izvedbi ima joÅ” veƦe toĆØkove (285/75R16 - ukupno 33 inĆØa!), moguƦnost blokade zadnjeg diferencijala i joÅ” poneke izmene na podvozju. Pored toga, u unutraÅ”njosti dobijate kožni enterijer sa elektriĆØnim podeÅ”avanjem prednjih sediÅ”ta, kao i snažniji audio-sistem sa sedam zvuĆØnika, ukljuĆØujuƦi Å”aržer za Å”est diskova i aktivni sabvufer. Muziku je specijalno radila kompanija >Monsoon< i mora se priznati da su uradili vrlo dobar posao. Zvuk je snažan i kvalitetan, a jedini problem je Å”to plejer ne podržava mp3 format. NaÅ” model sa testa je imao najskuplju liniju >LUXURY<, koja poseduje joÅ” i efektna svetla za maglu i >chrome< paket (brave, lajsne i spoljaÅ”nji retrovizori uraĆ°eni u hromu). MeĆ°utim, ovde ne dobijate sve spomenute >off-road< zezalice koje su standard paketa >OUTDOOR<, ali je nekako ovo ipak najskuplja varijanta H >trojke<. Ni dan danas nemamo objaÅ”njenje za ovoā€¦ JoÅ” samo jedna primedba - kada ste poslednji put videli bilo koji novi, serijski automobil koji ima samo prednje vazduÅ”ne jastuke? ƈak ni u opcinalu ne možete dobiti jastuke u sediÅ”tima sa strane, dok su u ponudi jedino boĆØne zavese. Pored toga, na spisku sigurnosne opreme nema ESP ureĆ°aja (elektronski program stabilnosti vozila, kod GM-a >StabiliTrak<), koji se kod ovog modela dobija samo uz opciju automatskog menjaĆØa?! Opcija je i elektropomiĆØni Å”iber, hromirane felne, svetlosni indikatori na krovu, kao i osam razliĆØitih boja karoserije. Poželeli bismo joÅ” možda ksenonske farove, kao i fabriĆØku opciju za felne veƦeg preĆØnika (bez problema može do 24 inĆØa!).


TakoĆ°e bismo poželeli da je H3 nasledio kompresorom potpomognut Vortec petocilindriĆØni agregat, viĆ°en na koncept modelu H3T. JoÅ” pre dve godine smo u opisu ovog modela najavili da Ʀe Hummer u serijskoj varijanti imati atmosfersku verziju spomenutog motora. Ipak, oĆØekivali smo i da Ʀe zadržati ovaj snažniji. To se nije desilo, niti Ʀe se desiti. Naime, GM je (nezvaniĆØno) objavio da se za 2007. godinu oĆØekuju moƦni V8, kao i jedan dizel-agregat. Do tada Ʀe na tržiÅ”tu biti prisutan samo ovaj klasiĆØan Vortec, bez turbo-kompresora, koji ipak razvija zavidnih 220 konjskih snaga. Ova snaga, u sprezi sa velikim obrtnim momentom od ĆØitavih 304 Nm pri 3000 obrtaja, nije dovoljna za ekstremna ubrzanja, ali jeste za normalnu i komfornu vožnju, bez naprezanja motora vožnjom u režimu visokih obrtaja. Ubrzanje od 0-100 km/h svakako nije presudno za bilo koji džip, ali je ĆØak i taj podatak sasvim solidan. Potrebno je oko 12 sekundi, Å”to je podatak ekvivalentan bilo kom danaÅ”njem heĆØbeku sa benzinskim motorom od, recimo, 1,6 litara zapremine. Imajte u vidu da je ovo ipak automobil težak preko dve tone! Ono Å”to najviÅ”e oĆØarava u vožnji jeste vrlo miran rad - agregat je oĆØigledno tako podeÅ”en da nije potreban prevelik broj obrtaja za vožnju bilo kog tipa. Jednostavno kada god dodate gas, Hummer H3 Ʀe istog trenutka reagovati i ubrzati. Kada god Vam je noga na papuĆØici, imate onaj potreban oseƦaj snage i znate da Ʀe automobil uvek imati dovoljno obrtnog momenta da ubrza prilikom preticanja. Dakle, motor je kultivisan, tih i ne traži konstantno pritiskanje gasa >do daske<. Upravo iz toga proizilazi da je potroÅ”nja bezolovnog benzina ovog modela vrlo umerena. BaÅ” kao Å”to i fabriĆØki podaci kažu, u gradu ona nije prelazila 14-15 litara na 100 preĆ°enih kilometara. Ako imamo u vidu rezervoar zapremine 90 litara, lako se izraĆØunava da je autonomija ovog Hamera preko 600 kilometara - i to gradske vožnje! To je vrlo znaĆØajan podatak, posebno za evropsko tržiÅ”te, gde je vožnja u urbanim uslovima vrlo bitna. Å to se tiĆØe ostalih vidova vožnje, nažalost nismo imali prilike da isprobamo ono najvažnije - terenske sposobnosti. U njih ipak ne treba sumnjati, posebno u verziji sa >OUTDOOR< paketom opreme. Po fabriĆØkim podacima, Hummer može da savlada uspone nagiba od skoro 50 stepeni, a prepreke od 37,5 napred, odnosno 35,5 stepeni pozadi ne predstavljaju potencijalnu opasnost za branike. U prevodu, iviĆØnjak visok 38 centimetara Vam neƦe biti preprekaā€¦ Ponekad se stvarno zamislite i pomislite kako bi u stvari bilo baÅ” dobro da VaÅ” automobil to može. Ovo je idealno vozilo za naÅ”e uslove, gde i obiĆØna vožnja do posla predstavlja pravo >off-road< iskustvo. Preko oÅ”teƦenja na naÅ”im putevima Hummer H3 prelazi kao da ne postoje, ponekad ĆØak neƦete ĆØuti ni zvuk da je toĆØak zapravo preÅ”ao preko rupe! Ovde se dogaĆ°a onaj zanimljivi trenutak kada vozila pored Vas moraju da uspore u sluĆØaju loÅ”ijeg asfalta. Vi to ne morate uĆØiniti, bez bojazni da Ʀe te naÅ”koditi VaÅ”em automobilu. Pored toga, veliki plus je veƦ spominjana visoka pozicija vozaĆØa, pa tako lako možete videti stanje u saobraƦaju preko automobila koji su ispred Vas. Ali tu je i problem loÅ”e preglednosti zbog malih stakala i Å”irokih stubova oko istih. Parking senzori su, ne znamo kojom logikom, izostavljeni sa svih spiskova opreme. Automobil je izrazito Å”irok, a pozadi neƦete videti skoro niÅ”ta zbog velikog rezervnog toĆØka i paralelno parkiranje predstavlja pravu umetnost. Od ostalih aspekata vožnje ne možemo izdvojiti baÅ” nijednu primedbu - upravljanje je vrlo precizno, a stabilnost u krivinama je odliĆØna, pre svega zbog veoma velikih toĆØkova. Automatik sa ĆØetiri stepena prenosa, koji je imao naÅ” model na testu, je lepo uklopljen uz Vortec-maÅ”inu i nema manjak snage. Ono Å”to nas posebno raduje jeste ĆØinjenica da je u serijskoj verziji Hamera H3 prisutan manuelni, petostepeni menjaĆØ, Å”to je vrlo suprotno od klasiĆØnih ameriĆØkih shvatanja.


Novi Hummer H3 ima sve ono Å”to je potrebno jednom modernom terencu srednje veliĆØine da uspe na globalnom tržiÅ”tu. Oblik i stajling ovog modela nepogreÅ”ivo ukazuju na Hummer, ali u ovom sluĆØaju mnogo manjih gabarita. >Off-road< moguƦnosti su joÅ” uvek prisutne, dok je pogonski agregat dovoljno snažan, ali i vrlo ekonomiĆØan. Ako u sve ove ĆØinjenice joÅ” ukomponujemo relativno povoljnu cenu, koja kod nas, u baznoj varijanti, ne prelazi 45.000 evra (model sa testa 53.000 evra) sa PDV-om, dobijamo jednog zaista opasnog konkurenta sadaÅ”njim SUV modelima na tržiÅ”tu. Nakon kraƦe test vožnje ekipe Speed! sajta, ova konstatacija nam joÅ” viÅ”e dobija na znaĆØaju, jer je Hummer H3 svakako automobil koji bi preporuĆØili svim potencijalnim kupcima. Ipak, ne možemo a da ne spomenemo cenovni jaz izmeĆ°u evropskog i ameriĆØkog tržiÅ”ta. Naime, u Sjedinjenim Državama isti H3 koÅ”ta oko 29.500 dolara! To je negde oko 25.000 evraā€¦ Skoro duplo manje od cene u Evropi. To nije sluĆØaj samo sa Hamerom, veƦ sa svim modelima koji se proizvode u SAD-u. Iskreno se nadam da Ʀe se cene u skorije vreme nivelisati, naravno, u naÅ”u korist. Novi Hummer H3 možete nabaviti preko ekskluzivnog distributera za SCG, kompanije >MVeXclusive d.o.o.< koja se nalazi u YBC-u na Novom Beogradu.


MotorVORTEC 3,5_20v
R. zapremina3480ccm
Tip motoraR5
Kompresija10.0
Ventila po cil4
Turbo punjacne
Snaga KW162(220)
Nm/opm304/2800
Menjacman./aut.
Br. stepeni5/4
Duzina (mm)4740
Sirina (mm)1897
Visina (mm)1871
Medjuosovina2842mm
Pneumatici265/75R16 (285/75R16)
Prtljaznik (l)835/1577
Rezervoar (l)90
Max km/h158
0 - 100 km/h12.1 s
lit/100km11.8
Cena44.500 ā‚¬
KategorijaOcena (5 - 10)
Izgled spolja10
Ponuda prostora8
Varijabilnost8
Serijska oprema9
Dodatna opema8
Ponasanje u voznji9
Komfor u vožnji10
Buka9
Motor7
Garanciija8
Cena8
UKUPNO8.55
ZA ( + )
Jedinstven imidž
Superiorna vožnja
ZavrŔna obrada
ElastiĆØan i ekonomiĆØan agregat
Pristojna cena
PROTIV ( - )
Ukupna preglednost
Nema airbag-ove sa strane
ESP tek sa opcionim aut. menjaĆØem
Tasteri na vratima postavljeni previŔe nazad